Pieter Rohrbach, PhD-kandidaat eHealth

PhD-trajecten bij het LUMC bestaan vaak uit samenwerkingsverbanden met andere organisaties, weet ook Pieter Rohrbach, PhD-kandidaat GGZ Rivierduinen: “Ik verricht PhD-onderzoek naar hoe de inzet van eHealth bij mensen met een eetstoornis bijdraagt aan de verbetering van hun problematiek. Dit doe ik bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula.”

Ondanks dat Pieter zijn onderzoek verricht voor GGZ Rivierduinen, is hij aangesteld bij de LUMC Graduate School (LINK): “Hier sta ik ingeschreven. De Graduate School kan mij namelijk de educatie bieden die bij een PhD-traject hoort en de GGZ niet. De verschillende lezingen en verplichte vakken die horen bij een PhD volg ik bij het LUMC en ook de eHealth-meetings die hier worden georganiseerd zijn heel fijn. Binnen het LUMC zijn er enorm veel onderzoeken gaande op het gebied van eHealth. Het is leuk om bij elkaar te komen en elkaar te ‘brainpicken’.”

eHealth als hulpmiddel bij eetstoornissen
Het onderzoek waar Pieter aan werkt, richt zicht op ‘stepped care’: “Elke ‘step’ symboliseert een drempel. En door middel van het overgaan van meerdere kleine drempels, wordt uiteindelijk de grote drempel overwonnen.” Gemiddeld duurt het nu vier jaar vanaf de ontwikkeling van de stoornis tot het moment dat mensen behandeling aangaan. Dit is een lange periode, die met stepped care naar verwachting verkleind wordt.

“Een eerste stap die gezet kan worden is gebruikmaken van het platform ‘Proud to be me’, een online community voor mensen met een eetstoornis, waar gebruikers kunnen praten met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen.” Een andere laagdrempelige stap is het eHealth-platform waar Pieter zich op focust: Featback. “Featback is gratis en anoniem. Het is een internetinterventie waar mensen met hun eetstoornis aan de slag kunnen.”

Wekelijks geven gebruikers van Featback antwoord op een viertal vragen. Op basis van de antwoorden die zij geven krijgen zij een automatisch gegenereerd bericht van Featback dat inzicht geeft in de eventuele ernst van hun situatie en wat zij kunnen doen: “We proberen op deze manier bewustwording te creëren en mensen te stimuleren hulp te zoeken bij vrienden en ouders.”

Werkt Featback?
Dat is het hele eieren eten: werkt het platform? “In eerder onderzoek hebben we gezien dat de tevredenheid over het platform nog niet optimaal was, maar dat het platform wel heeft bijgedragen aan de vermindering van eetproblemen. De tevredenheid steeg als er de optie was te spreken met psychologen, maar gek genoeg ging de effectiviteit van het platform niet omhoog met die aanvullende optie. We willen nu met ervaringsdeskundigen toetsen of we de eetproblemen wél nog meer kunnen verminderen. En we proberen automatisch gegenereerde berichten te optimaliseren om de tevredenheid te optimaliseren.”

Kortom, Pieter heeft de komende jaren zijn handen nog vol aan dit onderzoek. De medische en ethische kwesties zijn kritisch beoordeeld door de toetsingscommissie en met een steekproef van 350 kandidaten, die 14 maanden lang ‘gevolgd’ worden in hun gebruik van Featback, hopen Pieter en zijn team de volgende slag te slaan in het verminderen van eetproblemen.