Leerstoel Interne Geneeskunde

Onderzoek & onderwijs

Je functie

Om het “Ziekenhuis van de Toekomst” voor te bereiden op een verdere instroom van oudere patiënten is niet alleen onderzoek nodig naar gezond verouderen, maar moet ook klinisch onderzoek bij ouderen worden verricht, inclusief naar de toepassing van innovatieve strategieën als specifieke zorgpaden voor ouderen en technologische oplossingen als ‘wearables’. Om onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op dit gebied verder te ontwikkelen is momenteel een leerstoel op de afdeling Interne Geneeskunde (subafdeling Ouderengeneeskunde) vacant.

In het kort

• Het initiëren, coördineren en implementeren van onderzoek op het gebied van evidence-based geneeskunde en innovatieve zorgconcepten voor ouderen
• Het onderwijzen van onder meer studenten en medisch specialisten, en het begeleiden van promovendi
• Praktiserend arts en aantoonbare nationale en internationale bekendheid als gezaghebbend binnen de ouderengeneeskunde

Wat ga je doen?

De te benoemen hoogleraar zal actief betrokken zijn bij het onderwijs en de opleiding op het gebied van de ouderengeneeskunde, zowel als docent en coördinator van het onderwijs alsook als (mede)ontwikkelaar van het onderwijs. De hoogleraar zal onderwijs geven in de relevante onderwijsonderdelen voor bachelor- en masterstudenten en voor medisch specialisten in opleiding. Ook zal de hoogleraar in de kliniek als begeleider en docent fungeren voor studenten, coassistenten en fellows op het gebied van interne geneeskunde en ouderengeneeskunde. Daarnaast zal de hoogleraar studenten begeleiden bij het verrichten van onderzoek tijdens wetenschappelijke stages. Coördinerende bijdragen kunnen tevens worden geleverd aan bijvoorbeeld de minor ‘Evidence-based medicine for older patients’ (derde jaar bachelor Geneeskunde) en aan de Master Vitality and Ageing. De hoogleraar zal verder bijdragen aan nationaal en internationaal onderwijs over ouderengeneeskunde, onder andere door onderwijs te geven in het kader van de na- en bijscholing. Ook zal de hoogleraar mede symposia organiseren en diverse (internationale) lezingenhouden. De te benoemen hoogleraar zal het klinisch wetenschappelijk onderzoek van de subafdeling Ouderengeneeskunde (mede)coördineren en promovendi begeleiden. Daarbij zal de hoogleraar onderzoek initiëren, coördineren en implementeren op het gebied van evidence-based geneeskunde en innovatieve zorgconcepten voor ouderen in het ziekenhuis. Het onderzoek zal complementair zijn aan het meer basaal gerichte onderzoek dat binnen de subafdeling Ouderengeneeskunde op het gebied van de (patho)fysiologie van veroudering wordt verricht.

Wat vragen wij?

De te benoemen hoogleraar is gepromoveerd en is een internist-ouderengeneeskunde met ruime expertise en ervaring op het terrein van de ouderengeneeskunde. Het is dan ook van belang dat de aankomend hoogleraar een praktiserend arts is en een actieve registratie in het aandachtsgebied ouderengeneeskunde binnen de interne geneeskunde heeft. De hoogleraar staat nationaal en internationaal bekend als gezaghebbend op dit terrein en heeft bewezen visie te kunnen ontwikkelen en implementeren op het gebied van ouderengeneeskunde in het ziekenhuis. De subafdeling Ouderengeneeskunde is daarbij op zoek naar een uitstekende onderzoeker met ruime ervaring in onderzoek op het gebied van de ouderengeneeskunde en met een gedegen wetenschappelijke track record op dit terrein. Een goede publicatielijst en bewezen vaardigheden in het succesvol fondsen werven is een vereiste. De te benoemen hoogleraar is een goede docent en begeleider die heeft bewezen op verschillende niveaus en aan verschillende doelgroepen onderwijs te kunnen geven en die kan enthousiasmeren en inspireren. De ouderengeneeskunde is bij uitstek een vakgebied waar inter- en multidisciplinair moet worden samengewerkt en waarbij moet worden samengewerkt in de gehele zorgketen. De hoogleraar zal het belang van inter- en multidisciplinair samenwerken alsook het belang van ouderen moeten uitdragen. Bereidheid om een substantieel deel van de werktijd, minstens 10%, aan onderwijs te besteden is van belang. Tot slot geeft de te benoemen hoogleraar niet alleen onderwijs, maar is deze ook bereid om indien nodig een actieve rol in het management, de besturing, en de vernieuwing van ons onderwijs te spelen.

Meer informatie

De te benoemen hoogleraar houdt zich aan de regels en codes rondom integriteit waaronder de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en aan de regels rondom de nevenwerkzaamheden van het LUMC en de Universiteit Leiden.

Een BKO-registratie is voor deze functie een vereiste. Indien de kandidaat afkomstig is van buiten de academie en daarom nog niet over de BKO beschikt, zal deze op zo kortst mogelijke termijn na de benoeming moeten worden behaald.

Voor deze vacature worden referenties opgevraagd.

Pancras Hogendoorn 

Pancras Hogendoorn

"Het is onze taak nieuwsgierigheid te faciliteren."

Je werkplek

De leerstoel wordt ingebed bij de subafdeling Ouderengeneeskunde van de afdeling Interne Geneeskunde binnen het LUMC. Deze inbedding is logisch omdat de ouderengeneeskunde een erkend aandachtsgebied is binnen het vakgebied interne geneeskunde. In het LUMC wordt het aandachtsgebied ouderengeneeskunde vormgegeven door een specifieke verantwoordelijkheid voor oudere patiënten met complexe problematiek, (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan studenten en medisch specialisten in opleiding.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert bij het onderhouden en ontwikkelen van uw kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan.

Contact: Prof. dr. Ton Rabelink, afdelingshoofd Interne Geneeskunde
071-526 21 69

Solliciteren