Verzekeringen, kinderbijslag en pensioen

Als u bij het LUMC in dienst treedt en in Nederland komt wonen, bent u verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. U bouwt een AOW-pensioen op en kunt kinderbijslag krijgen. Bij overlijden kunnen uw nabestaanden recht hebben op een nabestaandenuitkering. In het land waarin u hiervoor woonde of werkte bent u niet meer sociaal verzekerd. De premies voor deze sociale verzekeringen worden ingehouden op uw salaris.


Tip! De app Welcome2NLResearch bevat handige informatie over de manier waarop zaken als sociale zekerheid en belastingen in Nederland geregeld zijn. U vindt de gratis app in Google Play of de App Store.  

Belangrijk om te weten

Als u in Nederland werkt en woont, bent u sociaal verzekerd volgens de Nederlandse wetgeving. In het land waarin u hiervoor woonde of werkte, bent u dan niet meer sociaal verzekerd.

Pensioen

Als u de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikt, krijgt u AOW. Daarnaast bouwt u een LUMC-pensioen op bij ABP. De premies voor AOW en uw ABP-pensioen worden ingehouden op uw salaris. Daarnaast kan het verstandig zijn om uw pensioen aan te vullen. 

Zorgverzekering

Wie in Nederland woont en/of werkt is over het algemeen verplicht op zijn minst een basiszorgverzekering af te sluiten. U bent daarbij vrij om uw eigen zorgverzekeraar te kiezen. Bovendien kunt u 1 keer per jaar van verzekeraar veranderen.

Als medewerker van het LUMC kunnen u en uw gezinsleden gebruikmaken van de UMC Zorgverzekering. Dat is een collectieve ziektekostenverzekering die de universitaire medische centra voor alle medewerkers hebben afgesloten. De UMC Zorgverzekering biedt u een basisverzekering en verschillende aanvullende pakketten en eigen risico’s. Hierover leest u meer op de pagina UMC Zorgverzekering.

Kinderbijslag

Woont en werkt u in Nederland en hebt u kinderen onder de 18 jaar? Dan hebt u mogelijk recht op kinderbijslag, een driemaandelijkse bijdrage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de opvoeding van uw kind(eren). De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen in uw huishouden, eventuele bijzondere behoeften, etc. Kinderbijslag is niet gerelateerd aan uw inkomen. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl

Nabestaandenuitkering en nabestaandenpensioen

De nabestaandenuitkering en het nabestaandenpensioen bieden financiële overheidssteun aan mensen van wie de partner is overleden, en aan kinderen die wees zijn geworden. Als medewerker van het LUMC bouwt u automatisch een nabestaandenpensioen op bij het ABP. Daarmee hebben uw partner en kinderen onder de 21 jaar recht op een uitkering als u mocht komen te overlijden. Daarnaast kunt u zelf ook een nabestaandenverzekering afsluiten. Op www.svb.nl vindt u meer informatie, brochures en formulieren.

Overige verzekeringen

Het LUMC heeft afspraken gemaakt met verzekeringsmaatschappijen over (premie)kortingen. Die gelden voor alle medewerkers en horen bij het pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. U bepaalt zelf of u gebruik maakt van de verzekeringen.

Kosten

De premies voor uw pensioen en voor de sociale verzekeringen worden ingehouden op uw salaris.

Waar vindt u meer informatie?

  • U leest meer over sociale verzekeringen in de SVB-brochure Working in the Netherlands (pdf). 
  • Meer informatie over het Nederlandse zorgstelsel leest u op Expatica.com.
  • Wilt u meer weten over de zorgverzekeringsplicht? U leest dit op de website van Euraxess
  • Ook voor informatie over pensioenen en verzekeringen in Nederland kunt u terecht op Expatica.com.