Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)

Radiologie: nucleaire geneeskundeU hebt een afspraak voor een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM?

Bij een hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM brengen we de communicatie tussen bepaalde groepen hersencellen (het dopaminerge systeem) in beeld. Bij de Parkinsonisme en een aantal aanverwante aandoeningen, zoals multisysteematrofie, is de communicatie in het dopaminerge systeem niet goed. Dat uit zich in bijvoorbeeld een andere manier van bewegen of bevingen. Dit onderzoek helpt uit te vinden wat de oorzaak van de slechte communicatie in de hersenen. Zo kan de arts bepalen welke medicijnen voor u het beste werken. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden en hoe lang van te voren. Uw behandelend arts zal u instructies geven over of u (tijdelijk) moet stoppen met bepaalde medicijnen. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Inname tabletten met jodiumverbinding

Voor het onderzoek wordt u voorbereid met Kaliumjodidetabletten. Deze beschermen de schildklier tegen het radioactieve materiaal dat tijdens het onderzoek wordt toegediend. U moet 3 tabletten 1 uur voor de toediening innemen. Deze tabletten hebt u meegestuurd gekregen met de afsprakenbrief.

Zwangerschap en borstvoeding 

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u na het onderzoek tenminste 3 weken lang de melk afkolven en wegspoelen door de wc.                

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze in deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 tot 48 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.  

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof (I-123-IBZM) toegediend. Dit gaat via een infuus in de arm. Dankzij deze stof wordt het dopaminerge systeem zichtbaar. Het duurt 2 uur voordat de radioactieve stof goed genoeg is opgenomen in de hersenen om foto’s te maken. Tijdens het wachten mag u de afdeling verlaten. 

2 uur na de injectie maken we foto’s op de afdeling. Hiervoor ligt op een onderzoekstafel met uw hoofd in een hoofdsteun. De camera maakt vanuit verschillende richtingen foto’s van uw hoofd. Dat duurt ongeveer 45 minuten. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u uw hoofd zo stil mogelijk houdt.

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur. Dit is inclusief de wachttijd.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Richtlijn stoppen met medicijnen

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de tijd dat u de medicijnen moet stoppen voorafgaand aan het onderzoek. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts!

Commerciële naam  Staken van de medicijnen

Abilit

2 dagen

Anatensol

3 dagen/depot: 2 maanden

Britaject

3 uur

Buronil

1 dag (oraal gegeven)

Chloor-piprazine

5 dagen

Cinnipirine

2 dagen

Cisordinol

8 dagen/depot: 3 maanden

Clopenthixol

8 dagen/ depot 3 maanden

Dipiperon

8 dagen

Dogmatil

2 dagen

Dridol

1 dag

Emergil

8 dagen/depot: 3 maanden

ET-495

6 dagen

Frenacil

8 dagen

Geangin

2 dagen

Haldol

30 dagen

Imap

Alleen na overleg behandelend arts

Impromen

8 dagen

Insidon

2 dagen

Isoptin

2 dagen

Lanzac

7 dagen

Largactil

7 dagen

Leponex

4 dagen

Leptril

8 dagen

Leptryl

8 dagen

Litican

1 dag

Meleril

5 dagen

Melleretten

5 dagen

Methotrimeprazin

17 dagen

Methylperone

1 dag (oraal gegeven)

Migrafin

2 dagen

Mirapex

3 dagen

Moban

1 dag

Mutabon

5 dagen

Navane

7 dagen

Nedeltran

1 dag

Neuleptil

3 dagen

Norprolac

4 dagen

Nozinan

17 dagen

Orap

11 dagen

Parlodel

15 uur tot 1 dag

Permax

9 dagen

Piportil

2 dagen

Primatour

2 dagen

Primperan

2 dagen

Promazine

2 dagen

Raclopride

5 dagen

Requip

2 dagen

Risperdal

5 dagen

Roxiam

2 dagen

Semap

30 dagen

Serdolect

1 dag

Serlect

14 dagen

Seroquel

2 dagen

Sibelium

90 dagen

Sifrol

3 dagen

Siquil

7 dagen

Solian

3 dagen

Taractan

2 dagen

Tarka

2 dagen

Taxilan

4 dagen

Terfluzine

2 dagen

Tiotixeen

7 dagen

Trilafon

5 dagen

Trivastal

6 dagen

Ziaxel

2 dagen

Ziprasidon

2 dagen

Zoloptil

4 dagen

Zuclopenthixol

8 dagen / depot: 3 maanden

Generieke naam Staken van de medicijnen 
 Alimenazine 1 dag
 Alizapride 1 dag
 Amisulpride 3 dagen
 Apomorphine 3 uur
 Benperidol  8 dagen
 Bromocriptine 15 uur tot 1 dag
 Bromperidol 8 dagen
 Chlorpromazine 7 dagen
 Chlorprothixene  2 dagen
 Cinnarizine 2 dagen
 Clopenthixol 8 dagen/depot: 3 maanden
 Clozapine 4 dagen
 Droperidol 1 dag
 Flunarizine 90 dagen
 Flupenthixol.2HCl 8 dagen/depot: 3 maanden
 Fluphenazine 3 dagen/depot: 2 maanden
 Fluspirilene Alleen na overleg behandelend arts
 Haloperidol 30 dagen
 Levomepromazine 17 dagen
 Melperone 1 dag (oraal gegeven)
 Metoclopramide 2 dagen
 Molindone 1 dag
 Olanzapine 7 dagen
 Opipramol 2 dagen
 Penfluridol 30 dagen
 Perazine 4 dagen
 Pereciazine 3 dagen
 Pergolide 9 dagen
 Perimethazine 8 dagen
 Perphenazine 5 dagen
 Pimozide 11 dagen
 Pipamperone 8 dagen
 Pipotiazine 2 dagen
 Piribedil 6 dagen
 Pramipexole 3 dagen
 Promazine 2 dagen
 Quetiapine 2 dagen
 Quinagolide 4 dagen
 Raclopride 5 dagen
 Remoxipride 2 dagen
 Risperidone 5 dagen
 Ropinirole 2 dagen
 Sertindole (Serdolect) 1 dag
 Sertindole (Serlect) 14 dagen
 Sulpiride 2 dagen
 Thioridazine 5 dagen
 Thiothixene 7 dagen
 Trifluperazine 2 dagen
 Triflupromazine 7 dagen
 Verapamil 2 dagen
 Ziprasidone 2 dagen
 Zotepine 4 dagen
 Zuclopenthixol 8 dagen
April 2019