Patiëntenfolders

Hier treft u een overzicht van de patiëntenfolders van het LUMC. De folders zijn per specialisme alfabetisch gerangschikt en beschikbaar in een alfabetische onderwerpenlijst. U vindt ook relevante informatie bij ziektes en aandoeningen.

Algemeen
Doorliggen; voorkomen is beter dan genezen Inzien medische gegevens door uw huisarts LUMC Biobanken LUMC Vrijwillige Donoren Service (LuVDS) PROMS: vragenlijsten over het effect van ziekte en behandeling op ú Pijnscore Reanimatie, informatie over behandelbeperkingen en reanimatiebeleid (BPPC-protocol) Videoconsult: een consult met uw arts via uw computer, tablet of smartphone
Algemene interne geneeskunde
24-uurs bloeddrukmeting Leefregels voor thuis na inbrengen PICC
Anatomie & embryologie
Mijn lichaam doneren Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap
Anesthesiologie
Algehele anesthesie Algemene informatie afdeling Anesthesiologie Lokale verdoving van de borst in aanvulling op algehele anesthesie (PECS I-II block) Post Anesthesia Care Unit (PACU) Ruggenprik (epiduraal) Ruggenprik (gecombineerd epiduraal en spinaal) Ruggenprik (spinaal) Ruggenprik bij kinderen (caudaal) Zenuwblokkade van de arm (supraclaviculair blok) Zenuwblokkade van de schouder (interscaleen blok) Zenuwblokkade van onderbeen (popliteablok)
Anesthesiologie: pijnbehandelcentrum
Caudale epidurale steroïdinjectie Cervicale facetblokkade (proefblokkade en RF (radiofrequente) behandeling) Cervicale mediane epidurale steroïdinjectie Cervicale wortelblokkade (met of zonder PRF (Pulsed Radio Frequente)) Ganglion Impar blokkade Ganglion sphenopalatinum blokkade Ganglion stellatum blokkade Hypogastricus blokkade Lumbale mediane epidurale steroïdinjectie Lumbale sympaticus blokkade Lumbale wortelblokkade (of PRF(Pulsed Radio Frequente)) Perifere zenuwblokkades Plexus coeliacus blokkade Spinaalcatheter Splanchicusblokkade Sweet procedure Thoracale facetblokkade (proefblokkade en RF (radiofrequente) behandeling) Trigger point injectie
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Centrale bloedafname (afdeling kcl)
24-uurs Feces verzamelen en inleveren 24-uurs Urine verzamelen en inleveren Fecesportie verzamelen en inleveren Sputumkweek verzamelen en inleveren Urinekweek verzamelen en inleveren Urineportie verzamelen en inleveren
Dagbehandeling
Dagbehandeling
Diëtetiek
Jodiumbeperkt dieet Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt Voorlichting voeding en dieet
Endocrinologie
24-uurs bloeddrukmeting ACTH-test Acromegalie Addison/primaire bijnierschorsinsufficiëntie, Ziekte van Bijnierschorscarcinoom Botbiopsie, transiliacaal Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen) Corticotrope Releasing Hormone-test (CRH) Cushing en de ziekte van Cushing; Het syndroom van Dexamethason Remmingstest 1 mg Dexamethason remmingstest volgens Liddle Diabetes mellitus type 1 Diabetes mellitus type 2 Glucagon-test Groeihormoon Releasing Hormone (GHRH)-/Arginine-test Groeihormoon suppressie test Hashimoto, Ziekte van Hypofyseuitval Insuline Tolerantie test (ITT) Liggende metanefrine test Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon test (LHRH) MODY - Monogene diabetes mellitus Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) I syndroom Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) II syndroom Nierstenen Niet-functionerende hypofyse adenomen (NFA) Octreotide-test Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) Paragangliomen Pijnregistratie Plasma catecholamines test Prolactinoom Schildklierkanker (schildkliercarcinoom) Schildkliernodus Speekselcortisol test Toxisch adenoom Toxisch multinodulair struma/hyperthyreoïdie Urine catecholamines test Ziekte van Graves (primaire hyperthyreoïdie) Zoutbelastingstest
Gipskamer
Aanleggen van schelpen bij Erbse parese Een bovenarmbrace Een onderbeenbrace Gipsbroek: voor kinderen met heupdysplasie Heupdysplasie Klompvoet Lopen met krukken Oefeningen van de pols na een gipsbehandeling Verwijderen van een k-draad op de Gipskamer Vista halskraag
Gynaecologie
Adviezen na een gynaecologische ingreep op de polikliniek Gynaecologie Baarmoederverwijdering bij goedaardige aandoeningen Behandeling van baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) Colposcopie, lisexcisie en conisatie Consultkaart medische nazorg ovariumcarcinoom Cryopreservatie bij genderdysforie Eierstokken, Informatie over de behandeling van kwaadaardige aandoeningen van de Gynaecologische echo Herhaalde miskramen Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Hysterosalpingogram (HSG) Hysteroscopie Instructies voor de zelfinseminatiemethode Instructies voor thuis na laser behandeling van de vulva Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) Invriezen sperma tijdens behandeling Invriezen van zaadcellen voor later gebruik Kliniek Gynaecologie Laparoscopische operatie Operatie met chemotherapie bij eierstokkanker (OVHIPEC) Ovulatie stimulatie Pijn bij het vrijen Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie Poliklinische curettage Spreekuur POI Vaginisme, Gedragstherapie bij vrouwen met levenslang Verblijfskatheter Verpleegkundige adviezen na een gynaecologisch ingreep Verpleegkundige adviezen rondom urineren Vitrificatie van eicellen Vruchtbaarheidsstoornissen Zorg rondom een operatie voor vulvakanker
Hartziekten
24- of 48-uurs ECG (holteronderzoek) Afdeling Cardiologie Atrium(boezem)fibrillatie en behandelopties Dobutamine stressechocardiografie Electrofysiologisch Onderzoek (EFO) Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Implantatie en gebruik van de loop recorder ( “Implantable Loop Recorder”) Implanteerbare defibrillator (ICD) en rijbewijs Inspannings echo onderzoek Inspanningsonderzoek Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) Katheterablatie Looprecorder: implantatie en gebruik MRI bij patiënten met een pacemaker of ICD Mitraclip bij mitraliskleplekkage Slokdarmechocardiografisch onderzoek Sluiten van een ASD of PFO Transcatheter Aortaklep Implantatie (TAVI) Transthoracaal echocardiografisch onderzoek
Heelkunde
Afdeling Heelkunde Alvleesklierkop verwijdering Whipple operatie: PPPD (Pylorus Preserving Pancreatico Duodenectomie) Amputatie van een onderbeen of bovenbeen Artroscopie Behandeling van complexe aneurysma's met een stent Bijschildklieroperatie Blindedarmontsteking (Appendicitis) Carpaal tunnelsyndroom Epicondytis lateralis (tenniselleboog) Ganglion Gescheurde achillespees (achillespeesruptuur) Glomus-caroticum-tumoren Ingegroeide teennagel Leverperfusie Liesbreukoperatie Lopen met krukken Negatieve druk therapie Ongevalschirurgie J9-Q Operaties bij dikkedarmkanker Schildklieroperatie Slokdarmkanker - buismaag operatie Stomapolikliniek Uw ontslag Verwijderen van liesklieren Verwijdering van de galblaas Welkom op de verpleegafdelingen van de Chirurgie (VCH)
Hematologie
Adviezen voor thuis na een behandeling met cytostatica Allogene stamceltransplantatie Autologe stamceltransplantatie Autologe stamceltransplantatie - Ontslag in de neutropene fase Beenmergpunctie Bewegen rondom een stamceltransplantatie  De polikliniek Hematologie Erythrocytaferese Hemaferese: Informatie therapeutische aferese Hemaferese: Informatie verwante donoren Hemaferese: Informatie voor Stamceldonoren Hemaferese: Informatiebrief voor donoren van granulocyten voor behandeling van patiënten met een gecompromitteerde afweer Hemaferese: Informatiefolder autologe patiënten Kliniek Hematologie Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Stamceltransplantatie met stamcellen uit navelstrengbloed Stamceltransplantatie, adviezen voor thuis  Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt
Huidziekten
Actinische keratose, fotodynamische therapie Allergieonderzoek Basaalcelcarcinoom, fotodynamische therapie Cryotherapie Huidbiopsie Intracutane allergietesten Jeuk en krabben LUMC Biobank Huidziekten Mohs micrografische chirurgie Morbus Bowen, fotodynamische therapie PUVA-behandeling PUVA-behandeling handen en/of voeten Poliklinische ingreep dermatologie: ingreep en leefregels Pulsed dye laser, Behandeling van vaatafwijkingen met Sézary syndroom, Bezoeken polikliniek huidziekten LUMC voor het Sézary syndroom, Dagbehandeling met mogamulizumab voor het Sézary syndroom, Informatie mogamulizumab voor het Total body-Fotografie met Fotofinder UVA-1-behandeling UVA-1-behandeling handen en/of voeten UVB-behandeling bij PLE UVB/TL01-behandeling UVB/TL01-behandeling handen en/of voeten Verwijderen van een huidafwijking
Infectieziekten
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Gentamicine blaasspoelingen ter preventie van wederkerende urineweginfecties Intradermale vaccinatie Isolatiemaatregelen Japanse Encefalitis MRSA-dragerschap Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Pijnregistratie Polikliniek Urineweginfecties Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Intensive care
Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier ECMO bij kinderen ECMO bij volwassen Intensive Care - Kinderen Intensive Care Volwassenen Uw herstel na een Intensive Care-opname
Keel- neus- oorheelkunde
BGI - Beengeleidingsimplantaat, leefregel Brughoekextirpatie, leefregel Cochleair implantaat, leefregel Cochleaire implantatie bij kinderen Cochleaire implantatie bij volwassenen Commando De stilstaande stemband Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC) Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC) met injectie augmentatie Diagnostische donderdag KNO   EMG onderzoek van het strottenhoofd Fess, etmoidectomie, infundibulotomie, leefregel Foniatrisch spreekuur Glandula submandibularis, halscyste verwijderen, parotidectomie, leefregel Glomus-caroticum-tumoren Halsklierdissectie Het operatief verbeteren van de stembandsluiting Injectieaugmentatie van de stemband met vet   Instructie wonddrain Keelamandelen verwijderen (tonsillectomie) Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Klieven musculus cricopharyngeus, leefregel Klieven van de bovenste kringspier van de slokdarm Laryngectomie Laryngectomie met buismaagreconstructie of jejunuminterpositie Leefregels na operatie aan het gezicht Maxillectomie Meatusplastiek, leefregel Micro Larynx Chirurgie, leefregel Middenooroperatie, Ketenreconstructie, leefregel Myringoplastiek, leefregel Neurofibromatosis type 2 (NF2) Neuscorrectie (rhinoplastiek) Neusspoelen met spoelset/neusdouche: patiënten instructie PROMS: vragenlijsten over het effect van ziekte en behandeling op ú (hoofdhalsoncologie) Poliklinisch opspuiten stemband Poliklinische behandelingen van het strottenhoofd Pre en Post operatieve logopedie Presbyfonie Sanerende ooroperaties, leefregel Scopie, leefregel Septumcorrectie en conchareductie, leefregel Sinus frontalis exploratie, leefregel Sonde en sondevoeding in de thuissituatie Spasmodische dysfonie Stemprothese Stemtremor Thyreoplastiek, leefregel Tonsillectomie, leefregel Uitwendige Medianisatie / Laryngeal Framework Surgery (LFS) Uitwendige myotomie musculus cricopharyngeus Verbetering stemkwaliteit door operatieve ingreep stembanden Verzorging van een tracheostoma Verzorging van een tracheotomie en tracheacanule Vocal fold scar Zenkers divertikel Zenkersdivertikel, leefregel
Klinische genetica
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Prenataal array-onderzoek
Klinische oncologie
Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker met een directe reconstructie Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie Borstsparende operatie Borstsparende operatie (goedaardig) Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker (man)
Longziekten
Bronchoscopie Diagnostische of therapeutische pleurapunctie Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten Echo van de thorax Endoscopische echografie vanuit de luchtpijp (EBUS-TBNA) Endoscopische echografie vanuit de slokdarm (EUS-FNA) Grote drain Longfunctieonderzoek Starre bronchoscopie Thoracoscopie Verpleegafdeling Longziekten
Maag-, darm- en leverziekten
Banding Coloscopie Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen) Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie (poli)klinische patiënten (maag-darm-leverziekten) Dilatatie van de slokdarm Dubbelballon endoscopie (DBE) oraal Dubbelballon endoscopie (DBE) rectaal Duodenumvoedingssonde (endoscopisch inbrengen) Echo-endoscopie van de endeldarm Echo-endoscopie van slokdarm/maag/duodenum en/of alvleesklier Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Endoscopische Submucosale Dissectie (ESD) / Endoscopische Mucosale Resectie (EMR) Fibroscan Gastroscopie Gastrostomiekatheter (ballonkatheter) verzorgen en wisselen Given Patency Capsule (‘dummy’) Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie Levervenedrukmeting Nazorg PEG-sonde Nazorg duodenumvoedingssonde Nazorg poliklinische ERCP PowerSpiral oraal PowerSpiral rectaal Rectoscopie Slokdarmdrukmeting (= manometrie) Stent plaatsen Video Capsule Endoscopie Voedingssonde: Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)
Maatschappelijk werk
Leven met een chronische ziekte PPEP4ALL-hypofyse/bijnier
Mammapoli
Biopsie van de borst (MRI-geleid) Borstamputatie bij borstkanker (man) Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker met een directe reconstructie Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie Borstsparende operatie Borstsparende operatie (goedaardig) Controle Mammapolikliniek na behandeling ofwel follow up Echo geleide draad lokalisatie van een goedaardige afwijking Echo of röntgengeleide draadlokalisatie Mammapolikliniek/Sneldiagnostiek Schildwachtklierlokalisatie bij het mammacarcinoom Uw ontslag Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker (man)
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
Adviezen na kaakchirurgische behandeling Aften van het mondslijmvlies Behandeling van OSAS met een MRA Botankers en orthodontische schroefjes Bottransplantaat bij schisispatiënten Candidose van het mondslijmvlies Chirurgische kaakcorrectie Conebeam CT-scan Dagopname, informatie over Herpes simplex van het mondslijmvlies Implantaten als houvast voor een kunstgebit Intermaxillaire fixatie Kaakchirurgische behandeling; Informatie voorafgaande aan een Kaakgewrichtsklachten Landkaarttong Leukoplakie van het mondslijmvlies Lichen planus van het mondslijmvlies Losgeraakte tand, het spalken van een Maxillectomie Mondbranden Obstructief slaapapneusyndroom Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Speekselstenen Tweede mening (second opinion) Uw ontslag
Neurochirurgie
Chordoom in de schedelbasis Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC)
Neurologie
AFO-onderzoek Afdeling Neurologie/Neurochirurgie/Neurocare CTS-onderzoek De neostigminetest EEG-onderzoek EMG-onderzoek EMG-onderzoek voor ‘eindplaatstoornissen’ ENG-onderzoek EP-onderzoek Kantelproef Myasthenia gravis informatiepakket Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC) QMG-onderzoek Spierbiopsie door de neuroloog / kinderneuroloog Sporadische Cerebrale Amyloid Angiopathie (sCAA) Tremorregistratie Zenuw- en spierechografie Zorg en behandeling na een beroerte (CVA)
Nierziekten
24-uurs bloeddrukmeting Belimumab (Benlysta®) Cyclofosfamide (Endoxan®) De dialysecatheter Dialyse en Diabetes Hemodialysebehandeling Het inbrengen van een peritoneale dialysecatheter Medical Dashboard Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na Peritoneaal dialysebehandeling Pijnregistratie Rituximab (MabThera®) Thuishemodialyse Toegang tot de vaatbaan; de shunt Venepreservatie
Oncologie
Ascitespunctie Chondrosarcoom De lastmeter Ewingsarcoom Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Intraveneuze chemotherapie thuis Mondverzorging bij chemotherapie en/of radiotherapie Osteosarcoom PROMS: vragenlijsten over het effect van ziekte en behandeling op ú (hoofdhalsoncologie) Permanente drain bij ascites Pijnregistratie Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Psychologische zorg voor patiënten met kanker en hun naasten
Oogheelkunde
Behandeling van bijziendheid met atropine oogdruppels Biometrie (lenssterkte meting) Blefaritis Chalazion Corneatopografie (hoornvliesscan) Druppelinstructie Elektro-oculografie (EOG) Elektro-retinografie (ERG) Elektro-retinografie (ERG/mf-ERG) bij kinderen  Elektrodiagnostiek (Visually Evoked Potentials/VEP) bij kinderen Enucleatie Enucleatie bij een oogmelanoom Exenteratio bulbi Fluorescentie angiografie (FAG) en Indocyaninegroen angiografie (ICG) Gezichtsveldonderzoek (GVO) Glaucoom Herpes Simplex van het oog Herpes Zoster Informatie over erfelijke aanleg bij oogmelanoom Intravitreale injectie Lensluxatie (verplaatste ooglens) bij kinderen Lui oog (Amblyopie) Multifocaal ERG Netvliesloslating Orthoptisch onderzoek bij kinderen Orthoptisch onderzoek bij volwassenen Poliklinische laserbehandeling van het oog Poliklinische laserbehandeling van het oog: panretinale lasercoagulatie Protonentherapie Refractie afwijking Scheelzien (strabismus) bij kinderen Serosa/centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) Staar bij kinderen Staaroperatie (cataract) Suikerziekte en het oog (diabetische retinopathie) Tumor in het oog, een Uveïtis Uveïtis en jeugdreuma Visually Evoked Potentials (VEP) Visusonderzoek jonge kinderen – TAC (teller acuity cards) Vitrectomie Vlekken en flitsen
Orthopedie
Atypische Cartilagineuze Tumor Behandeling aangeboren beenlengteverschil (Proximal Femur Focal Dysplasie) Behandeling van Scoliose met Boston brace Botbiopsie Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen Chondrosarcoom Ewingsarcoom Heupdysplasie Infectie van een prothese Lopen met krukken Obstetrisch Plexus Brachialis letsel Osteosarcoom Poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie Reusceltumor van het bot Revalidatie na een beenamputatie Tenosynoviale reusceltumor Totale (nieuwe) elleboogprothese Totale (nieuwe) heupprothese Totale (nieuwe) knieprothese Uw ontslag Zwachtelen, Zelf leren
Ouderengeneeskunde
Doorverwijzen Ouderengeneeskunde Doorverwijzen Ouderengeneeskunde Transplantatiekeuringstraject Kans op een delier Mantelzorgwijzer Neuropsychologisch onderzoek Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie Ouderen en alcohol Vallen en voorkomen dat u valt Vallen, voorkomen is beter dan genezen Verwardheid
Palliatieve zorg
Palliatief Advies Team
Pathologie
Obductie, informatie over Overlijden in het LUMC; Informatie na
Plastische chirurgie
Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel (DIEP lap) Borstreconstructie na borstamputatie met behulp van een tissue expander Carpale tunnel syndroom - behandeling De ziekte van Dupuytren Syndroom van Dr Quervain Tepelreconstructie Triggerfinger Wisselen van borstprothesen Wisselen van tissue expander voor definitieve borstprothese
Psychiatrie
Afdeling Psychiatrie Behandeling met lithium Behandeling van lichamelijke klachten binnen de geestelijke gezondheidszorg Elektroconvulsietherapie (ECT) Middelen of Maatregelen in Noodsituaties Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie Ontspanningsoefeningen in het ziekenhuis Sociale fobie Verwardheid Vrijheidsbeperkende interventies
Radiologie
Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt Biopsie Biopsie van de borst (MRI-geleid) Biopsie van de borst (echogeleid) Biopsie van de borst (stereotactische vacuümbiopsie) Bot-/wervelbiopsie CT-myelografie CT-scan CT-scan bij kinderen CT-scan dikke darm CT-scan van de borst (Mamma-CT) Chemo-embolisatie van een levertumor (TACE) Coilen van een aneurysma in de hersenen Dubbel J catheter Echo van de buik Echo van de hals  Echogeleide barbotage van de schouder (behandeling van kalk rond het schoudergewricht) Echografie met contrastvloeistof Embolisatie uterus myomatosus Embolisatie van een varicocèle Galwegdrainage Interventieradioloog Leverbiopsie Levervenedrukmeting Longbiopsie MRI-scan Mammalokalisatie met behulp van een jodiummarker (I-125) of lokalisatiedraad Marcaïnisatie van een gewricht Mictie-cysto-urethrogram Nefrostomie (nier- en urinewegdrainage) Nierbiopsie PTA en/of stentplaatsing Pijnstilling en sedatie bij radiologische patiënten (matig tot diep) Plaatsing van een permanente katheter (permacath) Port-A-Cath (PAC) Punctie met behulp van echografie RFA van een bottumor RFA van een levertumor RFA van een longtumor RFA van een niertumor Radio-embolisatie met Yttrium-90 Retrograad urethrogram Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie) Röntgenonderzoek van de bloedvaten van de hersenen (cerebrale angiografie) Röntgenonderzoek van de borst (mammografie) Röntgenonderzoek van de endeldarm (defaecografie) Röntgenonderzoek van de slokdarm (oesophagusonderzoek) Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrogram) TIPS-behandeling Vena-cava-filter Veneuze sampling Voedingssonde: Percutane Gastrostomie (PEG of PRG)
Radiologie: nucleaire geneeskunde
Algemene kindervoorlichting Beenmergscintigrafie Behandeling met Samarium-153-EDTMP Behandeling met Y-90-Zevalin Behandeling van een neuroendocriene tumor met jodium-131 MIBG (I-131 MIGB) Behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG-scan) Bloedingscintigrafie Botdichtheidsmeting Combinatie PET-CT en CT met contrastmiddel Galwegscintigrafie Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM Innervatiescintigrafie van het hart Jodiumbeperkt dieet Leefregels na behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium Leukocytenscintigrafie Longscintigrafie (perfusie en/of ventilatie) Lymfescintigrafie Maagontledigingsonderzoek Maagrefluxscintigrafie Maagslijmvliesscintigrafie Mictiescintigrafie Nierscintigrafie Octreotidescintigrafie Onderzoek pompfunctie van het hart (ejectiefractiebepaling) Onderzoek van de doorbloeding van het hart (myocardperfusiescintigrafie) Onderzoek van de nieren (renografie) Opname checklist voor de behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium PET-CT-scan met 18-FDG van het hart PET-CT-scan met 18F-DOPA PET-CT-scan met 18F-FDG (voor de hersenen) PET-CT-scan met 18F-FET PET-CT-scan met 18F-Florbetaben PET-CT-scan met 18F-NAF PET-CT-scan met 18F-PSMA PET-CT-scan met 18F-choline PET-CT-scan met F18-FDG PET-CT-scan met Ga-68-DOTATOC PET-CT-scan met Zr-89 Perchloraattest Radiosynoviorthese (behandeling van een ontstoken gewricht) Radiumbehandeling Renografie met captopril Schildklierscintigrafie met 99mTc Schildklierscintigrafie met I-123 Schildklierscintigrafie met I-123 pre-ablatie Schildklierscintigrafie met I-123 uptakebepaling Schildwachtklierscintigrafie (sentinel node-lokalisatie) Skeletscintigrafie Speekselklierscintigrafie Traanwegscintigrafie Wat is Nucleaire Geneeskunde
Radiotherapie
ABC-bestraling bij Hodgkin lymfoom ABC-bestraling van de linkerborst Afdeling Radiotherapie Chemoradiotherapie voor endeldarmkanker (rectumcarcinoom) Inwendige bestaling van de vagina met multichannel cilinder Inwendige bestraling van de baarmoederhals Inwendige bestraling van de endeldarm Inwendige bestraling van de slokdarm Inwendige bestraling van de vagina Na de behandeling Oogmelanoom, bestraling met een Rutheniumschildje Radiotherapie bij borstkanker Radiotherapie bij prostaatkanker Totale huidbestraling (TSI) Totale lichaamsbestraling (TBI) Voedingsadviezen bij bestraling in de regio van de onderbuik en het bekkengebied
Reumatologie
Artrose zorgpad Early arthritis zorgtraject Fysiotherapie en oefentherapie bij reumatische aandoeningen Gewrichtsbescherming bij gewrichtsklachten Handenzorgpad Handoefeningen bij reumatische aandoeningen Multidisciplinair zorgtraject Nagelriemonderzoek Pijnregistratie Pijnstillers Polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten SLE/APS kinderwens zorgpad Spondyloartritis zorgpad Zorgpad 'Starten met een biological' Zorgpad systemische sclerose
Spoedeisende hulp
AC-luxatie (sleutelbeenluxatie) Afdeling Spoedeisende Hulp Alcoholgebruik door jongeren Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) Blaasontsteking / Nierbekkenontsteking Botbreuk Brandwonden Darmproblemen bij acute buikpijn Diepe veneuze trombose en/of longembolie: extra informatie Drukverband om de elleboog of pols Drukverband om de enkel of knie Drukverband om de enkel, Adviezen bij een Een tekenbeet Galstenen Gekneusde of gebroken ribben Gips- en kunststofverband Gips- of kunststofverband om de arm Gips- of kunststofverband om het been Het gebruik van de EpiPen® Hyperventilatie Instructie bij hechtingen en huidlijm Koortsstuipen Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel volwassenen Lopen met krukken Mallet Finger Na een epileptische aanval Omgaan met vasovagale syncope Onbelast lopen met krukken PEP-kuur Pijnstilling na bezoek aan de Spoedeisende Hulp Pseudokroep Schouderluxatie Sleutelbeenbreuk Tapebehandeling Trombosebeen (arm) en/of longembolie   Vallen: Voorkomen is beter dan genezen “Buikgriep” (Gastro-enteritis) bij kinderen
Thoraxchirurgie
Afdeling Thoraxchirurgie Hartoperaties Longoperaties Negatieve druk therapie
Transplantatie centrum
24-uurs bloeddrukmeting Eilandjestransplantatie Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie Levervenedrukmeting Medicatiemeting thuis via een vingerprik Medicijnen na een levertransplantatie Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na Niertransplantatie Pijnregistratie Richtlijnen rondom eilandjestransplantatie Voedingsadviezen na transplantatie Welkom in het Transplantatie Centrum
Trombose en hemostase
24-uurs bloeddrukmeting Diepe veneuze trombose en/of longembolie Trombosebeen (arm) en/of longembolie  
Urologie
Besnijdenis (circumcisie) Blaasspoelingen Cystoscopie Echografie van de prostaat Fysiotherapie bij bekkenbodemproblemen Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Het verwijderen van een nier via een kijkoperatie Hydrocele/spermatocele operatie Mitomycine blaasspoeling Negatieve druk therapie PROMS vragenlijsten bij prostaatkanker Percutane niersteenverwijdering (nefrolitholapaxie) Prostaatbiopsie met behulp van echografie Suprapubische katheter Testikel, De niet ingedaalde Transurethrale resectie van de prostaat Transurethrale resectie van een blaastumor (TURT) Ureteroscopie (steenverwijdering van stenen in de urineleider) Urinestoma volgens Bricker Urodynamisch onderzoek Uw ontslag Verblijfskatheter Zelf-injectie therapie bij impotentie Zelfcatheterisatie
Vaccinatie
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Intradermale vaccinatie Japanse Encefalitis Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Verloskunde
Afkolven van moedermelk Afscheid nemen van een jonge zwangerschap Afscheid nemen van je baby Antibioticakuur voor pasgeboren baby's in de thuissituatie Badbevalling Bevallen in GeboorteHuis Leiden Bloedgroep-immunisatie tijdens de zwangerschap Echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap Een stuitligging Gebroken vliezen zonder weeën tussen de 37 en 42 weken zwangerschap Het draaien van een kind in stuitligging Inleiding van de bevalling Keizersnede Na de bevalling: Kraamtijd in GeboorteHuis Leiden en thuis Na de keizersnede: Kraamtijd in GeboorteHuis Leiden en thuis Polikliniek Verloskunde (GeboorteHuis Leiden) Thuisbehandeling risicozwangeren Totaalruptuur Tweeling Transfusie Syndroom (TTS) Vacuümcurettage na een afwijkende uitslag Zelfkatheterisatie in de zwangerschap of na de bevalling
Willem-alexander kinderziekenhuis
ACTH-test (syntacthen-test) Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier Arginine-tolerantietest Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen Bronchoscopie bij kinderen Clonidinetest Colonscopie bij kinderen DDAVP-test. Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 1,5 jaar Gastroscopie bij kinderen Gedragsproblemen van kind ten gevolge van ziekte en/of behandeling; Extra begeleiding voor ouders met Hartoperaties bij kinderen Het Kinder Comfort Team Willem Alexander Het Obstretisch Plexus Brachialis Letsel Informatie na een hartoperatie bij kinderen Informatie voor (ouders van) kinderen met coeliakie op de polikliniek Kindermaag- Darm Leverziekten van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis Kinder Comfort Team Willem Alexander Koortsstuipen LHRH-test Leverbiopsie bij kinderen Lopen met krukken Maagbutton bij kinderen Naar de dagopname  Ontslagfolder na hartoperatie bij kinderen Ontslagfolder, uw kind weer thuis Opname en verblijf van uw kind in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis Opname op de dagopname Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) voor kinderen met overgewicht Osteosarcoom PEG-sonde bij kinderen PEP-masker Patientfolder MCUG Polikliniek Kindergeneeskunde Sedatie met lachgas Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten – informatie voor broers en zussen Thuis verder Uroflowmetrie bij kinderen Welkom op de kinderprikpost When you get home Zenuwletsel bij pasgeborenen (Obstetrische Plexus Brachialis Laesie) Zweettest Возвращение домой после госпитализации