Maarten van Duijvenvoorde, procesmanager

Maarten van Duijvenvoorde is IT-procesmanager op de afdeling Informatie Technologie & Digitale Informatie (IT&DI) van het LUMC. Hij controleert en zorgt ervoor dat we volgens de afgesproken processen werken. En dat klinkt makkelijker dan het feitelijk is.

Wat speelt er zich allemaal af op de afdeling IT&DI?

“Het fundament waarop deze afdeling is gebouwd, wordt gevormd door de mensen die zich bezighouden met IT-beheer. Zij zorgen ervoor dat alle systemen en software stabiel blijven en zo goed mogelijk werken. Daarnaast hebben we een groep mensen die zich bezighoudt met innovatie. Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en de manier waarop we deze technieken kunnen en willen integreren in onze systemen en processen. Dan hebben we nog de Big Intelligence Unit, die zich voornamelijk richt op big data. De IT-architecten tot slot, die houden de grote lijnen in de gaten. Binnen het LUMC willen we bijvoorbeeld niet meer dan één softwarepakket voor een functionaliteit. De architecten beoordelen onder meer of nieuwe softwarepakketten binnen de richtlijnen vallen.”

En wat is precies jouw rol als IT-procesmanager?

“Ik ben een soort kwaliteitsadviseur. Het is mijn taak om beheerders in staat te stellen om onze IT-systemen zo stabiel mogelijk te houden. Om dat te realiseren hebben we allerlei werkprocessen opgesteld, die medewerkers moeten volgen als zij bepaalde handelingen uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat medewerkers vóór ze ergens aan beginnen, moeten weten wat er in theorie mis kan gaan en hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Op die manier zorgen we ervoor dat een verstoring, gepland of ongepland, zo min mogelijk tijd in beslag neemt. Daarnaast is het mijn verantwoordelijkheid dat de inventaris up-to-date is. Dat betekent, onder andere, dat alle werkstations, servers en softwarepakketten geregistreerd staan en up-to-date gehouden worden.”

Hoe zorg je ervoor dat IT-medewerkers alles volgens protocol uitvoeren?

“Dat vergt inderdaad de nodige discipline. Vooral omdat het proces en de registratielast toch vaak als vervelend wordt ervaren. Het is daarom zaak om het belang en nut voor onszelf van deze aanpak uit te blijven leggen, en het zo praktisch mogelijk in te zetten. En mocht ik dan signaleren dat bepaalde afspraken niet worden nagekomen, dan bespreek ik dat met de teamleiders, die het op hun beurt weer bespreken met hun team.”

Wat vind je het allerleukste aspect aan je werk?

“Het ziekenhuis is een bijzondere plek, waar heel veel tegelijk gebeurt. De afhankelijkheid van IT is groot en zal de komende jaren nóg groter worden.  Ik vind het fascinerend om te zien dat alles steeds complexer wordt. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle systemen binnen het LUMC gewoon doen wat ze moeten doen. Dat lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar dat is het niet. Ik vind het leuk om processen zo in te richten dat ze vervolgens als een geoliede machine gaan werken. En dat blijft leuk, want ik ben continu bezig met het analyseren en verbeteren van de huidige processen.”

Word jij mijn nieuwe collega?

Bekijk onze vacatures en solliciteer naar jouw baan!