Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Bipolar Lithium Imaging Scan Studie (BLISS)

De BLISS studie is; een van de eerste studies waarin gebruik wordt gemaakt van heel specialistisch MRI onderzoek, bij mensen die lithium gebruiken vanwege bipolaire stoornis, en zover bekend de eerste studie waarin we onderzoeken of deze scan gegevens samenhangen met toekomstig klinisch herstel / stabilisatie met lithium.

Over het onderzoek

We weten uit eerder onderzoek dat lithium voor de meeste mensen met klachten van bipolaire stoornis het beste werkt. Daarom is het in de meeste richtlijnen (wereldwijd) het middel van eerste keus. Maar er zijn grote onderlinge verschillen. Aan het ene uiterste zijn er mensen die heel snel en volledig herstellen met lithium, en aan het andere uiterste zijn er mensen die er uiteindelijk niet zoveel aan hebben. We begrijpen nog niet goed waar dat onderlinge verschil vandaan komt. Met de BLISS studie proberen we dit verschil beter te begrijpen.

Over de deelname

U kunt pas deelnemen aan deze studie nádat u gestart bent met lithium behandeling vanwege bipolaire stoornis.

Als u verwacht binnenkort met lithium behandeling te starten kunt wel al contact opnemen met het onderzoeksteam en informatie ontvangen of vragen stellen.

Het instellen op lithium gebeurt via uw eigen behandelaar in het kader van uw reguliere behandeling. Om deel te kunnen nemen aan deze studie is het niet nodig dat u al een effect hebt bemerkt van het lithium.

Contact

Namen: Onderzoeksteam BLISS studie
Contactpersonen: Krista Koekenbier en Elvira Boere
Mailadres: bliss@lumc.nl
Telefoonnummer: 071 526 91 11

Gerelateerde afdelingen