Kwaliteit van onze zorg

Het LUMC doet er alles aan om de beste kwaliteit voor zijn patiënten te leveren. Om te kunnen verbeteren meten we onze prestaties en doen we onderzoek naar ervaringen van patiënten. Ook laten we ons kwaliteitssysteem – met daarin bijvoorbeeld werkafspraken en zorgprocessen - regelmatig extern testen. Wij vinden het belangrijk om open en transparant te zijn over de kwaliteit van onze zorg.

Prestatie-indicatoren

Met prestatie-indicatoren laten ziekenhuizen in Nederland hun resultaten zien. Bijvoorbeeld hoeveel patiënten een dagbehandeling ondergaan, hoeveel niertransplantaties zijn verricht en hoeveel hartcatheterisaties zijn uitgevoerd. Het LUMC rapporteert daar jaarlijks over aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Ziekenhuischeck

Op de landelijke website ziekenhuischeck staan onze kwaliteitsgegevens over onder meer sterfte, risicovolle operaties, infecties en pijnbestrijding. De website biedt de mogelijk om kwaliteitsgegevens van ziekenhuizen onderling te vergelijken. Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). 

Sterftecijfers per diagnosegroep

Het sterftecijfer is zo'n prestatie-indicator, en wordt ook wel aangeduid als standard mortality rate (smr). Het LUMC stelt de sterftecijfers per diagnosegroep beschikbaar over de periode 2018-2020(pdf). Deze cijfers zijn berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens uit de Landelijk Medische Registratie (LMR).

Het LUMC is van mening dat sterftecijfers van ziekenhuizen niet zomaar onderling kunnen worden vergeleken. Zo is er altijd extra informatie nodig over de gemiddelde patiëntenpopulatie van een bepaald ziekenhuis. Die komen in de openbaar gepubliceerde vergelijkingslijsten onvoldoende naar voren. De Consumentenbond biedt achtergrondinformatie over (de berekening van) sterftecijfers bij ziekenhuizen.

Patiëntervaringen

Het LUMC vindt het heel belangrijk dat patiënten tevreden zijn over de geboden zorg en dienstverlening. Patiëntervaringen zeggen immers veel over de kwaliteit die we als ziekenhuis leveren. Daarom vragen wij alle patiënten die in het LUMC geweest zijn naar hun ervaringen. Dit doen wij met de BeterMeter. Patiënten die de polikliniek bezocht hebben, kunnen hun ervaringen delen door de vragenlijst in te vullen op de polikliniek via de BeterMeter zuil (iPad). Patiënten die opgenomen zijn ontvangen thuis een uitnodiging om de vragenlijst via de LUMC website in te vullen. Daarnaast wordt één keer per jaar de prestatie van het LUMC vergeleken met de andere universitair medische centra met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). De resultaten van beide vragenlijsten gebruiken we om de zorg te verbeteren.