Hadoks en LUMC (Campus Den Haag): samen voor de beste Haaglandse zorg

25 juni 2019• PERSBERICHT

Haaglandse Dokters (Hadoks) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan de academische samenwerking in de Haagse eerste lijn versterken. Henriëtte Dekkers-Sinke, lid raad van bestuur Hadoks, en Mattijs Numans, hoogleraar huisartsgeneeskunde en directeur van de LUMC-Campus Den Haag, hebben op dinsdag 25 juni bij huisartsenpraktijk De Doc in Den Haag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Huisartsen en gezondheidscentra krijgen door de samenwerking beter antwoord op moeilijke vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. De zorg die aansluit op specifieke Haagse problemen staat hierbij centraal. Zo vragen bijvoorbeeld veel gezondheids- en maatschappelijke risico’s op hetzelfde moment een vernieuwende proactieve aanpak; roken, overgewicht en werkloosheid of armoede, en een toenemend aantal patiënten met één of meer chronische aandoeningen.

De afgelopen jaren zijn al diverse gezamenlijke projecten ontwikkeld op het gebied van zorgvernieuwing, onderzoek en opleiding voor de Haaglandse patiëntenzorg. Mooi voorbeeld hiervan is een project waarbij mensen met hart- en vaatziekten ondersteuning krijgen om hun leefstijl te verbeteren. In andere projecten wordt onderzocht waarom sommige groepen mensen vaak ’s avonds bij een huisarts of het ziekenhuis terecht komen, en wat zij nodig hebben om dat te voorkómen.

Praktijk De Doc inspirerend voorbeeld van samenwerking praktijk en wetenschap

Huisartsenpraktijk De Doc participeert volop in deze projecten en vervult bovendien een belangrijke actieve rol bij de opleiding van Haagse huisartsen. Daarom krijgt De Doc als eerste praktijk vanuit het LUMC een academisch predicaat uitgereikt.

Meer ondersteuning dankzij onderzoek en opleiding

De LUMC-Campus Den Haag speelt een belangrijke rol in de samenwerking. De LUMC-Campus Den Haag doet wetenschappelijk onderzoek naar verbetering en vernieuwing in de eerstelijns gezondheidszorg, zoals bij preventie van ziektes en bij zorg voor ouderen. In de samenwerking met Haaglandse huisartsen kunnen ervaringen uit de praktijk direct doorvertaald worden naar wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. Vervolgens kunnen onderzoeksuitkomsten terugvloeien in de praktijk. Dat draagt ook bij aan nog beter georganiseerde en inspirerende stageomgevingen voor studenten en huisartsen in opleiding.

Duurzame huisartsenzorg

De toekomst van de huisartsenzorg wordt niet alleen door huisartsen zelf vormgegeven. Allereerst is zij grotendeels afhankelijk van externe financiering waardoor verzekeraars en overheid een grote stem hebben in toekomstig beleid. Daarnaast ontwikkelt de zorg zich in wisselwerking met een maatschappelijke vraag en behoefte, zodat veranderingen binnen het vak deels buiten de directe invloedssfeer van huisartsen plaatsvinden.

Het is zodoende belangrijk om op de hoogte te zijn van de behoeften en verwachtingen van personen en organisaties die invloed hebben op de ontwikkeling van de huisartsenzorg. Aanleiding voor Hadoks en LUMC om een denktank te formeren en in gezamenlijkheid vorm te geven aan duurzame huisartsenzorg in de regio Haaglanden, zowel vakinhoudelijk als randvoorwaardelijk. Vragen die hierbij aan de orde zullen komen zijn onder meer: ‘Hoe ziet de gedroomde Haaglandse huisartsenzorg er voor de toekomst uit?’ en ‘Wat zijn huidige knelpunten die deze droom in de weg staan?’

LUMC-Campus Den Haag

De LUMC-Campus Den Haag heeft een vernieuwde website. Wilt u alles weten over Population Health Management en alle werkzaamheden in de LUMC-Campus? Neem dan snel een kijkje op de website.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.