Innervatiescintigrafie van het hart

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

U hebt een afspraak voor een innervatiescintigrafie van het hart bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een innervatiescintigrafie van het hart?

Met een innervatiescintigrafie kunnen we zenuwbeschadigingen aan de hartspier zichtbaar maken. Dit gebeurt door middel van het radioactieve stofje I-123 MIBG en een gammacamera. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen.

Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Inname tabletten met jodiumverbinding

Voor de scan wordt u voorbereid met Kal-tabletten. Deze beschermen de schildklier tegen het radioactieve materiaal dat tijdens het onderzoek wordt ingespoten. U moet 3 tabletten per keer 1 dag voor, de dag van en de dag na het onderzoek via de mond (oraal) innemen. 

De 3 tabletten die u een dag voor de injectie moet innemen, hebtt u meegestuurd gekregen met de afsprakenbrief. De andere tabletten krijgt u op de afdeling.

Innameschema

  • 3 tabletten op de dag voor het onderzoek 
  • 3 tabletten op de dag van het onderzoek (zie datum in afspraakbrief) 
  • 3 tabletten op de dag na het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u na het onderzoek tenminste 3 weken lang de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 tot 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag de avond voor het onderzoek vanaf 22.00 uur geen chocolade, vanille, bananen, blauwe kaas, koffie, thee of cola meer eten of drinken. Ook niet ’s morgens voor de start van het onderzoek. Overige dranken en voedsel mag wel.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek neemt u plaats op een bed en krijgt u een infuus in uw arm. Vervolgens moet u een half uur in bed rusten. Die rust is nodig om te zorgen dat uw hart de radioactieve stof zo goed mogelijk opneemt. Na die 30 minuten krijgt u via het infuus het stofje I-123 MIBG toegediend. 15 minuten en 4 uur na de toediening maken we foto’s van het hart. Dit duurt allebei de keren ongeveer 60 minuten. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. 

Duur van het onderzoek 

Het hele onderzoek duurt ongeveer 5 uur. Dit is inclusief de wachttijd. 

Na het onderzoek

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde. 

Richtlijn stoppen met medicijnen

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw behandelend arts!  

Commerciële naam Staken (dagen) 
Amitriptyline 21 
Amlodipine 14 
Amoxapine 21 
Chloorpromazine 28 
Dopamine 14 
Doxepine 21 
Droperidol 28 
Fenoterol 14 
Fenylefrine 14 
Fenylpropanolamine 14 
Haloperidol 28 
Imipramine 21 
Labetalol21 
Loxapine 21 
Maprotiline 28 
Nicardipine 14 
Nifedipine 14 
Promethazine 28 
Reserpine 14 
Tramadol 21 
Trazolone 28 

Generieke Naam

Staken(dagen)

Adalat

14

Alprazolam / Xanax

21

Amlodipine

14

Cardene

14

Dehydrobenzperidol

28

Depryl 25

28

Fargan

28

Fenoterol

14

Fenylefrine

14

Fenylpropanolamine

14

Haldol

28

Hydrobromide

14

Imipramine

21

Largactil

28

Loxitane

21

Loxitane C

21

Maprotiline

28

Nifedipine

14

Norvasc

14

Partusisten

14

Phenergan

28

Promethazine

28

Promethegan

28

Prothiazine

28

Reserpine

14

Sarotex

21

Sinequan

21

Thorazine

28

Tradonal

21

Tramadol

21

Tramagetic

21

Tramal

21

Trandate

21

Trazodep

28

Trazolan

28

Trazonil

28

Trittico

28

Tryptizol

21

April 2019