Antibioticakuur voor pasgeboren baby's in de thuissituatie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Verloskunde

Na de geboorte van je baby zijn er kweken afgenomen. Naar aanleiding daarvan is je baby gestart met een antibioticakuur. Nu de acute fase voorbij is en er geen complicaties zijn, heeft de kinderarts besloten dat de antibioticabehandeling van je kind thuis verder afgemaakt kan worden. In deze folder krijg je hier meer informatie over. 

Voor de antibioticakuur van je baby thuis wordt de specialistische thuiszorg ingeschakeld. In het ziekenhuis heeft je baby een infuus gekregen. Deze kan gewoon blijven zitten, de antibiotica wordt hierdoor gegeven. We proberen het infuus altijd op een plaats in te brengen die zo min mogelijk belemmeringen geeft bij het aan de borst leggen of wassen en kleden van je kind.

Wat moet geregeld zijn voordat je kind naar huis gaat 

De verpleegkundige van de afdeling neemt contact op met de thuiszorgorganisatie. Je krijgt medicijnen mee en materiaal voor het klaarmaken en het geven van de antibiotica. Het is belangrijk dat er kraamhulp geregeld wordt. Hiervoor moet je zelf contact opnemen met het kraamcentrum. Uit het ziekenhuis krijg je alle belangrijke informatie over je baby’s situatie (een overdracht) mee voor de thuiszorg. De kinderarts stelt je huisarts telefonisch op de hoogte.   

De gang van zaken thuis 

Kinderverpleegkundige van de thuiszorg

Een kinderverpleegkundige van de thuiszorg komt 2 keer per dag (tussen 8.00-23.00 uur) de antibiotica geven.

Infuusprobleem 

Als het infuus niet meer goed zit, moet je contact opnemen met de afdeling Neonatologie van het LUMC. Dat kan via telefoonnummer 071-526 28 59. In het LUMC wordt een nieuw infuus ingebracht. Als je de antibiotica thuis nog niet hebt gegeven, moet je deze meenemen. In het ziekenhuis wordt de antibiotica alsnog gegeven. 

Medische zorg 

De kinderverpleegkundige van de thuiszorg, kraamverzorgende en verloskundige houden samen met jou je baby in de gaten. 

Neem contact op met de verloskundige of huisarts wanneer je baby: 

  • Niet goed wakker wordt
  • Minder reageert dan voorheen
  • Niet voldoende drinkt
  • Spuugt
  • Een rectale temperatuur heeft boven de 38oC of onder de 36oC
  • Rode uitslag of pukkeltjes over het hele lichaam heeft
  • Wit beslag op de tong heeft of witte stipjes in de wangzak die niet weg te vegen zijn

Veel voorkomende ongevaarlijke verschijnselen die zich kunnen voordoen bij antibioticagebruik zijn: 

  • Dunne ontlasting, hierdoor kunnen de billen geïrriteerd raken.
  • De urine kan een sterke geur hebben.

Heb je nog vragen?  

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met GeboorteHuis Leiden, Medium Care. Dat kan via telefoonnummer 071-526 67 75.