Verzekeringen, kinderbijslag en pensioen

Als je bij het LUMC in dienst treedt en in Nederland komt wonen, ben je verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Je bouwt een AOW-pensioen op en kunt kinderbijslag krijgen. Bij overlijden kunnen jouw nabestaanden recht hebben op een nabestaandenuitkering. In het land waarin je hiervoor woonde of werkte ben je niet meer sociaal verzekerd. De premies voor deze sociale verzekeringen worden ingehouden op je salaris.

Belangrijk om te weten

Als je in Nederland werkt en woont, ben je sociaal verzekerd volgens de Nederlandse wetgeving. In het land waarin je hiervoor woonde of werkte, ben je dan niet meer sociaal verzekerd.

Pensioen

Als je de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikt, krijg je AOW. Daarnaast bouw je een LUMC-pensioen op bij ABP. De premies voor AOW en je ABP-pensioen worden ingehouden op je salaris. Daarnaast kan het verstandig zijn om je pensioen aan te vullen. 

Zorgverzekering

Wie in Nederland woont en/of werkt is over het algemeen verplicht op zijn minst een basiszorgverzekering af te sluiten. Je bent daarbij vrij om je eigen zorgverzekeraar te kiezen. Bovendien kun je 1 keer per jaar van verzekeraar veranderen.

Wie in Nederland woont en/of werkt is over het algemeen verplicht op zijn minst een basiszorgverzekering af te sluiten. Je bent daarbij vrij om je eigen zorgverzekeraar te kiezen. Bovendien kun je 1 keer per jaar van verzekeraar veranderen.

Als medewerker van het LUMC kunnen jij en jouw gezinsleden gebruikmaken van de UMC Zorgverzekering. Dat is een collectieve ziektekostenverzekering die de universitaire medische centra voor alle medewerkers hebben afgesloten. De UMC Zorgverzekering biedt je een basisverzekering en verschillende aanvullende pakketten en eigen risico’s. 

Kinderbijslag

Woon en werk je in Nederland en heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan heb je mogelijk recht op kinderbijslag, een driemaandelijkse bijdrage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de opvoeding van je kind(eren). De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen in jouw huishouden, eventuele bijzondere behoeften, etc. Kinderbijslag is niet gerelateerd aan je inkomen. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl

Nabestaandenuitkering en nabestaandenpensioen

De nabestaandenuitkering en het nabestaandenpensioen bieden financiële overheidssteun aan mensen van wie de partner is overleden, en aan kinderen die wees zijn geworden. Als medewerker van het LUMC bouw je automatisch een nabestaandenpensioen op bij het ABP. Daarmee hebben je partner en kinderen onder de 21 jaar recht op een uitkering als je mocht komen te overlijden. Daarnaast kun je zelf ook een nabestaandenverzekering afsluiten. Op www.svb.nl vind je meer informatie, brochures en formulieren.

Overige verzekeringen

Het LUMC heeft afspraken gemaakt met verzekeringsmaatschappijen over (premie)kortingen. Die gelden voor alle medewerkers en horen bij het pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Je bepaalt zelf of je gebruik maakt van de verzekeringen.

Kosten

De premies voor je pensioen en voor de sociale verzekeringen worden ingehouden op je salaris.

De premies voor je pensioen en voor de sociale verzekeringen worden ingehouden op je salaris.

  • Je leest meer over sociale verzekeringen in de SVB-brochure Working in the Netherlands (pdf). 
  • Meer informatie over het Nederlandse zorgstelsel lees je op Expatica.com.
  • Wil je meer weten over de zorgverzekeringsplicht? Je leest dit op de website van Euraxess
  • Ook voor informatie over pensioenen en verzekeringen in Nederland kun je terecht op Expatica.com.