LuVaCs Shared Care

KRIG

Klinische Research unit Interne Geneeskunde

Het klinisch-wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Interne Geneeskunde wordt uitgevoerd door de Klinische Research unit Interne Geneeskunde (KRIG). Volgens strikte onderzoeksprotocollen worden hier uw gegevens en bv. bloed verzameld voor wetenschappelijke studies. Het onderzoek vindt plaats in een makkelijk bereikbare ruimte met specifieke apparatuur. Een team van speciaal opgeleide verpleegkundigen en doktersassistenten begeleidt u bij dit onderzoek.

Onderzoek

Het LUMC is niet alleen centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Via wetenschappelijk onderzoek willen we onze kennis verder vergroten, zodat we onze patiënten steeds beter kunnen behandelen. Het LUMC participeert daartoe in grote, internationale onderzoeken.

Voor de ontwikkeling van nieuwe kennis is het goed als zo veel mogelijk patiënten meedoen aan het LUMC-onderzoek. Juist deze studies leveren betrouwbare kennis op.

Als patiënt kunt u er profijt van hebben dat de nieuwste geneesmiddelen bij ons worden getest. Als standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, heeft een experimenteel middel mogelijk wel of zelfs beter effect. Deze middelen worden enkel in studieverband aangeboden. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze klinisch wetenschappelijke onderzoeken. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de behandelmogelijkheden met u bespreken.

Deelname is altijd vrijwillig. U tekent een verklaring van goedkeuring, de informed consent. Indien u niet meer mee wilt doen kunt u uw toestemming altijd zonder opgaaf van reden intrekken. Een arts of een verpleegkundige neemt lichaamsmateriaal bij u af. Hierna zorgt het KRIG-team voor snelle verwerking en analyse van het materiaal, en eventueel voor opslag voor later gebruik.

Onderzoeksprotocollen

De onderzoeksprotocollen van de studies zijn altijd gecontroleerd en goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het LUMC. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan goede zorg en waarborging van kwaliteit: de KRIG heeft een Qualicor-accreditatie, wat betekent dat zij erkend is als zorginstelling van hoog niveau.

De KRIG doet voor Interne Geneeskunde o.a. de volgende onderzoeken:

 • Het testen van nieuwe medicatie voor de behandeling van diabetes type-2.
  Studienaam: CANVAS-R
 • Het testen van nieuwe medicatie voor de behandeling van ernstig nierfalen.
  Studienaam: NEFIGAN
 • Het testen van nieuwe medicatie ter voorkoming van botbreuken bij osteoporose.
  Studienaam:  ARCH
 • Verbeteren van het in kaart brengen van het verloop van nierfalen.
  Studienaam: DIPAK
 • Onderzoek naar de veiligheid van CT-scan bij nierfalen.
  Studienaam: KOMPAS
 • Testen van nieuwe protocollen voor tegengaan van afstoting na orgaantransplantatie.
  Studienamen: ALLEGRO, TRITON, TRANSFORM en IM103-116

De onderzoeksprotocollen van de studies zijn altijd gecontroleerd en goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het LUMC. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan goede zorg en waarborging van kwaliteit: de KRIG heeft een Qualicor-accreditatie, wat betekent dat zij erkend is als zorginstelling van hoog niveau.

De KRIG doet voor Interne Geneeskunde o.a. de volgende onderzoeken:

 • Het testen van nieuwe medicatie voor de behandeling van diabetes type-2.
  Studienaam: CANVAS-R
 • Het testen van nieuwe medicatie voor de behandeling van ernstig nierfalen.
  Studienaam: NEFIGAN
 • Het testen van nieuwe medicatie ter voorkoming van botbreuken bij osteoporose.
  Studienaam:  ARCH
 • Verbeteren van het in kaart brengen van het verloop van nierfalen.
  Studienaam: DIPAK
 • Onderzoek naar de veiligheid van CT-scan bij nierfalen.
  Studienaam: KOMPAS
 • Testen van nieuwe protocollen voor tegengaan van afstoting na orgaantransplantatie.
  Studienamen: ALLEGRO, TRITON, TRANSFORM en IM103-116

Behalve klinisch wetenschappelijk onderzoek met medicatie wordt er ook veel ander onderzoek gedaan binnen de deelgebieden. U kunt op de speciale pagina's van de deelgebieden meer lezen over het wetenschappelijk onderzoek en de onderzoekers.