Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN)

LESS studie

Helpt een leefstijlprogramma bij het verminderen van maagklachten en stoppen van maagzuurremmers?

Jaarlijks komen er 800.000 patiënten bij de huisarts met maagklachten. In het grootste deel van deze patiënten is er geen sprake van alarmsymptomen, en kunnen aanpassingen in de leefstijl eventueel gecombineerd met een korte periode van zuurremmende medicatie de klachten laten verdwijnen. Protonpompremmers zijn effectief bij de behandeling van maagklachten, maar vanwege het risico op bijwerkingen wordt in de richtlijnen geadviseerd om protonpompremmers pas in derde instantie voor te schrijven. In Nederland gebruiken 3 miljoen mensen een protonpompremmer. Eerder onderzoek toont aan dat de helft van de patiënten geen geldige indicatie heeft en dat ruim een derde van de patiënten de protonpompremmer langer gebruikt dan de geadviseerde drie maanden. Langdurig gebruik van protonpompremmers geeft bijwerkingen zoals infecties, botontkalking en zelfs nierproblemen, en daarom moet het te vaak en te lang voorschrijven van protonpompremmers teruggedrongen worden.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is gericht op patiënten die onnodig of te lang een maagzuurremmer gebruiken. In deze groep patiënten willen we kijken of aanpassing van voeding en leefstijl onder begeleiding van een diëtist helpt om maagklachten te verminderen en het gebruik van protonpompremmers te stoppen. Daarnaast willen we uitzoeken wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor het implementeren van een leefstijlinterventie voor patiënten met maagklachten die onnodig lang een protonpompremmer gebruiken.

Wat houdt het onderzoek in?

Dit is een proof-of-concept quasi experimentele studie. Patiënten tussen de 18 en 70 jaar, die langer dan 3 maanden een protonpompremmer gebruiken zonder een geldige indicatie volgens de huidige richtlijnen kunnen deelnemen. Het afbouwen en stoppen van de protonpompremmer wordt aangeboden aan alle deelnemers. Patiënten die willen stoppen met de protonpompremmer kunnen ervoor kiezen om het stoppen te combineren met deelname aan een leefstijlprogramma onder leiding van een diëtist. In 4-6 maanden tijd zijn er 3 individuele gesprekken en 4 groepsgesprekken. De interventie is gebaseerd op persoonlijke doelen, en zal focussen op het verkrijgen van kennis en vaardigheden om aanpassingen te doen in voeding en leefstijl met als doel om maagklachten te verminderen.
Bij alle deelnemers aan het onderzoek, dus zowel degenen die stoppen als degenen die niet stoppen met de protonpompremmer, brengen we gedurende 12 maanden in kaart hoe het gaat met de maagklachten, hoe de leefstijlgewoonten eruitzien en hoe de gezondheid wordt ervaren. Alle deelnemers krijgen tijdens het onderzoek zorg vanuit de huisarts zoals ze gewend zijn, daar verandert niets aan.
Daarnaast zullen focusgroepen waaraan zowel zorg professionals als patiënten deelnemen inzicht geven in belemmerende en bevorderende factoren voor het implementeren van een leefstijlinterventie

Doet u mee?

Wij zoeken huisartsenpraktijken die mee willen doen aan ons onderzoek. Deelname houdt in dat via uw praktijk patiënten uitgenodigd worden om deel te nemen aan de studie. Verder vragen wij u om de deelnemende patiënten eenmalig uit te nodigen voor een bezoek aan de huisarts of praktijkondersteuner om het stoppen van de protonpompremmer te bespreken.

Onderzoekers

Dr. G. van den Brink, post-doc onderzoeker en huisarts in opleiding
Mw. S.M. Mensink-Bout, post-doc onderzoeker en aspirant huisarts in opleiding
Prof. dr. M.E. Numans, hoogleraar huisartsgeneeskunde
Prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong, hoogleraar Population Health

Contact

Als u interesse heeft om bij te dragen aan dit onderzoek of aanvullende vragen heeft, kan u contact opnemen met: s.m.mensink-bout@lumc.nl of g.van_den_brink@lumc.nl.

Financiering
Maag Lever Darm Stichting