Steun het LUMC

Uw steun is van blijvende betekenis. Het LUMC wil het beste voor zijn patiënten. U kunt daarbij helpen. Uw gift aan onze fondsen draagt direct bij aan betrokken zorg en nieuwe behandelmethodes die wij nu en aan volgende generaties willen bieden.

Bontius Stichting

Revolutionaire innovaties vragen om nieuwe vormen van samenwerking tussen artsen, wetenschappers en bedrijfsleven. U kunt samen met ons bijdragen aan deze belangrijke maatschappelijke thema's. Met uw schenking aan innovatief onderzoek biedt u een toekomst aan patiënten. Uw steun is van blijvende betekenis.

Meer weten over de Bontius Stichting

LUMC Vrienden Stichting

logo-vriendenstichtingMedewerkers van het LUMC zetten zich elke dag in om ernstige ziektes te kunnen genezen. Elke dag is weer een klein stapje vooruit om patiënten nieuw perspectief te bieden. We kunnen gelukkig ook steeds meer. En dat geeft hoop. En toch… Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Daarom zijn extra voorzieningen, informatie en afleiding zo belangrijk en hiervoor zijn we op zoek naar uw hulp.

Meer weten over LUMC Vrienden Stichting