Onderzoek van de doorbloeding van het hart (myocardperfusiescintigrafie)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: Nucleaire Geneeskunde;

U hebt een afspraak voor een myocardperfusiescintigrafie bij Nucleaire Geneeskunde. Dit is een onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over het onderzoek.

Wat is een myocardperfusiescintigrafie 

Met dit onderzoek kunnen we de doorbloeding van de hartspier laten zien. Vernauwingen in de bloedvaten (de kransslagaders) kunnen op deze manier gevonden of uitgesloten worden. Het onderzoek bestaat uit 2 delen: een inspanningsonderzoek en een rustonderzoek. De 2 delen vinden op 2 dagen achter elkaar plaats. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek 

Belangrijk

Volg de voorbereidingsinstructies in deze folder nauwkeurig op. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat het onderzoek niet kan doorgaan op het afgesproken tijdstip. 

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig, wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.  

Medicijnen

Een aantal medicijnen is van invloed op het onderzoek. Uw behandelend arts (de cardioloog) zal u vertellen welke medicijnen u mag blijven slikken en met welke u even moet stoppen. Houdt u zich stipt aan deze instructie! Breng de medicijnen op de dag van het inspanningsonderzoek wel mee, zodat u ze direct na het onderzoek weer kunt innemen. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen. Alle overige medicijnen mag u op de voor u gebruikelijke tijden gewoon met een beetje water innemen, ook wanneer u nuchter moet zijn. Zie het kopje ‘Medicijninstructies’ voor een lijst van medicijnen die gestopt moeten worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. 

Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen 

Het kan zijn dat u tijdens of na het afleggen van de inspanningsproef pijn op de borst krijgt. Meld dit dan aan de arts of medisch beeldvormende en bestralingsdeskundige (MBB’er) die bij het onderzoek aanwezig is. 

Als u geen fietsproef aflegt, maar een medicijn krijgt toegediend om het hart te belasten, kan dit als bijwerking korte tijd voor hoofdpijn of misselijkheid zorgen. Maar dit gebeurt lang niet bij iedereen. 

Er zijn geen bijwerkingen van de radioactieve stof. U plast de stof binnen 24 uur gewoon weer uit. De hoeveelheid straling is gering en vergelijkbaar met röntgenstraling. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar, die niet zelf voor een onderzoek komen, niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

Vanaf 22.00 uur de avond voor het inspanningsonderzoek mag u geen koffie, thee, chocolade en cola meer gebruiken. Het stofje cafeïne in deze voedingsmiddelen verstoort de werking van bepaalde medicijnen die voor het onderzoek nodig kunnen zijn.

U mag 4 uur vóór de uitvoering van zowel het inspannings- als het rustonderzoek niet eten en drinken. Neem wel wat te eten mee. Na het inspanningsgedeelte en na de injectie voor het rustonderzoek is het belangrijk dat u iets eet.

Patiënten met insuline onafhankelijke diabetes mellitus (orale medicatie)

Inspanningsonderzoek: U mag 4 uur vóór de uitvoering van het onderzoek niet eten en drinken. De tabletten voor het verlagen van de bloedglucose mag u op de dag van het inspanningsonderzoek niet innemen. Neem wel uw medicijnen mee. Na het inspanningsgedeelte mag u ze innemen.

Rustonderzoek in de ochtend: U mag 4 uur vóór de uitvoering van het onderzoek niet eten en drinken. De tabletten voor het verlagen van de bloedglucose mag u op de dag van het rustonderzoek niet innemen. Neem wel uw medicijnen mee. Na de injectie mag u de tabletten in overleg alsnog innemen.

Rustonderzoek in de middag: U mag 4 uur vóór de uitvoering van het onderzoek niet eten en drinken. ’s Ochtends mag u wel gewoon ontbijten en de tabletten die uw bloedglucose verlagen innemen.

Patiënten met insulineafhankelijke diabetes mellitus

Voor zowel het inspanningsonderzoek als het rustonderzoek geldt het volgende. U mag licht ontbijten en de helft van de voor u normale hoeveelheid insuline spuiten. Na het inspanningsonderzoek en na de injectie van het rustonderzoek mag u weer wat eten. Als u alleen ’s avonds of ’s nachts insuline spuit, mag u de normale hoeveelheid aanhouden. Wel moet u licht ontbijten op de onderzoeksdagen. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Deze worden op 2 dagen achter elkaar uitgevoerd. In de afspraakbrief staat welk deel wanneer wordt uitgevoerd.

Dag van het inspanningsonderzoek 

Bij het inspanningsonderzoek kijkt de arts hoe de doorbloeding van uw hart is bij zware belasting. Bent u fit genoeg, dan doet u een test op een fiets (hometrainer). Een arts begeleidt u hierbij. U krijgt elektroden op uw borst geplakt, zodat er tijdens de fietsproef een hartfilmpje (elektrocardiogram) gemaakt kan worden. Het is de bedoeling dat u zich zo veel mogelijk inspant. Op dat moment moet het hart namelijk het hardst werken. Afwijkingen zijn daardoor beter te zien. U krijgt voor u begint ook een infuus in uw arm. Daar spuit de MBB’er een kleine hoeveelheid radioactieve stof in op het moment dat u de maximale inspanning bereikt. Na het toedienen van de radioactieve stof fietst u nog 1 minuut verder. De radioactieve stof wordt opgenomen in de cellen van de hartspier. Daardoor is op de scan die later gemaakt wordt de doorbloeding van het hart heel precies te zien. 

Bent u niet in staat om hoge inspanning te leveren op een fiets, dan krijgt u een medicijn dat het hart extra laat inspannen. Dit gebeurt natuurlijk onder strikt toezicht van de arts. Ook nu wordt de radioactieve stof ingespoten op het moment dat het hart het hardst werkt. 

Na het inspanningsonderzoek krijgt u een beker chocolademelk of melk. Dat helpt de lever om de radioactieve stof uit te scheiden. Ook mag u iets eten. Hierna volgt een pauze van 30 tot 60 minuten. Na deze pauze worden opnamen gemaakt van uw hart. U ligt daarvoor op uw buik op een onderzoekstafel, met de camera vlak boven u (zie foto). Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het maken van deze opnamen duurt ongeveer 30 minuten.

Dag van het rustonderzoek 

Op de dag van het rustonderzoek wordt de doorbloeding van de hartspier in rust onderzocht. U hoeft nu dus geen inspanningsproef af te leggen. De MBB’er spuit weer een kleine hoeveelheid radioactieve stof in de arm in. Hierna volgt een pauze van 60 minuten. 10 minuten na de injectie krijgt u een beker chocolademelk of melk en mag u iets eten. Na de pauze worden op dezelfde manier als bij het inspanningsonderzoek opnamen van het hart gemaakt. 

Duur van het onderzoek

De onderzoeken duren 1,5 tot 2 uur per onderzoek. Soms is de kwaliteit van de opnamen niet goed genoeg. Dan moeten we later op dezelfde dag de opnamen herhalen (maximaal 4 uur na de injectie). Houdt u er rekening mee dat dit kan gebeuren. 

Na het onderzoek

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.  

Medicijninstructies

De medicijnen die hieronder staan moeten 48 uur gestopt worden. Dit gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts.

Bètablokkers

Commerciële naam

Acebutolol

Alprenololum

Aptine

Artex

Atenolol

Beta Ophtiole

Betagan liquifilm

Betaxolol

Betoptic

Bisobloc

Bisoprolol

Brevibloc

Cardicor

Dilanorm

Emconcor

Emcor

Eucardic

Glauconex

Inderal

Kerlon

Labetalol

Lopresor

Loptomit

Methylpranol

Metoprolol

Nebilet

Oxprenolol

Pindolol

Propranolol

Sectral 

Selokeen

Sotacor

Sotalol

Tenormin

Teoptic

TimoCOMOD

Timolol

Timoptol

Trandate

Trasicor

Unibloc

Viskeen

Generieke naam 

Acebutolol

Atenolol

Befunolol

Bisoprolol

Carteolol

Carvedilol

Celiprolol

Esmolol

Labetalol

Levobunolol

Metipranolol

Metoprolol

Nebivolol

Oxprenolol

Pindolol

Propanolol

Sotalol

Tertatolol

Timolol

Calciumantagonisten

Commerciële naam

Adalat 

Baypress 

Cardene 

Cordium 

Cyress

Diloc 

Geangin 

Isoptin 

Lercadip 

Lerdip 

Lomir 

Motens

Nifedfipine

Nimotop

Norvasc

Plendil

Procorum

Quota

Renedil

Sular

Surazem

Syscor

Tiadil

Tildiem

Verapamil

Generieke naam

Amlodipine

Barnidipine

Bepridil

Diltiazem

Felodipine

Gallopamil

Isradipine

Lacidipine

Lercanidipine

Mibefradil

Nicardipine

Nifedipine

Nisoldipine

Nitrendipine

Verapamil