24-uurs bloeddrukmeting

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Nierziekten; Transplantatie Centrum

Binnenkort krijgt u een 24-uurs bloeddrukmeting via het Niercentrum van het LUMC. In deze folder leggen we uit wat een 24-uursbloeddrukmeting precies inhoudt.  

Waarom een 24-uurs bloeddrukmeting? 

Bloeddrukwaarden wisselen gedurende de dag, avond en nacht. ’s Morgens is de bloeddruk vaak lager dan 's middags of ’s avonds. Gedurende de nachtrust zakt de bloeddruk. Medicijnen, inspanningen en emoties kunnen de bloeddruk beïnvloeden. Het is voor uw arts belangrijk om inzicht te krijgen in deze bloeddrukwisselingen. Hierdoor kan de arts u de juiste medicatie en behandeling voorschrijven.

Hoe gaat het meten? 

Gedurende 24 uur draagt u een elektronische bloeddrukmeter. De bloeddrukmeter bestaat uit een klein kastje en een bloeddrukband. Tussen de bloeddrukband en het kastje loopt een luchtslangetje. Het kastje van de bloeddrukmeter zit in een tasje dat aan een riem vastzit. Deze kunt u om uw middel of over uw schouder dragen. De bloeddrukband heeft u gedurende de 24 uur om uw bovenarm zitten. Deze neemt wat plaats in. Wij vragen u daarom om op de dag van uw afspraak kleding met wijde mouwen te dragen.

De doktersassistent sluit de bloeddrukmeter bij u aan. Veel patiënten kiezen ervoor om meteen na het aansluiten van de bloeddrukmeter te beginnen met de metingen. In de bloeddrukmeter zit een tijdklok, die zorgt dat uw bloeddruk enkele malen per uur gemeten wordt. Het meetschema is verschillend voor dag en nacht. Gedurende de dag wordt uw bloeddruk 4 keer per uur gemeten en gedurende de nacht 2 keer per uur. Het nachtschema begint standaard om 23.00 uur en gaat door tot 8.00 uur ’s morgens. 

Mocht u eerder of later naar bed gaan, dan kunt u door middel van de dag-/nachttoets (zie afbeelding 1) het dagschema wijzigen naar het nachtschema en andersom. Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen aan de doktersassistent tijdens het aansluiten van de bloeddrukmeter.


Afbeelding 1: dag-/nachttoets

Arm stilhouden

Wanneer de bloeddrukmeting start, voelt u de bloeddrukband opblazen. Het is belangrijk om tijdens het meten van de bloeddruk uw arm en vingers zo stil mogelijk te houden. Bewegingen kunnen de bloeddrukmeting namelijk beïnvloeden. Een tip hierbij is om de arm die gemeten wordt ontspannen op uw buik te laten rusten. 

Slapen

Let erop dat de luchtslang van de bloeddrukband tijdens de slaap niet kan worden dichtgedrukt. Zorg er ook voor dat luchtslang zich niet om uw nek kan wikkelen.

Baden/douchen 

We raden aan om tijdens het onderzoek niet te douchen of te baden. De bloeddrukmeter mag niet nat worden. Mocht u toch willen douchen, dan moet u het apparaat uitzetten en afdoen. Het apparaat kunt u uitzetten door middel van de aan-/uitknop (zie afbeelding 2). Druk deze langer dan 2 seconden in. 

Afbeelding 2: aan-/uitknop

Na het douchen drukt u opnieuw de aan-/uitknop in. De bloeddrukmeter begint af te tellen. Wacht tot de tijd in beeld komt. Druk vervolgens op de starttoets (zie afbeelding 3) om het schema weer te activeren.

Afbeelding 3: starttoets

Waarschuwingen 

Wanneer de bloeddrukmeting veel pijn bij u veroorzaakt, schakel dan de bloeddrukmeter uit en doe de bloeddrukband af. 

Ernstige meetfouten worden door een lange pieptoon aangegeven. Schakel het apparaat uit wanneer dit gebeurt en doe de bloeddrukband af. 

Als een van bovenstaande situaties zich voordoen, neem dan contact op met het Niercentrum via onderstaand telefoonnummer.

Inleveren bloeddrukmeter 

Wij vragen u de bloeddrukmeter 24 uur na het aansluiten in te leveren op het Niercentrum, locatie J8-P. U kunt de bloeddrukmeter zelf uitzetten en afkoppelen, of u laat dit doen door de doktersassistent. U mag de bloeddrukmeter ook via de post-/pakketdienst verzenden.

Heeft u nog vragen? 

Het Niercentrum is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 071-526 37 96.

Mei 2019