Patiëntenfolders

Hier treft u een overzicht van de patiëntenfolders van het LUMC. De folders zijn per specialisme alfabetisch gerangschikt en beschikbaar in een alfabetische onderwerpenlijst. U vindt ook relevante informatie bij ziektes en aandoeningen.

Algemeen
Doorliggen; voorkomen is beter dan genezen Reanimatie, informatie over behandelbeperkingen en reanimatiebeleid (BPPC-protocol)
Algemene interne geneeskunde
Leefregels voor thuis na inbrengen PICC
Anatomie & embryologie
Mijn lichaam doneren Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap
Anesthesiologie
Anesthesie Post Anesthesia Care Unit (PACU) Voorbereiding van uw kind op narcose of sedatie
Anesthesiologie: pijnbehandelcentrum
Blokkade van het SI-gewricht Facetblokkade Zenuwwortelblokkade
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie
Dagbehandeling
Dagbehandeling
Diëtetiek
Jodiumbeperkt dieet Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt Voedingsadviezen bij bestraling van de onderbuik Voedingsadviezen bij het gebruik van een niet-selectieve MAO remmer
Endocrinologie
ACTH-test Acromegalie Addison/primaire bijnierschorsinsufficiëntie, Ziekte van Bijnierschorscarcinoom Botbiopsie, transiliacaal Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen) Corticotrope Releasing Hormone-test (CRH) Cushing en de ziekte van Cushing; Het syndroom van Dexamethason Remmingstest 1 mg Dexamethason remmingstest volgens Liddle Diabetes mellitus type 1 Diabetes mellitus type 2 Glucagon-test Graves / primaire hyperthyreoïdie, Ziekte van Groeihormoon Releasing Hormone (GHRH)-/Arginine-test Groeihormoon suppressie test Hashimoto, Ziekte van Hypofyseuitval Insuline Tolerantie test (ITT) Luteïniserend Hormoon Releasing Hormoon test (LHRH) Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) I syndroom Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) II syndroom Nierstenen Niet-functionerende hypofyse adenomen (NFA) Octreotide-test Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) Paragangliomen Pijnregistratie Plasma catecholamines test Prolactinoom Schildklierkanker (schildkliercarcinoom) Schildkliernodus Toxisch adenoom Toxisch multinodulair struma/hyperthyreoïdie Urine catecholamines test Zoutbelastingstest
Gynaecologie
Aandoeningen van de vulva Baarmoederverwijdering bij goedaardige aandoeningen Behandeling van baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) Behandelopties bij een niet vitale zwangerschap Colposcopie, lisexcisie en conisatie Een miskraam in de eerste maanden van de zwangerschap Eierstokken, Informatie over de behandeling van kwaadaardige aandoeningen van de Eisprong ovulatie-inductie  (OVI); Het bevorderen van de Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Hysterosalpingogram (HSG) Hysteroscopie Instructies voor de Zelf Inseminatie Methode Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) Invriezen sperma tijdens behandeling Invriezen sperma voor later gebruik Kliniek Gynaecologie Laparoscopische operatie Locale radicale excisie bij vulvakanker Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie Vaginisme, Gedragstherapie bij vrouwen met levenslang Verblijfskatheter Verpleegkundige adviezen na een gynaecologisch ingreep Verpleegkundige adviezen rondom urineren Vitrificatie van eicellen Vruchtbaarheidsstoornissen
Hartziekten
24- of 48-uurs ECG (holteronderzoek) Afdeling Cardiologie Atrium(boezem)fibrillatie en behandelopties Dobutamine stress echocardiografie Electrofysiologisch Onderzoek (EFO) Implantatie en gebruik van de loop recorder ( “Implantable Loop Recorder”) Implanteerbare defibrillator (ICD) en rijbewijs Inspannings echo onderzoek Inspanningsonderzoek Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD) Katheterablatie Loop recorder MRI bij patiënten met een pacemaker of ICD Mitraclip bij mitraliskleplekkage Slokdarmechocardiografisch onderzoek Sluiten van een ASD of PFO Transcatheter Aortaklep Implantatie (TAVI) Transthoracaal echocardiografisch onderzoek
Heelkunde
Afdeling Heelkunde Alvleesklierkop verwijdering (Whipple operatie/PPPD) Amputatie van een onderbeen of bovenbeen Artroscopie Behandeling van complexe aneurysma's met een stent Bijschildklieroperatie Blindedarmontsteking (Appendicitis) Carpaal tunnelsyndroom Epicondytis lateralis (tenniselleboog) Ganglion Gescheurde achillespees (achillespeesruptuur) Glomus-caroticum-tumoren Ingegroeide teennagel Leverperfusie Liesbreukoperatie Lopen met krukken Negatieve druk therapie Ongevalschirurgie J9-Q Operaties bij dikkedarmkanker Schildklieroperatie Slokdarmkanker - buismaag operatie Stomapolikliniek Uw ontslag Verwijderen van liesklieren Verwijdering van de galblaas Welkom op de verpleegafdelingen van de Chirurgie (VCH) Welkom op de wondpoli
Hematologie
Adviezen voor thuis na een behandeling met cytostatica Allogene stamceltransplantatie Autologe stamceltransplantatie Autologe stamceltransplantatie - Ontslag in de neutropene fase Beenmergpunctie Bewegen voor, tijdens en na een stamceltransplantatie  Erythrocytaferese Kliniek Hematologie Plasmaferese Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Stamceldonoren, Informatie voor Stamceltransplantatie met stamcellen uit navelstrengbloed Stamceltransplantatie, adviezen voor thuis  Voeding ter preventie van voedselinfecties bij verminderde afweer bij de hematologische patiënt
Huidziekten
Actinische keratose, fotodynamische therapie Allergieonderzoek Basaalcelcarcinoom, fotodynamische therapie Cryotherapie Huidbiopsie Intracutane allergietesten Jeuk en krabben Mohs micrografische chirurgie Morbus Bowen, fotodynamische therapie PUVA-behandeling PUVA-behandeling handen en/of voeten Pulsed dye laser, Behandeling van vaatafwijkingen met UVA-1-behandeling UVA-1-behandeling handen en/of voeten UVB-behandeling bij PLE UVB/TL01-behandeling UVB/TL01-behandeling handen en/of voeten Verwijderen van een huidafwijking
Infectieziekten
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Intradermale vaccinatie Isolatiemaatregelen Japanse Encefalitis MRSA-dragerschap Malaria Noodbehandeling Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Pijnregistratie Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Intensive care
Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier ECMO bij kinderen ECMO bij volwassen Intensive Care - Kinderen Intensive Care Volwassenen Uw herstel na een Intensive Care opname
Keel- neus- oorheelkunde
Cochleaire implantatie bij kinderen Cochleaire implantatie bij volwassenen Commando De stilstaande stemband Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC) Diagnostische dagopname bij patiënten met (de verdenking op) een gezwel in het hoofd/hals gebied Foniatrisch spreekuur Glomus-caroticum-tumoren Halsklierdissectie Instructie wonddrain Keelamandelen verwijderen (tonsillectomie) Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Klieven van de bovenste kringspier van de slokdarm Laryngectomie Laryngectomie met buismaag of jejunuminterpositie Maxillectomie Neurofibromatosis type 2 (NF2) Neuscorrectie (rhinoplastiek) Operatief verbeteren van de stembandsluiting Opspuiten stembanden (poliklinisch) Pre en Post operatieve logopedie Presbyfonie Sonde en sondevoeding in de thuissituatie Spasmodische dysfonie Spraakknoopje Stemtremor Tracheostoma, Verzorging van Tracheotomie en tracheacanule, verzorging Verbetering stemkwaliteit door operatieve ingreep stembanden Vetinjectie in één of beide stembanden Vocal Fold Scar Zenkers divertikel
Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde
Bloed prikken voor HbA1c bepaling, instructie voor thuis Centrale Bloedafname Urineportie (instructie voor het opvangen van een urinemonster) Verzamelen van 24-uurs urine, instructie voor thuis
Klinische genetica
Erfelijkheidsonderzoek en -advisering Prenataal array-onderzoek
Klinische oncologie
Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie Borstsparende operatie Goedaardige aandoeningen van de borst Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker
Longziekten
Bronchoscopie Diagnostische of ontlastende pleurapunctie Echo thorax Endoscopische echografie vanuit de luchtpijp (EBUS-TBNA) Endoscopische echografie vanuit de slokdarm (EUS-FNA) Grote drain Longfunctieonderzoek Thoracoscopie Verpleegafdeling Longziekten
Maag-, darm- en leverziekten
24 uurs zuurgraad en impedantiemeting in de slokdarm Ademtest Bevolkingsonderzoek darmkanker Coloscopie (met eventueel poliepectomie) Coloscopie en diabetes mellitus (instructie bloedsuikerverlagende medicijnen) Diepe sedatie (propofol) bij endoscopie Dubbel Ballon Endoscopie Oraal Dubbel Ballon Endoscopie Rectaal Echo-Endo Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Gastroscopie Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie Levervenedrukmeting Slokdarmdrukmeting (= manometrie) Verzorging gastrostomiekatheter (na hechtingen verwijderen) Video Capsule Endoscopie
Maatschappelijk werk
Leven met een chronische ziekte PPEP4ALL-hypofyse/bijnier
Mammapoli
Biopsie van de borst (MRI-geleid) Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker met een directe reconstructie Borstamputatie bij borstkanker of voorstadium van borstkanker zonder directe reconstructie Borstsparende operatie Controle Mammapolikliniek na behandeling ofwel follow up Echo geleide draad lokalisatie van een goedaardige afwijking Echo of röntgengeleide draadlokalisatie Mammapolikliniek/Sneldiagnostiek Schildwachtklierlokalisatie bij het mammacarcinoom Uw ontslag Verwijderen van de okselklieren bij borstkanker
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
Adviezen na kaakchirurgische behandeling Aften van het mondslijmvlies Behandeling van OSAS met een MRA Botankers en orthodontische schroefjes Bottransplantaat bij schisispatiënten Candidose van het mondslijmvlies Chirurgische kaakcorrectie Conebeam CT-scan Dagopname, informatie over Herpes simplex van het mondslijmvlies Implantaten als houvast voor een kunstgebit Intermaxillaire fixatie Kaakchirurgische behandeling; Informatie voorafgaande aan een Kaakgewrichtsklachten Landkaarttong Leukoplakie van het mondslijmvlies Lichen planus van het mondslijmvlies Losgeraakte tand, het spalken van een Maxillectomie Mondbranden Obstructief slaapapneusyndroom Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Speekselstenen Tweede mening (second opinion) Uw ontslag
Neurochirurgie
Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC)
Neurologie
AFO-onderzoek Afdeling Neurologie/Neurochirurgie/Neurocare CTS-onderzoek De neostigminetest EEG-onderzoek EMG-onderzoek EMG-onderzoek voor ‘eindplaatstoornissen’ ENG-onderzoek EP-onderzoek Kantelproef Opname op de afdeling Neuro Medium Care (MC) QMG-onderzoek Spierbiopsie door de neuroloog / kinderneuroloog Sporadische Cerebrale Amyloid Angiopathie (sCAA) Tremorregistratie Zenuw- en spierechografie Zorg en behandeling na een beroerte (CVA)
Nierziekten
24-uurs bloeddrukmeting Belimumab (Benlysta®) Cyclofosfamide (Endoxan®) De dialysecatheter Hemodialysebehandeling Het inbrengen van een peritoneale dialysecatheter Medical Dashboard Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na Peritoneaal dialysebehandeling Pijnregistratie Thuishemodialyse Toegang tot de vaatbaan; de shunt Venepreservatie
Oncologie
Ascitespunctie Chondrosarcoom De lastmeter Ewing-sarcoom Hoofdhuidkoeling bij chemotherapie Intraveneuze chemotherapie thuis Mondverzorging bij chemotherapie en/of radiotherapie Osteosarcoom Permanente drain bij ascites Pijnregistratie Port-a-cath, Bloedafname en flushen van Psychologische zorg voor patiënten met kanker en hun naasten
Oogheelkunde
Behandeling van bijziendheid met atropine oogdruppels Biometrie (lenssterkte meting) Blefaritis Chalazion Corneatopografie (hoornvliesscan) Druppelinstructie Elektro-oculografie (EOG) Elektro-retinografie (ERG) Elektro-retinografie (ERG/mf-ERG) bij kinderen  Elektrodiagnostiek (Visually Evoked Potentials/VEP) bij kinderen Fluorescentie angiografie (FAG) en Indocyaninegroen angiografie (ICG) Gezichtsveldonderzoek (GVO) Glaucoom Herpes Simplex van het oog Herpes Zoster Intravitreale injectie Lensluxatie (verplaatste ooglens) bij kinderen Lui oog (Amblyopie) Multifocaal ERG Netvliesloslating Orthoptisch onderzoek bij kinderen Orthoptisch onderzoek bij volwassenen Poliklinische laserbehandeling van het oog Poliklinische laserbehandeling van het oog: panretinale lasercoagulatie Refractie afwijking Scheelzien (strabismus) bij kinderen Serosa/centrale sereuze chorioretinopathie (CSC) Staar bij kinderen Staaroperatie (cataract) Suikerziekte en het oog (diabetische retinopathie) Tumor in het oog, een Uveïtis Uveïtis en jeugdreuma Visually Evoked Potentials (VEP) Visusonderzoek jonge kinderen – TAC (teller acuity cards) Vitrectomie Vlekken en flitsen
Orthopedie
Atypische Cartilagineuze Tumor Behandeling aangeboren beenlengteverschil (Proximal Femur Focal Dysplasie) Behandeling van Scoliose met Boston brace Botbiopsie Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen Chondrosarcoom Ewing-sarcoom Heupdysplasie Infectie van een prothese Lopen met krukken Obstetrisch Plexus Brachialis letsel Osteosarcoom Poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie Revalidatie na een beenamputatie Totale (nieuwe) elleboogprothese Totale (nieuwe) heupprothese Totale (nieuwe) knieprothese Uw ontslag Zwachtelen, Zelf leren
Ouderengeneeskunde
Doorverwijzen Ouderengeneeskunde Kans op een delier Mantelzorgwijzer Neuropsychologisch onderzoek Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie Ouderen en alcohol Vallen en voorkomen dat u valt Vallen, voorkomen is beter dan genezen Verwardheid
Palliatieve zorg
Palliatief Advies Team
Pathologie
Obductie, informatie over Overlijden in het LUMC; Informatie na
Plastische chirurgie
Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel (DIEP lap)
Psychiatrie
Afdeling Psychiatrie Behandeling met lithium Behandeling van lichamelijke klachten binnen de geestelijke gezondheidszorg Behandeling van Benzodiazepineverslaving Elektroconvulsietherapie (ECT) Middelen of Maatregelen in Noodsituaties Muziekpoli, De Omgaan met lage bloeddruk/orthostatische hypotensie Ontspanningsoefeningen in het ziekenhuis Sociale fobie Verwardheid Voedingsadviezen bij het gebruik van een niet-selectieve MAO remmer Vrijheidsbeperkende interventies
Radiologie
3D-echografie van de borst (mammae) Afbeelden en dotteren van een dialyseshunt Biopsie Biopsie van de borst (MRI-geleid) Biopsie van de borst (echogeleid) Biopsie van de borst (stereotactische vacuümbiopsie) Bot-/wervelbiopsie CT-myelografie CT-scan CT-scan dikke darm Chemo-embolisatie van een levertumor (TACE) Coilen van een aneurysma in de hersenen Dubbel J catheter Echo van de buik Echo van de hals  Echogeleide barbotage van de schouder (behandeling van kalk rond het schoudergewricht) Echografie met contrastvloeistof Embolisatie uterus myomatosus Embolisatie van een varicocèle Galwegdrainage Interventieradioloog Leverbiopsie Levervenedrukmeting Longbiopsie MRI-scan Mammalokalisatie met behulp van een jodiummarker (I-125) of lokalisatiedraad Marcaïnisatie van een gewricht Mictie-cysto-urethrogram Nefrostomie (nier- en urinewegdrainage) Nierbiopsie PTA en/of stentplaatsing Pijnstilling en sedatie bij radiologische patiënten (matig tot diep) Plaatsing van een permanente katheter (permacath) Port-A-Cath (PAC) Punctie met behulp van echografie RFA van een bottumor RFA van een levertumor RFA van een longtumor RFA van een niertumor Radio-embolisatie met Yttrium-90 Retrograad urethrogram Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie) Röntgenonderzoek van de bloedvaten van de hersenen (cerebrale angiografie) Röntgenonderzoek van de borst (mammografie) Röntgenonderzoek van de endeldarm (defaecografie) Röntgenonderzoek van de slokdarm (oesophagusonderzoek) Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrogram) Vena-cava-filter Veneuze sampling Voedingssonde: Percutane Gastrostomie (PEG of PRG)
Radiologie: nucleaire geneeskunde
Algemene kindervoorlichting Beenmergscintigrafie Behandeling met Samarium-153-EDTMP Behandeling van een neuroendocriene tumor met jodium-131 MIBG (I-131 MIGB) Behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief jodium Bijniermergscintigrafie (I-123 MIBG-scan) Bijschildklierscintigrafie Bloedingscintigrafie Botdichtheidsmeting Combinatie PET-CT en CT met contrastmiddel Galliumscintigrafie Galwegscintigrafie Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met FP-CIT Hersenscintigrafie van het dopaminerge systeem met IBZM Innervatiescintigrafie van het hart Jodiumbeperkt dieet Leukocytenscintigrafie Longscintigrafie (perfusie en/of ventilatie) Lymfescintigrafie Maagontledigingsonderzoek Maagrefluxscintigrafie Maagslijmvliesscintigrafie Mictiescintigrafie Nierscintigrafie Octreotidescintigrafie Onderzoek pompfunctie van het hart (ejectiefractie-bepaling) Onderzoek van de doorbloeding van het hart (myocardperfusiescintigrafie) Onderzoek van de nieren (renografie) PET CT met Choline PET-CT 18F-DOPA PET-CT Ga-68-DOTATOC PET-CT hersenen PET-CT met Natrium Fluoride PET-CT-scan (met gebruik van FDG) Perchloraattest Radiosynoviorthese (behandeling van een ontstoken gewricht) Radiumbehandeling Renografie met captopril Schildklierscintigrafie met 99mTc Schildklierscintigrafie met I-123 Schildklierscintigrafie met I-123 pre-ablatie Schildklierscintigrafie met I-123 uptakebepaling Schildwachtklierscintigrafie (sentinel node-lokalisatie) Skeletscintigrafie Speekselklierscintigrafie Traanwegscintigrafie Wat is Nucleaire Geneeskunde Zevalin Y-90 behandeling
Radiotherapie
ABC-bestraling bij Hodgkin lymfoom ABC-bestraling van de linkerborst Afdeling Radiotherapie Chemoradiotherapie voor endeldarmkanker (rectumcarcinoom) Inwendige bestaling van de vagina met multichannel cilinder Inwendige bestraling van de baarmoederhals Inwendige bestraling van de endeldarm Inwendige bestraling van de slokdarm Inwendige bestraling van de vagina Jodium implantatie voor de behandeling van prostaatkanker Oogmelanoom, bestraling met een Rutheniumschildje Radiotherapie bij borstkanker Totale Lichaamsbestraling Voedingsadviezen bij bestraling van de onderbuik
Reumatologie
Artrose Zorgtraject Belimumab (Benlysta®) Biological zorgtraject Early arthritis zorgtraject Fysiotherapie en oefentherapie bij reumatische aandoeningen Gewrichtsbescherming bij gewrichtsklachten Handen Zorgtraject Multidisciplinair zorgtraject Nagelriemonderzoek Pijnregistratie Pijnstillers Polikliniek vroegdiagnostiek systeemziekten Rituximab (MabThera®) SLE/APS kinderwens zorgpad Spondyloartritis Zorgtraject Zorgpad systemische sclerose
Spoedeisende hulp
Afdeling Spoedeisende Hulp Botbreuk Drukverband om de enkel, Adviezen bij een Gips- en kunststofverband Lopen met krukken Tapebehandeling
Thoraxchirurgie
Afdeling Thoraxchirurgie Hartoperaties Longoperaties Negatieve druk therapie
Transplantatie centrum
24-uurs bloeddrukmeting Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie (ERCP) Levertransplantatie - 1: De screeningsperiode Levertransplantatie - 2: De wachtlijstperiode en de transplantatie Levertransplantatie - 3: De periode na de transplantatie Levervenedrukmeting Nier-/nierpancreastransplantatie, Richtlijnen na Niertransplantatie Pijnregistratie Richtlijnen rondom eilandjestransplantatie Voedingsadviezen na transplantatie Welkom in het Transplantatie Centrum
Urologie
Besnijdenis (circumcisie) Blaasspoelingen Cystoscopie Echografie van de prostaat Fysiotherapie bij bekkenbodemproblemen Het inbrengen van een katheter in het nierbekken Het verwijderen van een nier via een kijkoperatie Hydrocele/spermatocele operatie Mitomycine blaasspoeling Negatieve druk therapie Percutane niersteenverwijdering (nefrolitholapaxie) Prostaatbiopsie met behulp van echografie Sterilisatie bij de man (vasectomie) Suprapubische katheter Testikel, De niet ingedaalde Transurethrale resectie van de prostaat Transurethrale resectie van een blaastumor (TURT) Ureteroscopie (steenverwijdering van stenen in de urineleider) Urinestoma volgens Bricker Urodynamisch onderzoek Uw ontslag Verblijfskatheter Zelf-injectie therapie bij impotentie Zelfcatheterisatie
Vaccinatie
Afweerstoornissen Dengue fever (Knokkelkoorts) Intradermale vaccinatie Japanse Encefalitis Malaria Noodbehandeling Malariaprofylaxe Chloroquine/Proguanil Malariaprofylaxe Lariam Malariaprofylaxe Malarone Malariaprofylaxe doxycycline Prikaccidenten en HIV-Post-Expositie Behandeling (PEP) op reis Reizigersdiarree Schistosomiasis (Bilharzia)
Verloskunde
Afkolven van moedermelk Antibioticakuur voor pasgeboren baby's in de thuissituatie Badbevalling Bloedgroep-immunisatie tijdens de zwangerschap Borstvoeding Echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap Een miskraam in de eerste maanden van de zwangerschap Een stuitligging Gebroken vliezen zonder weeën bij een zwangerschapsduur tussen de 37 en 42 weken Het draaien van een kind in stuitligging Inleiding van de bevalling Keizersnede Na de bevalling (keizersnede): Kraamtijd in GeboorteHuis Leiden en thuis Na de bevalling (vaginale partus): Kraamtijd in GeboorteHuis Leiden en thuis Polikliniek Verloskunde (GeboorteHuis Leiden) Thuisbehandeling risicozwangeren Tweeling Transfusie Syndroom (TTS) Vacuümcurettage na een afwijkende uitslag Verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling
Willem-alexander kinderziekenhuis
ACTH test of Syntacthen test Acuut optredende verwardheid/pediatrisch delier Allogene stamceltransplantatie Arginine tolerantietest Botbreuk van bovenarm of sleutelbeen bij pasgeborenen CRF test Clonidine test Colonscopie bij kinderen Drie assentest Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 1,5 jaar Gastroscopie bij kinderen Gedragsproblemen van kind ten gevolge van ziekte en/of behandeling; Extra begeleiding voor ouders met Hartoperaties bij kinderen Het Obstretisch Plexus Brachialis Letsel Informatie na een hartoperatie bij kinderen Koortsstuipen LHRH test Leverbiopsie bij kinderen Lopen met krukken Maagbutton bij kinderen Naar de dagopname  Opname en verblijf van uw kind in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis Opname op de dagopname Osteosarcoom PEG-sonde bij kinderen PEP-masker Polikliniek Kindergeneeskunde Sedatie met lachgas Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten Stamceldonatie voor kinderen met ernstige bloed- of afweerziekten – informatie voor broers en zussen TRH test Thuis verder Vier assentest Voorbereiding van uw kind op narcose of sedatie Welkom op de kinderprikpost Zenuwletsel bij pasgeborenen (Obstetrische Plexus Brachialis Laesie)