Fellowship Kinderhematologie

Medisch & klinisch

Je functie

Voor de afdelingen Kinderhematologie en Stamceltransplantatie van het LUMC zijn wij op zoek naar een enthousiaste kinderarts die zich de komende dertig maanden in de vorm van een fellowship aan onze afdelingen wil binden. Het fellowship wordt ingevuld in nauwe samenwerking met de afdeling kinderhematologie van het Erasmus MC.

In het kort

• Je werkt twee jaar in het LUMC en zes maanden in het Erasmus MC
• Het LUMC biedt kinderhematologie in de volle breedte, met daarnaast speciale aandacht voor stamceltransplantatie
• In het Erasmus MC focus je je onder meer op stollingsstoornissen
• Een halve dag per week is gereserveerd voor wetenschappelijk onderzoek
• De exacte invulling kan in overleg tussen de opleiders en fellow aangepast worden naar wens

Wat ga je doen?

Als kinderarts-hematoloog ben je een kinderarts met subspecialisatie kinderhematologie en in het LUMC tevens stamceltransplantatie. De opleiding hiertoe duurt dertig maanden. De opleiding bestaat uit zowel klinische als poliklinische werkzaamheden. De kinderhematologische zorg omvat een breed spectrum van topreferente zorg. In het LUMC zal de focus naast de reguliere kinderhematologische zorg liggen op het vlak van curatieve behandeling voor kinderen met beenmergfalen en hemoglobinopathie middels stamceltherapie. In het Erasmus MC wordt daarnaast een grote populatie aan kinderhematologische problematiek gezien op het gebied van stollingsstoornissen, trombose, hemoglobinopathie en intensive care zorg. Zowel het LUMC als het Erasmus MC zijn hemofiliebehandelcentra. De invulling van de opleiding zal afhankelijk zijn van het curriculum van de fellow. Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek kan er participatie in de diverse onderzoekslijnen binnen het LUMC of Erasmus MC plaatsvinden. Voor wetenschappelijk onderzoek is een halve dag per week gereserveerd gedurende de hele opleiding (equivalent aan drie maanden fulltime). Daarnaast zullen er diverse laboratoriumstages onderdeel uitmaken van het fellowship, onder andere bij het bloedstransfusielaboratorium, stamcellaboratorium en HLA-laboratorium, de klinische genetica, hemostase en eventueel bij Sanquin. In het kader van onderwijs richt je je op de begeleiding van en onderwijs aan coassistenten, arts-assistenten en verpleegkundigen op het gebied van de kinderhematologie. Tot slot participeer je in het LUMC tevens in de diensten voor de stamceltransplantatieafdeling.

Wat vragen wij?

Wij zijn op zoek naar een geregistreerd kinderarts die de komende dertig maanden als fellow kinderhematologie aan de slag wil in zowel het LUMC als Erasmus MC. Een (afgeronde) promotie is hierbij een pre. Belangrijk is logischerwijs dat je affiniteit hebt met kinderhematologie.

Meer informatie

In totaal werk je twee jaar bij het LUMC en zes maanden in het Erasmus MC.

De exacte invulling van de functie kan in overleg met de opleiders naar wens worden aangepast.

Je draait mee in de kinder-hematologische en stamceltransplantatie diensten.  

De opleiding tot kinderarts-hematoloog voldoet aan de eisen zoals beschreven door de sectie Kinderhematologie. De opleidingsdoelen worden vooraf ter accordering voorgelegd aan het College Subspecialistische Opleidingen (CSO).

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Heleen van Ommeren, kinderhematoloog in SKZ/ErasmusMC, telefoon 070 703 74 00, email c.vanommen@erasmusmc.nl.

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

De afdelingen Kinderhematologie en Stamceltransplantatie van het LUMC en Kinderhematologie van het Erasmus MC werken nauw samen in een regionaal netwerk met twintig algemene ziekenhuizen. Deze regio verzorgt de patiëntenzorg voor patiënten uit een zeer groot adherentiegebied (meer dan vier miljoen inwoners). De kinderhematologische zorg wordt in de volle breedte uitgeoefend. Beide centra bieden unieke behandelingen met specifieke hematologische problematiek (bijvoorbeeld ECMO, stamceltransplantatie, complexe hartchirurgie, neonatologie, hemofiliebehandelcentrum). Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling in het LUMC richt zich op de speerpunten: curatieve behandeling voor beenmergfalen, immuundeficiënties en hemoglobinopathie, waar een nationaal en internationaal netwerk aan verbonden zijn. In het Erasmus MC liggen de speerpunten van onderzoek op zowel het gebied van stollingsstoornissen (onder andere trombose, trombocytopenie/pathie, pharmacokinetiek van stollingsproducten) als sikkelcelzorg.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken.  

dr. Frans Smiers, kinderarts/hematoloog, afdeling Kindergeneeskunde
071 526 28 08

Solliciteren