Marleen van 't Oever, directeur Communicatie

In het LUMC werken ongeveer 8.500 mensen aan patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Marleen van ’t Oever is er daar één van. Als directeur Communicatie is zij verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het LUMC.

Wat kun je vertellen over het LUMC?
“Het LUMC is een topinstituut waar patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten zich prettig, gehoord én geholpen moeten voelen. De patiëntenzorg die we bieden is van hoog niveau. Als UMC leveren we met name zorg aan patiënten met bijzondere aandoeningen. Naast topreferente zorg focust het LUMC ook op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Al deze elementen zorgen dat het LUMC wezenlijk anders is dan een regulier ziekenhuis.”

Je bent directeur Communicatie: hoe wil je dat mensen over het LUMC denken? 
“Ik heb inderdaad de leuke functie dat ik mag meedenken over wat we als LUMC willen uitstralen. Onlangs heeft het LUMC een nieuwe strategie opgesteld voor de komende jaren, getiteld ‘Grensverleggend beter worden’. Daarbij hebben we drie kernwaarden geformuleerd: persoonlijk, verbindend en nieuwsgierig. Deze drie kernwaarden definiëren wie we zijn, en vormen het fundament voor onze communicatie.”

Strookt dat beeld met hoe de buitenwereld tegen het LUMC aankijkt?
“De kernwaarden hebben wij natuurlijk niet zomaar gekozen. Ze sluiten goed aan op het werk dat wij hier doen. Maar uiteindelijk zijn er ongeveer 8.500 mensen werkzaam in het LUMC: van artsen en verpleegkundigen tot onderzoekers, docenten, ICT-medewerkers en collega’s van de catering. Het gaat erom dat zij zich senang voelen, omdat het uiteindelijk voor een groot deel gaat om de verhalen die zij doorvertellen. En dat geldt natuurlijk ook voor de ervaringen van alle patiënten, bezoekers en studenten die hier over de vloer komen.”

Op welke wijze geven jullie in het communicatiebeleid invulling aan deze kernwaarden? “Als afdeling Communicatie proberen wij de kernwaarden van het LUMC letterlijk handen en voeten te geven in alles wat wij zowel intern als extern communiceren; mondeling, digitaal en op social media. Dat doen we door persoonlijke verhalen te vertellen en in beeld te brengen die de nieuwsgierigheid prikkelen. En die liggen hier voor het oprapen. Er wordt hier alleen al zó veel fantastisch onderzoek verricht. Het is aan ons de taak om die verhalen in samenspraak met de onderzoekers voor het voetlicht te brengen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor de verhalen over onze patiëntenzorg . En wat te denken van de onderwijstak? Studenten en docenten vertellen enthousiast over ons aantrekkelijk onderwijs. Het LUMC is een aaneenschakeling van fantastische verhalen.”

Word jij mijn nieuwe collega?

Bekijk onze vacatures en solliciteer naar jouw baan!