BATMAN

In december 2020 is het LUMC van start gegaan met het BATMAN onderzoek!

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ontsteking veel voorkomt bij CAA. Deze ontsteking in de hersenen is mogelijk een reactie op het amyloid eiwit en speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van hersenbloedingen. Daarnaast verergert ontsteking de schade die na een hersenbloeding optreedt. Minocycline is een antibioticum dat ontstekingsreacties en mogelijk ook bepaalde vaatwandreacties kan tegengaan.

Ons doel

Het doel van het BATMAN onderzoek is om uit te zoeken of het gebruik van minocycline gedurende 3 maanden de ontsteking en vaatwand reacties bij mensen met CAA (zowel sporadische CAA als HCHWA-D) kan remmen. 

Om te onderzoeken of minocycline werkt, zullen we een geblindeerde placebo gecontroleerde medicijnstudie gaan doen. De helft van de proefpersonen krijgt minocycline, de andere helft placebo. Loting bepaalt welk middel u krijgt. U en de onderzoeker weten niet in welke groep u zit. U zult het medicijn waarvoor u loot (minocycline of placebo) voor 3 maanden lang 2 keer per dag gebruiken in tabletten met een dosering van 100 mg.

Het doel van het BATMAN onderzoek is om uit te zoeken of het gebruik van minocycline gedurende 3 maanden de ontsteking en vaatwand reacties bij mensen met CAA (zowel sporadische CAA als HCHWA-D) kan remmen. 

Om te onderzoeken of minocycline werkt, zullen we een geblindeerde placebo gecontroleerde medicijnstudie gaan doen. De helft van de proefpersonen krijgt minocycline, de andere helft placebo. Loting bepaalt welk middel u krijgt. U en de onderzoeker weten niet in welke groep u zit. U zult het medicijn waarvoor u loot (minocycline of placebo) voor 3 maanden lang 2 keer per dag gebruiken in tabletten met een dosering van 100 mg.

De belangrijkste uitkomstmaat voor dit eerste onderzoek zijn de ontstekingsfactoren in het hersenvocht (wat door middel van een ruggenprik wordt afgenomen). Tijdens dit eerste onderzoek wordt nog niet gekeken of dit middel kan zorgen voor minder klachten bij mensen met CAA.

Er zijn twee studiebezoeken. Aan het begin van de studie en na 3 maanden zullen de volgende onderzoeken plaatsvinden: 7 Tesla MRI, vragenlijst, geheugentesten, bloedafname en een ruggenprik. Hierdoor hopen we een verschil te kunnen vinden tussen placebo en minocycline, voor en na de 3 maanden.

Meedoen aan het onderzoek

Het LUMC is nog op zoek naar mensen die aan deze studie willen deelnemen!

Aan het BATMAN onderzoek kunnen voor nu enkel mensen meedoen die:

  • De mutatie voor de Katwijkse ziekte hebben, aangetoond door DNA onderzoek, en die 18 jaar of ouder zijn, of
  • De niet erfelijke vorm van Cerebrale Amyloid Angiopathie (sCAA) hebben, aangetoond op een MRI scan van de hersenen, en die 55 jaar of ouder zijn.
  • Tevens mogen participanten maximaal 2 hersenbloedingen met bijkomende klachten hebben gehad, en moeten zij tekenen hebben van CAA op de MRI scan. Ook kunnen alleen mensen meedoen die tot 1 maand voor inclusie in de studie geen minocycline of andere antibiotica gebruiken.

Contact

Indien u twijfelt of u mee wilt/kunt doen, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van de onderzoekers: Sabine Voigt, Kanishk Kaushik, Reinier van der Zwet of Sanne Schriemer via BATMAN@lumc.nl  of 071 526 18 25.