BIG-registratie zorgverleners LUMC

Zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen, mogen hun beroep alleen uitoefenen als zij ingeschreven staan in het BIG-register. In het BIG-register kunt u zien of iemand aan de juiste voorwaarden voldaan heeft om zijn of haar beroep uit te oefenen. Bijvoorbeeld het hebben van een bepaald diploma.

U kunt de zorgverleners van het LUMC opzoeken in het BIG-register. U kunt zoeken op naam van de zorgverlener of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft een uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. U kunt dit nummer aan uw zorgverlener van het LUMC vragen.