Schildklierscintigrafie met I-123 uptakebepaling

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire geneeskunde.

U hebt een afspraak voor een schildklierscintigrafie met I-123 uptakebepaling bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een schildklierscintigrafie I-123 uptakebepaling?

Dit on derzoek vindt plaats voordat u een behandeling met radioactief jodium krijgt in verband met een (goedaardige) schildklierziekte. Met een schildklierscintigrafie I-123 uptakebepaling onderzoeken we de jodiumopname van de schildklier. Zo kunnen we bepalen hoeveel jodium nodig is voor uw behandeling. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Een aantal schildkliermedicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden. Uw behandelend arts zal u instructies geven. Neem in ook een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Richtlijn stoppen met medicijnen  

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts!

  • Thiamazol (Strumazol), Carbimazol (Basolest): 3 dagen, tenzij anders is afgesproken.
  • Propylthiouracil (PTU): 15 dagen, tenzij anders is afgesproken.

Als u alleen levothyroxine (Thyrax, Euthyrox, Eltroxin) of liothyronine (Cytomel) gebruikt, dan hoeft u hiermee niet te stoppen.

Gebruikt u levothyroxine (Thyrax, Eutryrox, Eltroxin) of liothyronine (Cytomel) in combinatie met (eerder genoemde medicijnen) Thiamozol, Carbimazol, PTU, dan raden wij u aan al deze schildkliermedicijnen gedurende bovengenoemde periode te stoppen.

Gebruik jodiumhoudende middelen 

Het gebruik van jodiumhoudende producten kan de opname van het jodium in en daarmee de weergave van de schildklier beïnvloeden. Denk daarbij aan hoestsiroop, amiodarone, povidonjoodzeep of -shampoo, keeltabletten en andere supplementen die zeewier bevatten. Ook contrastmiddel dat gebruikt wordt bij een röntgenonderzoek kan de weergave beïnvloeden. Hebt u korter dan 3 maanden geleden een CT-onderzoek of hartkatheterisatie gehad waarbij een contrastmiddel is gebruikt? Dan is het niet mogelijk de uptakemeting uit te voeren. Neem in dat geval of bij twijfel contact op met de Nucleaire Geneeskunde. 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. 

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag 4 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Eén uur na inname van de radioactieve capsule mag u weer normaal eten en drinken.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een capsule met een kleine hoeveelheid radioactief jodium. Deze neemt u met water in op een lege maag. De volgende 60 minuten blijft u nuchter. Daarna mag u weer normaal eten en drinken. Het duurt een tijdje voordat de radioactieve stof goed in de schildklier is opgenomen. Tijdens het wachten mag u de afdeling verlaten. 

We maken op 2 momenten foto’s. Dit gebeurt ongeveer 4 uur en 24 uur na de inname van de capsule. Hiervoor ligt u op een onderzoekstafel met een camera boven uw hals. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt de eerste dag ongeveer 5 uur. Dit is inclusief de wachttijd. De tweede dag duurt het maken van de foto’s ongeveer 30 minuten. 

Na het onderzoek

Na het maken van de tweede foto wordt meteen berekend hoeveel jodium nodig is voor de behandeling van uw schildklierziekte. Aansluitend krijgt u te horen wat de behandeling voor u inhoudt (zoals dagopname of ziekenhuisopname, leefregels en toilethygiëne). Na de uitleg van de behandeling kunt u de afdeling verlaten.

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Augustus 2019