Reijer Staats, manager Transferzorg

Met een logistieke achtergrond solliciteerde Reijer Staats een aantal jaar geleden bij het LUMC. En dat heeft goed uitgepakt: als manager Transferzorg geeft hij nu leiding aan de transferverpleegkundigen, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de ontslagzorg. “Mensen zonder zorgachtergrond kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor een organisatie zoals deze,” vertelt Reijer. “Voor ik hier kwam werken had ik deze waarde nooit kunnen benoemen. Nu kan ik dat gelukkig wel!”

Transferverpleegkundigen zijn de organisatorische talenten van het LUMC. Ze verlenen zelf geen zorg aan het bed, maar kijken wel met een klinische blik naar de patiënt. Zij kennen het LUMC als geen ander en weten alles van het zorglandschap in de regio. Zo kunnen ze precies beoordelen welke nazorg een patient nodig heeft, bij het vertrek uit het LUMC. “Andere afdelingen schieten een aanvraag bij ons in. Ze geven aan dat de patient klaar is voor ontslag, maar dat er bepaalde nazorg nodig is. Denk hierbij aan wondzorg of de revalidatie na een operatie. Dat wordt vervolgens door ons geregeld.”

Wachtlijsten zorgen voor veel gepuzzel
Als transferverpleegkundige regel je de ontslagzorg, die dan logischerwijs een vrij bed op de verpleegafdeling oplevert. Zo ben je aan de ene kant bezig met de beste zorg voor de patient en aan de andere kant met de behoefte vanuit een afdeling. “Wij zijn de spin in het web met de afdelingen om ons heen.” En dat dat alles behalve een gemakkelijke klus is licht Reijer graag toe: “Op veel plekken in de zorg zijn handen te kort en de wachtlijsten lang, zeker bij de revalidatieinstellingen. Soms moet je een patient meerdere keren aanbieden of verder weg plaatsen dan in eerste instantie de voorkeur was.” Gelukkig is er altijd een passende oplossing te vinden en blijft de beste zorg voor de patient gewaarborgd. “Maar bij het transferbureau moet je wel van puzzelen houden.” 

Van passagiers naar patienten
Maar die logistieke uitdaging die het transferbureau elke dag weer aangaat is voor Reijer niet nieuw. De ambitieuze manager heeft hiervoor elf jaar op Schiphol gewerkt. “Ik zat daar in de passagierslogistiek en nu zit ik in de patientenlogistiek.” En Reijer ziet dan ook veel overeenkomsten: “Op Schiphol werkte ik samen met allerlei verschillende partijen met verschillende belangen. Denk bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen of de marechaussee. Hier werk ik met medisch specialisten  en verpleegafdelingen.” De interessante overeenkomst tussen het LUMC en Schiphol vindt Reijer dan ook de verschillende doelen van alle partijen, maar dat iedereen het uiteindelijk toch voor dezelfde klant – de passagier of de patient – doet.

Toekomstdroom
En dat het belangrijk is om hier iemand op te zetten die zich puur met het proces bezighoudt, bewijst Reijer elke dag. “Dat je uit een andere branche komt maakt in dit geval niet uit. Het werkt juist goed dat ik vaak uit de inhoud blijf en met een procesmatige bril kijk.” En een proces gaat niet alleen over vandaag en morgen, maar vooral juist over de toekomst. Zo ziet Reijer het analyseren van data en processen als een nog grotere waarde voor het LUMC. “Het zou fantastisch zijn als je door middel van analyses kan voorspellen wat bepaalde keuzes voor impact hebben op de organisatie. Als je bijvoorbeeld de capaciteit van een medisch specialisme verhoogt, dan moet de capaciteit van de verpleegafdeling meebewegen. Met behulp van analyses kan je dus gerichter budgetteren en proactief inspelen op mogelijke uitdagingen in de toekomst.”

Word jij mijn nieuwe collega?

Bekijk onze vacatures en solliciteer naar jouw baan!