Uw lichaam doneren aan de wetenschap

U kunt uw lichaam na uw overlijden doneren aan de wetenschap en het medisch onderwijs. Als u uw lichaam aan het LUMC schenkt, dan helpt u aanstaande artsen, specialisten en paramedici zich te ontwikkelen in hun vakgebied. Uw lichaamsdonatie kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Hoe doneert u uw lichaam?

Wilt u uw lichaam doneren na uw overlijden? Neemt u dan contact op met de afdeling Anatomie & Embryologie van een universiteit bij u in de buurt. Kijk hiervoor op de website Lichaamsdonatie.info. Woont u in het postcodegebied 2000 t/m 2899, dan kunt u contact opnemen met het LUMC. Dit kan telefonisch of per e-mail. Als u belt, dan krijgt u een voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u terug.

Contactgegevens Anatomie & Embryologie

Lichaamsdonatie: hoe werkt dat?

Na contact met het LUMC over het doneren van uw lichaam, ontvangt u een informatiepakket. Lees de informatie goed door en bespreek deze ook met uw naasten. U kunt de wens om uw lichaam aan de wetenschap te schenken vastleggen. Dit doet u, volgens artikel 1 van de Wet op de Lijkbezorging, met een handgeschreven verklaring. Hierin verklaart u dat uw lichaam  niet wordt begraven of gecremeerd, maar voor de wetenschap ter beschikking wordt gesteld. Deze verklaring wordt ook wel ‘wilsbeschikking’ genoemd. Als mogelijke donor ontvangt u de wilsbeschikking van het LUMC via het informatiepakket. 

Lichaam doneren: procedure in het kort

  • Lees de wilsbeschikking van het LUMC en de toelichting goed door.
  • Schrijf uw wilsbeschikking op het bijgevoegde formulier en onderteken deze.
  • Stuur het handgeschreven exemplaar van de wilsbeschikking en de formulieren ‘Persoonlijke gegevens’ en ‘Machtiging inzage medisch dossier’ terug in de bijgesloten antwoordenvelop.
  • Is de wilsbeschikking door het LUMC gecontroleerd en in orde is? Dan ontvangt u een kopie met een zogeheten codicilnummer (een uniek nummer gekoppeld aan uw wilsbeschikking) en een bevestigingsbrief. Mochten we nog vragen hebben, dan nemen we contact met u op.
  • Bewaar de wilsbeschikking en de bevestigingsbrief bij uw persoonlijke papieren en geef uw huisarts en uw naasten kopieën. Zorg dat zij weten dat u uw lichaam wilt doneren. Zo kunnen zij na uw overlijden zo snel mogelijk de uitvaartondernemer inlichten.

Informatie voor nabestaanden

Neem als nabestaande na overlijden binnen 24 uur contact op met de door het LUMC aangewezen uitvaartondernemer. Zijn of haar telefoonnummer en het codicilnummer staan in de bevestigingsbrief van de wilsbeschikking. Het telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.

Bent u het telefoonnummer kwijt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het LUMC via het centrale telefoonnummer: 071 526 91 11. De telefooncentrale verbindt u dan door.

Gedenkmonument

Op de historische begraafplaats Groenesteeg in Leiden staat een gedenkmonument. Dit monument dient als nagedachtenis aan hen die hun lichaam hebben geschonken aan de wetenschap. Naast een eerbetoon aan alle lichaamsdonoren kunnen nabestaanden hier ook afscheid nemen en hun dierbare herdenken. Het monument is een in brons gegoten ontwortelde es van kunstenaar Guido Geelen. De boom staat symbool voor het lichaam van de donor: nadat het is afgestaan kan het nog van nut zijn.