Patiëntenfolders

Hier treft u een overzicht van de patiëntenfolders van het LUMC. De folders zijn per specialisme alfabetisch gerangschikt en beschikbaar in een alfabetische onderwerpenlijst. U vindt ook relevante informatie bij ziektes en aandoeningen.

Algemeen
Doorliggen; voorkomen is beter dan genezen LUMC Biobanken LUMC Vrijwillige Donoren Service (LuVDS) PROMS: vragenlijsten over het effect van ziekte en behandeling op ú Reanimatie, informatie over behandelbeperkingen en reanimatiebeleid (BPPC-protocol) Videoconsult: een consult met uw arts via uw computer, tablet of smartphone
Algemene interne geneeskunde
Leefregels voor thuis na inbrengen PICC
Anatomie & embryologie
Mijn lichaam doneren Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap
Anesthesiologie
Algehele anesthesie Algemene informatie afdeling Anesthesiologie Lokale verdoving van de borst in aanvulling op algehele anesthesie (PECS I-II block) Post Anesthesia Care Unit (PACU) Ruggenprik (epiduraal) Ruggenprik (gecombineerd epiduraal en spinaal) Ruggenprik (spinaal) Ruggenprik bij kinderen (caudaal) Zenuwblokkade van de arm (supraclaviculair blok) Zenuwblokkade van de schouder (interscaleen blok) Zenuwblokkade van onderbeen (popliteablok)
Anesthesiologie: pijnbehandelcentrum
Blokkade van het SI-gewricht Facetblokkade Zenuwwortelblokkade
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Dagbehandeling
Dagbehandeling
Diëtetiek
Jodiumbeperkt dieet Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt Voedingsadviezen bij bestraling van de onderbuik Voedingsadviezen bij het gebruik van een niet-selectieve MAO remmer
Endocrinologie
ACTH-test Acromegalie Addison/primaire bijnierschorsinsufficiëntie, Ziekte van Bijnierschorscarcinoom Botbiopsie, transiliacaal Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen) Corticotrope Releasing Hormone-test (CRH) Cushing en de ziekte van Cushing; Het syndroom van Dexamethason Remmingstest 1 mg Dexamethason remmingstest volgens Liddle Diabetes mellitus type 1 Diabetes mellitus type 2 Glucagon-test Groeihormoon Releasing Hormone (GHRH)-/Arginine-test Groeihormoon suppressie test Hashimoto, Ziekte van Hypofyseuitval Insuline Tolerantie test (ITT) Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon test (LHRH) MODY - Monogene diabetes mellitus Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) I syndroom Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) II syndroom Nierstenen Niet-functionerende hypofyse adenomen (NFA) Octreotide-test Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) Paragangliomen Pijnregistratie Plasma catecholamines test Prolactinoom Schildklierkanker (schildkliercarcinoom) Schildkliernodus Toxisch adenoom Toxisch multinodulair struma/hyperthyreoïdie Urine catecholamines test Ziekte van Graves (primaire hyperthyreoïdie) Zoutbelastingstest
Gipskamer
Aanleggen van schelpen bij Erbse parese Een bovenarmbrace Een onderbeenbrace Gipsbroek: voor kinderen met heupdysplasie Heupdysplasie Klompvoet Lopen met krukken Oefeningen van de pols na een gipsbehandeling Verwijderen van een k-draad op de Gipskamer Vista halskraag
Gynaecologie
Aandoeningen van de vulva Baarmoederverwijdering bij goedaardige aandoeningen Behandeling van baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) Behandelopties bij een niet vitale zwangerschap Colposcopie, lisexcisie en conisatie Een miskraam in de eerste maanden van de zwangerschap Eierstokken, Informatie over de behandeling van kwaadaardige aandoeningen van de Eisprong ovulatie-inductie  (OVI); Het bevorderen van de Gynaecologische echo Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Hysterosalpingogram (HSG) Hysteroscopie Instructies voor de zelfinseminatiemethode Interval debulking met OVHIPEC bij ovariumcarcinoom Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) Invriezen sperma tijdens behandeling Invriezen sperma voor later gebruik Kliniek Gynaecologie Laparoscopische operatie Locale radicale excisie bij vulvakanker Pijn bij het vrijen Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie Vaginisme, Gedragstherapie bij vrouwen met levenslang Verblijfskatheter Verpleegkundige adviezen na een gynaecologisch ingreep Verpleegkundige adviezen rondom urineren Vitrificatie van eicellen Vruchtbaarheidsstoornissen
Hartziekten
24- of 48-uurs ECG (holteronderzoek) Afdeling Cardiologie Atrium(boezem)fibrillatie en behandelopties Dobutamine stressechocardiografie Electrofysiologisch Onderzoek (EFO) Implantatie en gebruik van de loop recorder ( “Implantable Loop Recorder”) Implanteerbare defibrillator (ICD) en rijbewijs Inspannings echo onderzoek Inspanningsonderzoek Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) Katheterablatie Looprecorder: implantatie en gebruik MRI bij patiënten met een pacemaker of ICD Mitraclip bij mitraliskleplekkage Slokdarmechocardiografisch onderzoek Sluiten van een ASD of PFO Transcatheter Aortaklep Implantatie (TAVI) Transthoracaal echocardiografisch onderzoek
Heelkunde
Afdeling Heelkunde Alvleesklierkop verwijdering (Whipple operatie/PPPD) Amputatie van een onderbeen of bovenbeen Artroscopie Behandeling van complexe aneurysma's met een stent Bijschildklieroperatie Blindedarmontsteking (Appendicitis) Carpaal tunnelsyndroom Epicondytis lateralis (tenniselleboog) Ganglion Gescheurde achillespees (achillespeesruptuur) Glomus-caroticum-tumoren Ingegroeide teennagel Leverperfusie Liesbreukoperatie Lopen met krukken Negatieve druk therapie Ongevalschirurgie J9-Q Operaties bij dikkedarmkanker Schildklieroperatie Slokdarmkanker - buismaag operatie Stomapolikliniek Uw ontslag Verwijderen van liesklieren Verwijdering van de galblaas Welkom op de verpleegafdelingen van de Chirurgie (VCH)
Hematologie
Adviezen voor thuis na een behandeling met cytostatica Allogene stamceltransplantatie Autologe stamceltransplantatie Autologe stamceltransplantatie - Ontslag in de neutropene fase Beenmergpunctie Bewegen voor, tijdens en na een stamceltransplantatie  Erythrocytaferese Hemaferese: Informatie therapeutische aferese Hemaferese: Informatie verwante donoren Hemaferese: Informatie voor Stamceldonoren Hemaferese: Informatiebrief voor donoren van granulocyten voor behandeling van patiënten met een gecompromitteerde afweer Hemaferese: Informatiefolder autologe patiënten Kliniek Hematologie Plasmaferese Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Stamceltransplantatie met stamcellen uit navelstrengbloed Stamceltransplantatie, adviezen voor thuis  Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt
Huidziekten
Actinische keratose, fotodynamische therapie Allergieonderzoek Basaalcelcarcinoom, fotodynamische therapie Cryotherapie Huidbiopsie Intracutane allergietesten Jeuk en krabben Mohs micrografische chirurgie Morbus Bowen, fotodynamische therapie PUVA-behandeling PUVA-behandeling handen en/of voeten Pulsed dye laser, Behandeling van vaatafwijkingen met UVA-1-behandeling UVA-1-behandeling handen en/of voeten UVB-behandeling bij PLE UVB/TL01-behandeling UVB/TL01-behandeling handen en/of voeten Verwijderen van een huidafwijking
Infectieziekten
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Intradermale vaccinatie Isolatiemaatregelen Japanse Encefalitis MRSA-dragerschap Malaria Noodbehandeling Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Pijnregistratie Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Intensive care
Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier ECMO bij kinderen ECMO bij volwassen Intensive Care - Kinderen Intensive Care Volwassenen Opgenomen op de IC met (een verdenking op) COVID-19: informatie voor familie en naasten Uw herstel na een Intensive Care-opname
Keel- neus- oorheelkunde
Cochleaire implantatie bij kinderen Cochleaire implantatie bij volwassenen Commando De stilstaande stemband Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC) Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC) met injectie augmentatie Diagnostische dagopname EMG onderzoek van het strottenhoofd Foniatrisch spreekuur Glomus-caroticum-tumoren Halsklierdissectie Het operatief verbeteren van de stembandsluiting Injectieaugmentatie van de stemband met vet   Instructie wonddrain Keelamandelen verwijderen (tonsillectomie) Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Klieven van de bovenste kringspier van de slokdarm Laryngectomie Laryngectomie met buismaagreconstructie of jejunuminterpositie Maxillectomie Neurofibromatosis type 2 (NF2) Neuscorrectie (rhinoplastiek) Poliklinisch opspuiten stemband Poliklinische behandelingen van het strottenhoofd Pre en Post operatieve logopedie Presbyfonie Sonde en sondevoeding in de thuissituatie Spasmodische dysfonie Stemprothese Stemtremor Uitwendige Medianisatie / Laryngeal Framework Surgery (LFS) Uitwendige myotomie musculus cricopharyngeus Verbetering stemkwaliteit door operatieve ingreep stembanden Verzorging van een tracheostoma Verzorging van een tracheotomie en tracheacanule Vocal fold scar Zenkers divertikel
Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde
Bloed prikken voor HbA1c bepaling, instructie voor thuis Centrale Bloedafname Urineportie (instructie voor het opvangen van een urinemonster) Verzamelen van 24-uurs urine, instructie voor thuis
Klinische genetica
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Prenataal array-onderzoek
Klinische oncologie
Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie Borstsparende operatie Goedaardige aandoeningen van de borst Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker
Longziekten
Bronchoscopie Diagnostische of therapeutische pleurapunctie Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten Echo van de thorax Endoscopische echografie vanuit de luchtpijp (EBUS-TBNA) Endoscopische echografie vanuit de slokdarm (EUS-FNA) Grote drain Longfunctieonderzoek Starre bronchoscopie Thoracoscopie Verpleegafdeling Longziekten
Maag-, darm- en leverziekten
24 uurs zuurgraad en impedantiemeting in de slokdarm Ademtest Coloscopie Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen) Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten (maag-darm-leverziekten) Dilatatie van de slokdarm Dubbelballon endoscopie (DBE) oraal Dubbelballon endoscopie (DBE) rectaal Duodenumvoedingssonde (endoscopisch inbrengen) Echo-Endo Echo-endoscopie van de endeldarm Echo-endoscopie van slokdarm/maag/duodenum en/of alvleesklier Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Endoscopische Submucosale Dissectie (ESD) / Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) Gastroscopie Gastrostomiekatheter (ballonkatheter) verzorgen en wisselen Given Patency Capsule (‘dummy’) Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie Levervenedrukmeting Nazorg PEG-sonde Nazorg duodenumvoedingssonde Rectoscopie Slokdarmdrukmeting (= manometrie) Stent plaatsen Video Capsule Endoscopie Voedingssonde: Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)
Maatschappelijk werk
Leven met een chronische ziekte PPEP4ALL-hypofyse/bijnier
Mammapoli
Biopsie van de borst (MRI-geleid) Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker met een directe reconstructie Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie Borstsparende operatie Controle Mammapolikliniek na behandeling ofwel follow up Echo geleide draad lokalisatie van een goedaardige afwijking Echo of röntgengeleide draadlokalisatie Mammapolikliniek/Sneldiagnostiek Schildwachtklierlokalisatie bij het mammacarcinoom Uw ontslag Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
Adviezen na kaakchirurgische behandeling Aften van het mondslijmvlies Behandeling van OSAS met een MRA Botankers en orthodontische schroefjes Bottransplantaat bij schisispatiënten Candidose van het mondslijmvlies Chirurgische kaakcorrectie Conebeam CT-scan Dagopname, informatie over Herpes simplex van het mondslijmvlies Implantaten als houvast voor een kunstgebit Intermaxillaire fixatie Kaakchirurgische behandeling; Informatie voorafgaande aan een Kaakgewrichtsklachten Landkaarttong Leukoplakie van het mondslijmvlies Lichen planus van het mondslijmvlies Losgeraakte tand, het spalken van een Maxillectomie Mondbranden Obstructief slaapapneusyndroom Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Speekselstenen Tweede mening (second opinion) Uw ontslag
Neurochirurgie
Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC)
Neurologie
AFO-onderzoek Afdeling Neurologie/Neurochirurgie/Neurocare CTS-onderzoek De neostigminetest EEG-onderzoek EMG-onderzoek EMG-onderzoek voor ‘eindplaatstoornissen’ ENG-onderzoek EP-onderzoek Kantelproef Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC) QMG-onderzoek Spierbiopsie door de neuroloog / kinderneuroloog Sporadische Cerebrale Amyloid Angiopathie (sCAA) Tremorregistratie Zenuw- en spierechografie Zorg en behandeling na een beroerte (CVA)
Nierziekten
24-uurs bloeddrukmeting Belimumab (Benlysta®) Cyclofosfamide (Endoxan®) De dialysecatheter Dialyse en Diabetes Hemodialysebehandeling Het inbrengen van een peritoneale dialysecatheter Medical Dashboard Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na Peritoneaal dialysebehandeling Pijnregistratie Rituximab (MabThera®) Thuishemodialyse Toegang tot de vaatbaan; de shunt Venepreservatie
Oncologie
Ascitespunctie Chondrosarcoom De lastmeter Ewingsarcoom Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Intraveneuze chemotherapie thuis Mondverzorging bij chemotherapie en/of radiotherapie Osteosarcoom Permanente drain bij ascites Pijnregistratie Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Psychologische zorg voor patiënten met kanker en hun naasten
Oogheelkunde
Behandeling van bijziendheid met atropine oogdruppels Biometrie (lenssterkte meting) Blefaritis Chalazion Corneatopografie (hoornvliesscan) Druppelinstructie Elektro-oculografie (EOG) Elektro-retinografie (ERG) Elektro-retinografie (ERG/mf-ERG) bij kinderen  Elektrodiagnostiek (Visually Evoked Potentials/VEP) bij kinderen Fluorescentie angiografie (FAG) en Indocyaninegroen angiografie (ICG) Gezichtsveldonderzoek (GVO) Glaucoom Herpes Simplex van het oog Herpes Zoster Informatie over erfelijke aanleg bij oogmelanoom Intravitreale injectie Lensluxatie (verplaatste ooglens) bij kinderen Lui oog (Amblyopie) Multifocaal ERG Netvliesloslating Orthoptisch onderzoek bij kinderen Orthoptisch onderzoek bij volwassenen Poliklinische laserbehandeling van het oog Poliklinische laserbehandeling van het oog: panretinale lasercoagulatie Refractie afwijking Scheelzien (strabismus) bij kinderen Serosa/centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) Staar bij kinderen Staaroperatie (cataract) Suikerziekte en het oog (diabetische retinopathie) Tumor in het oog, een Uveïtis Uveïtis en jeugdreuma Visually Evoked Potentials (VEP) Visusonderzoek jonge kinderen – TAC (teller acuity cards) Vitrectomie Vlekken en flitsen
Orthopedie
Atypische Cartilagineuze Tumor Behandeling aangeboren beenlengteverschil (Proximal Femur Focal Dysplasie) Behandeling van Scoliose met Boston brace Botbiopsie Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen Chondrosarcoom Ewingsarcoom Heupdysplasie Infectie van een prothese Lopen met krukken Obstetrisch Plexus Brachialis letsel Osteosarcoom Poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie Reusceltumor van het bot Revalidatie na een beenamputatie Tenosynoviale reusceltumor Totale (nieuwe) elleboogprothese Totale (nieuwe) heupprothese Totale (nieuwe) knieprothese Uw ontslag Zwachtelen, Zelf leren
Ouderengeneeskunde
Doorverwijzen Ouderengeneeskunde Kans op een delier Mantelzorgwijzer Neuropsychologisch onderzoek Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie Ouderen en alcohol Vallen en voorkomen dat u valt Vallen, voorkomen is beter dan genezen Verwardheid
Palliatieve zorg
Palliatief Advies Team
Pathologie
Obductie, informatie over Overlijden in het LUMC; Informatie na
Plastische chirurgie
Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel (DIEP lap)
Psychiatrie
Afdeling Psychiatrie Behandeling met lithium Behandeling van lichamelijke klachten binnen de geestelijke gezondheidszorg Behandeling van Benzodiazepineverslaving Elektroconvulsietherapie (ECT) Middelen of Maatregelen in Noodsituaties Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie Ontspanningsoefeningen in het ziekenhuis Sociale fobie Verwardheid Voedingsadviezen bij het gebruik van een niet-selectieve MAO remmer Vrijheidsbeperkende interventies
Radiologie
3D-echografie van de borst (mammae) Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt Biopsie Biopsie van de borst (MRI-geleid) Biopsie van de borst (echogeleid) Biopsie van de borst (stereotactische vacuümbiopsie) Bot-/wervelbiopsie CT-myelografie CT-scan CT-scan dikke darm Chemo-embolisatie van een levertumor (TACE) Coilen van een aneurysma in de hersenen Dubbel J catheter Echo van de buik Echo van de hals  Echogeleide barbotage van de schouder (behandeling van kalk rond het schoudergewricht) Echografie met contrastvloeistof Embolisatie uterus myomatosus Embolisatie van een varicocèle Galwegdrainage Interventieradioloog Leverbiopsie Levervenedrukmeting Longbiopsie MRI-scan Mammalokalisatie met behulp van een jodiummarker (I-125) of lokalisatiedraad Marcaïnisatie van een gewricht Mictie-cysto-urethrogram Nefrostomie (nier- en urinewegdrainage) Nierbiopsie PTA en/of stentplaatsing Pijnstilling en sedatie bij radiologische patiënten (matig tot diep) Plaatsing van een permanente katheter (permacath) Port-A-Cath (PAC) Punctie met behulp van echografie RFA van een bottumor RFA van een levertumor RFA van een longtumor RFA van een niertumor Radio-embolisatie met Yttrium-90 Retrograad urethrogram Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie) Röntgenonderzoek van de bloedvaten van de hersenen (cerebrale angiografie) Röntgenonderzoek van de borst (mammografie) Röntgenonderzoek van de endeldarm (defaecografie) Röntgenonderzoek van de slokdarm (oesophagusonderzoek) Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrogram) TIPS-behandeling Vena-cava-filter Veneuze sampling Voedingssonde: Percutane Gastrostomie (PEG of PRG)
Radiologie: nucleaire geneeskunde
Algemene kindervoorlichting Beenmergscintigrafie Behandeling met Samarium-153-EDTMP Behandeling met Y-90-Zevalin Behandeling van een neuroendocriene tumor met jodium-131 MIBG (I-131 MIGB) Behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG-scan) Bijschildklierscintigrafie Bloedingscintigrafie Botdichtheidsmeting Combinatie PET-CT en CT met contrastmiddel Galwegscintigrafie Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM Innervatiescintigrafie van het hart Jodiumbeperkt dieet Leukocytenscintigrafie Longscintigrafie (perfusie en/of ventilatie) Lymfescintigrafie Maagontledigingsonderzoek Maagrefluxscintigrafie Maagslijmvliesscintigrafie Mictiescintigrafie Nierscintigrafie Octreotidescintigrafie Onderzoek pompfunctie van het hart (ejectiefractiebepaling) Onderzoek van de doorbloeding van het hart (myocardperfusiescintigrafie) Onderzoek van de nieren (renografie) PET-CT 18F-DOPA PET-CT-scan met 18F-FET PET-CT-scan met 18F-PSMA PET-CT-scan met 18F-choline PET-CT-scan met F18-FDG PET-CT-scan met Ga-68-DOTATOC PET-CT-scan met Zr-89 PET-CT-scan met gebruik van 18F-NaF PET-CT-scan met gebruik van F18-FDG (voor de hersenen) Perchloraattest Radiosynoviorthese (behandeling van een ontstoken gewricht) Radiumbehandeling Renografie met captopril Schildklierscintigrafie met 99mTc Schildklierscintigrafie met I-123 Schildklierscintigrafie met I-123 pre-ablatie Schildklierscintigrafie met I-123 uptakebepaling Schildwachtklierscintigrafie (sentinel node-lokalisatie) Skeletscintigrafie Speekselklierscintigrafie Traanwegscintigrafie Wat is Nucleaire Geneeskunde
Radiotherapie
ABC-bestraling bij Hodgkin lymfoom ABC-bestraling van de linkerborst Afdeling Radiotherapie Chemoradiotherapie voor endeldarmkanker (rectumcarcinoom) Inwendige bestaling van de vagina met multichannel cilinder Inwendige bestraling van de baarmoederhals Inwendige bestraling van de endeldarm Inwendige bestraling van de slokdarm Inwendige bestraling van de vagina Oogmelanoom, bestraling met een Rutheniumschildje Radiotherapie bij borstkanker Totale huidbestraling (TSI) Totale lichaamsbestraling (TBI) Voedingsadviezen bij bestraling van de onderbuik
Reumatologie
Artrose zorgpad Early arthritis zorgtraject Fysiotherapie en oefentherapie bij reumatische aandoeningen Gewrichtsbescherming bij gewrichtsklachten Handenzorgpad Handoefeningen bij reumatische aandoeningen Multidisciplinair zorgtraject Nagelriemonderzoek Pijnregistratie Pijnstillers Polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten SLE/APS kinderwens zorgpad Spondyloartritis zorgpad Zorgpad 'Starten met een biological' Zorgpad systemische sclerose
Spoedeisende hulp
Afdeling Spoedeisende Hulp Botbreuk Drukverband om de enkel, Adviezen bij een Gips- en kunststofverband Lopen met krukken Tapebehandeling
Thoraxchirurgie
Afdeling Thoraxchirurgie Hartoperaties Longoperaties Negatieve druk therapie
Transplantatie centrum
24-uurs bloeddrukmeting Eilandjestransplantatie Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie Levervenedrukmeting Medicijnen na een levertransplantatie Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na Niertransplantatie Pijnregistratie Richtlijnen rondom eilandjestransplantatie Voedingsadviezen na transplantatie Welkom in het Transplantatie Centrum
Urologie
Besnijdenis (circumcisie) Blaasspoelingen Cystoscopie Echografie van de prostaat Fysiotherapie bij bekkenbodemproblemen Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Het verwijderen van een nier via een kijkoperatie Hydrocele/spermatocele operatie Mitomycine blaasspoeling Negatieve druk therapie Percutane niersteenverwijdering (nefrolitholapaxie) Prostaatbiopsie met behulp van echografie Suprapubische katheter Testikel, De niet ingedaalde Transurethrale resectie van de prostaat Transurethrale resectie van een blaastumor (TURT) Ureteroscopie (steenverwijdering van stenen in de urineleider) Urinestoma volgens Bricker Urodynamisch onderzoek Uw ontslag Verblijfskatheter Zelf-injectie therapie bij impotentie Zelfcatheterisatie
Vaccinatie
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Intradermale vaccinatie Japanse Encefalitis Malaria Noodbehandeling Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Verloskunde
Afkolven van moedermelk Afscheid nemen van je baby Antibioticakuur voor pasgeboren baby's in de thuissituatie Badbevalling Bevallen in GeboorteHuis Leiden Bloedgroep-immunisatie tijdens de zwangerschap Borstvoeding Echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap Een miskraam in de eerste maanden van de zwangerschap Een stuitligging Gebroken vliezen zonder weeën tussen de 37 en 42 weken zwangerschap Het draaien van een kind in stuitligging Inleiding van de bevalling Keizersnede Na de bevalling: Kraamtijd in GeboorteHuis Leiden en thuis Na de keizersnede: Kraamtijd in GeboorteHuis Leiden en thuis Polikliniek Verloskunde (GeboorteHuis Leiden) Thuisbehandeling risicozwangeren Totaalruptuur Tweeling Transfusie Syndroom (TTS) Vacuümcurettage na een afwijkende uitslag Zelfkatheterisatie in de zwangerschap of na de bevalling
Willem-alexander kinderziekenhuis
ACTH-test (syntacthen-test) Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier Allogene stamceltransplantatie Arginine-tolerantietest Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen Clonidinetest Colonscopie bij kinderen Drie-assentest Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 1,5 jaar Gastroscopie bij kinderen Gedragsproblemen van kind ten gevolge van ziekte en/of behandeling; Extra begeleiding voor ouders met Hartoperaties bij kinderen Het Obstretisch Plexus Brachialis Letsel Informatie na een hartoperatie bij kinderen Kinder Comfort Team Willem Alexander Koortsstuipen LHRH-test Leverbiopsie bij kinderen Lopen met krukken Maagbutton bij kinderen Naar de dagopname  Ontslagfolder na hartoperatie bij kinderen Opname en verblijf van uw kind in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis Opname op de dagopname Osteosarcoom PEG-sonde bij kinderen PEP-masker Polikliniek Kindergeneeskunde Sedatie met lachgas Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten – informatie voor broers en zussen TRH-test Thuis verder Vier-assentest Welkom op de kinderprikpost Zenuwletsel bij pasgeborenen (Obstetrische Plexus Brachialis Laesie)