Maagrefluxscintigrafie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

U hebt een afspraak voor een maagrefluxscintigrafie bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een maagrefluxscintigrafie?

Een maagrefluxscintigrafie wordt ook wel een maagontledigingsonderzoek bij verslikproblemen genoemd. Bij dit onderzoek kijken we of er voedsel vanuit de maag terugloopt in de slokdarm, wat verslikking kan veroorzaken.     

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

Medicijnen die de maaglediging versnellen, moeten 3 dagen voor het onderzoek gestopt worden. U kunt aan uw behandelend arts vragen om welke van uw medicijnen het gaat. Uw andere medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot ten minste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag 4 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. Bij kinderen onder de 5 jaar overlegt u met de behandelend arts over het eten en drinken voor het onderzoek. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u (fles)voeding of water te drinken met daarin een klein beetje radioactieve stof. Voor kleine kinderen (onder de 1 jaar) vragen we u een fles drinken of eigen voeding mee te nemen. 

Na het drinken maken we 30 minuten lang foto’s van de maag en slokdarm, waarbij we kijken of de vloeistof terug de slokdarm in loopt. Hiervoor ligt u op een onderzoekstafel met een camera boven de buik. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto's is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. 4 uur na het drinken wordt opnieuw een opname gemaakt. Tijdens het wachten hierop mag u de afdeling verlaten. Als ouder kunt u bij het gehele onderzoek van uw kind aanwezig zijn. Als er een verdenking is op aspiratie van vloeistof in de longen, dan wordt u na afloop van het onderzoek verzocht 24 uur later extra terug te komen voor een 10 minuten durende scan. 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 5 uur. Dit is inclusief de wachttijd. 

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Februari 2020