Algemene kindervoorlichting

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

Uw kind heeft een afspraak voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Bij deze onderzoeken maken we foto’s van het lichaam met behulp van radioactieve stoffen. Op deze pagina’s krijgt u meer informatie over wat zo’n onderzoek inhoudt, zodat u uw kind hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding op het onderzoek

Bang voor het onbekende

Het is belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Zo geeft u uw kind de mogelijkheid om zich voor te bereiden op wat komen gaat en voorkomt u eventuele angst voor het onbekende. Tip: neem als steun een favoriete knuffel mee!

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

Voordat u naar uw afspraak gaat, meldt u zich eenvoudig aan via de aanmeldzuilen in de centrale hal. Bij aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (route 117) dient u zich nogmaals te melden bij de aanmeldzuil. Op het scherm van de aanmeldzuil wordt getoond in welke wachtruimte u mag plaatsnemen.

Een van onze medewerkers haalt u op uit de wachtkamer. Ouders en begeleiders kunnen gewoon mee naar binnen. Kinderen tot en met 5 jaar hebben eerst een afspraak op de polikliniek kindergeneeskunde voor het inbrengen van een infuus (route 486).

Toedienen radioactieve stof

Uw kind krijgt de radioactieve stof meestal toegediend via een injectie in een bloedvat in de arm. De stof verspreidt zich dan naar het lichaamsdeel waar we een foto van gaan maken. Kinderen tot en met 5 jaar gaan eerst naar de polikliniek Kindergeneeskunde voor het inbrengen van een infuus. Via het infuus dienen we bij hen de radioactieve stof toe. 

Wachttijd

De wachttijd tussen de toediening van het radioactieve stof en het maken van de foto’s is afhankelijk van het onderzoek en kan uiteenlopen van een paar minuten tot enkele uren. 

Foto’s maken

We maken de foto’s met een gammacamera. Dat is een groot fototoestel dat straling vastlegt en er een beeld van maakt. Uw kind ligt tijdens het maken van de foto’s in de meeste gevallen op een onderzoekstafel (bed). De camera komt niet tegen uw kind aan, maar staat wel heel dichtbij voor een zo scherp mogelijke foto. U kunt als ouders/begeleiders mee naar binnen en naast uw kind zitten. Soms is het zelfs mogelijk om samen een film te kijken.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek hangt af van het te onderzoeken lichaamsdeel. Dit kan variëren van 15 minuten tot maximaal 2 uur.

Straling

Straling is overal om ons heen; in de bodem, in muren van woningen, in ons voedsel en ook in ons lichaam. Dit noemen we natuurlijke straling. Daarnaast is er kunstmatige straling, zoals we die bij onderzoeken op onze afdeling gebruiken. De hoeveelheid straling die hierbij vrijkomt is erg klein en vergelijkbaar met de straling van röntgenfoto’s.

Tips voor ouders/begeleiders

  • Probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven, dat maakt uw kind ook rustiger.
  • Tijdens het onderzoek blijft u bij uw kind, zodat u hem/ haar kunt afleiden door tegen uw kind te praten.
  • Help uw kind instructies uit te voeren tijdens het onderzoek.
  • Neem een vertrouwde knuffel of een voorleesboekje mee als afleiding.
  • Stel gerust vragen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt.

Na het onderzoek

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan tussen op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur via 071-526 34 80 of via e-mail: nuge_receptie@lumc.nl.   

Meer informatie 

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde. 

Uitleg voor kinderen

De verhalen van Sunny en Tim hebben als doel kinderen op een eenvoudige manier uit te leggen hoe nucleair geneeskundig onderzoek werkt. U vindt de animaties op YouTube

Augustus 2018