Octreotidescintigrafie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde;

U hebt een afspraak voor een octreotidescintigrafie bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we uit hoe dit onderzoek verloopt.

SymbiaWat is een octreotidescintigrafie?

Met dit onderzoek kunnen we ziekteprocessen opsporen waarbij het hormoon somatostatine betrokken is. Een voorbeeld hiervan is een neuro-endocriene tumor. We doen dit door de stof octreotide een radioactief ‘merkje’ te geven. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen waar de stof somatostatine in voorkomt (zoals Sandostatine), dan moet u minimaal 1 dag voor het onderzoek stoppen met dit medicijn. Dit moet wel altijd overlegd worden met uw behandelend arts! Als u met Octreotide LAR wordt behandeld (een injectie 1x per maand), dan plannen we het onderzoek het liefst vlak voor de volgende injectie. 

Overige medicijnen kunt u over het algemeen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Wanneer u borstvoeding geeft, hoeft u dit tijdens het onderzoek niet te staken.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts. Wel vragen we u voor het maken van de foto’s goed uw blaas leeg te plassen.  

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten. Dit gaat via een infuus in de arm. Het duurt 4 uur voordat de radioactieve stof genoeg is opgenomen in de organen om foto’s te maken. Tijdens het wachten mag u de afdeling verlaten. 

Na die 4 uur maken we foto’s. Hiervoor ligt u op een onderzoekstafel met een camera vlak boven u. De camera maakt vanuit verschillende richtingen opnamen. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

De volgende dag wordt de tweede serie opnamen gemaakt (zie afspraakbrief).  

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek op de eerste dag duurt ongeveer 6 uur. Dit is inclusief de wachttijd. Op de tweede dag duurt het onderzoek ongeveer 90 minuten. 

Na het onderzoek 

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

April 2019