Lennard van Venrooij, PhD-kandidaat

Hij focust zich op het grensvlak tussen kinderpsychiatrie en de huisartsgeneeskunde, want PhD-kandidaat Lennard van Venrooij denkt graag na over het speelvlak tussen verschillende onderwerpen en disciplines: “Idealiter is de medische dokter ook een dokter die met psychosociale problemen kan omgaan. Hier zijn echter veel tussenstappen voor nodig, maar met mijn PhD-onderzoek probeer ik, met interdisciplinaire samenwerkingspartners, een fundament te creëren voor deze visie.”  

Het onderzoek
En dat onderzoek richt zich op het in kaart brengen van het besluitvormingsproces van huisartsen ten aanzien van mogelijke psychische problematiek onder kinderen en jongeren. “Als we dit helder in beeld hebben dan kunnen we kijken hoe we kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld verwijzingen naar psychiaters, psychologen of andere hulpverleners. Het doel is om die verwijzing efficiënter te maken.”

Want verwijzingen van kinderen en jongeren met psychische problematiek zijn lastig, weet ook Lennard: “Die verwijzingen komen tot stand door veel verschillende factoren, en het is soms moeilijk om in te schatten waar je als zorgverlener goed aan doet.” En dit komt mede door het subjectieve aspect van de beoordeling. “Iedere huisarts kijkt met zijn of haar eigen bril. Bij de een betekent dit dat er meer gekeken wordt vanuit een biomedisch perspectief en bij de ander wordt de gehele context van een kind in overweging genomen: hoe presteert het kind op school? Wat is de rol van de ouders en de omgeving? Hoe functioneren de ouders? Maar ook de zelfreflectie van een huisarts heeft in dit kader een belangrijke rol: ‘Hoe zelfredzaam acht ik mijzelf bij de hulpverlening van de patiënt?’, is een vraag die hierin essentieel is.” 

Besluitvormingsmodel bij verwijzingen voor psychische problematiek
Lennard hoopt daarom met het team waar hij onderdeel van uitmaakt een online triagetool te implementeren dat huisartsen en andere professionals mogelijk kan helpen bij het inschatten van de zorgvraag van patiënten en welke hulp daarbij benodigd is. “We proberen met zo’n  tool onder andere een filter te creëren voor jongeren die bij de GGZ terecht zouden komen, maar dat niet hoeven. Zo creëren we ruimte om kinderen en jongeren met een urgente zorgvraag zo snel mogelijk door een psychiater gezien te kunnen laten worden.”

Zoals eerder genoemd is de subjectiviteit van huisartsen een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van een definitieve triagetool, dat zich nu nog in de pilotfase bevindt. Maar er zijn meerdere factoren die een definitieve tool beïnvloeden: “Daarin speelt het interdisciplinaire aspect een belangrijke rol. Je hebt het over experts uit verschillende disciplines en patiënten en hun naasten zelf. En vooral voor de patiënt, ouders en het gezin moeten we de meerwaarde ontdekken en pas in de tweede plaats voor de zorgverlener.” 

Pionieren en nieuwe wegen ontdekken
Met de triagetool hoopt Lennard tot iets nieuws te komen, en dat is precies waar Lennard harder van gaat rennen. “Ik heb pionieren altijd interessant gevonden; het ontdekken van nieuwe wegen, en bij voorkeur bewandel ik deze onbegane paden met andere disciplines samen.” Daarin staat voor Lennard de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen we gemeenschappelijke doelen verenigen ten behoeve van de patiënt? In dit geval het kind of de jongere.” 

En om in de toekomst zijn werk als onderzoeker mee te nemen als bagage voor een klinische carrière sluit Lennard niet uit. “Als onderzoeker is het denk ik een meerwaarde als je je voeten in de klei hebt staan; je hebt dan immers inzicht in hoe de zorg beleefd wordt door (toekomstige) patiënten. Ik sluit daarom werken in de praktijk niet uit, maar mijn hart gaat vooral sneller kloppen van nadenken over hoe de dingen zouden kunnen zijn.” 

De rol van het LUMC
Gelukkig prikkelt het LUMC het bewandelen van nieuwe paden en out-of-the-box denken. “Het LUMC probeert het beste uit je te halen. Ze probeert te beoordelen welk vlees ze in de kuip heeft en hoe ze jou optimaal kan laten ontplooien. Maar ook het interdisciplinair en -persoonlijk werken wordt hier enorm gestimuleerd.” 

Al met al geeft Lennard studenten en toekomstige onderzoekers bij het LUMC het volgende mee: “Probeer vroeg erachter te komen wat je warm maakt, voor jezelf en je omgeving: welke stempel wil je drukken en waar word je blij van? Denk en doe wat voor jouw gevoel gedaan moet worden.”

Word jij mijn nieuwe collega?

Bekijk onze vacatures en solliciteer naar jouw baan!