Nieuwe hoogleraar Jeroen Jansen onderzoekt hoofd-halstumoren

5 februari 2019• PERSBERICHT

Hoe kunnen we goedaardige en kwaadaardige tumoren in het hoofdhalsgebied beter behandelen? Met die vraag gaat KNO-arts en hoofdhals-oncoloog Jeroen Jansen zich de komende jaren bezighouden. Hij is per 1 januari 2019 benoemd tot hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde, in het bijzonder hoofd-hals- en schedelbasisoncologie.

Prof. dr. Jeroen Jansen “Dokters willen twee dingen: hun vak technisch goed uitvoeren en de toekomst voorspellen”, aldus Jansen. Op dat laatste vlak is volgens hem nog wel wat te winnen. “Patiënten willen weten wat hun prognose is en hoe groot de kans is op complicaties van een behandeling. Nu voorspellen we dat op basis van onze ervaringen, maar door het verzamelen van meer data hoop ik in de toekomst beter te kunnen voorzien welke behandeling voor wie geschikt is.”

Lasertherapie 

De KNO-artsen in het LUMC zijn gespecialiseerd in de laserchirurgie van strottenhoofdkanker, oftewel larynxcarcinoom. Jansen: “Het voordeel van laserchirurgie is dat we radiotherapie achter de hand houden voor het geval de tumor terugkeert. Als we meteen beginnen met bestralen, kunnen we dat niet herhalen als de tumor terugkomt. Een onderzoeksgroep onder leiding van dr. Elisabeth Sjögren heeft hier al veel onderzoek naar gedaan. De vraag die wij de komende jaren willen beantwoorden is of laserchirurgie ook een goede optie is voor grote strottenhoofdtumoren.” 

Behoud stem en slikfunctie

Het doel van Jansen is om elke patiënt op de juiste manier te behandelen. “Uiteindelijk wil ik patiënten kunnen selecteren voor de juiste behandeling, en daarbij verder kijken dan het formaat van de tumor. Waar zit de tumor precies? Hoe diep groeit hij? Zijn er specifieke radiologische of microscopische kenmerken? En: wat zijn de wensen van de patiënt zelf? Van al die dingen hangt de uitkomst af. Dan doel ik op overleving, maar zeker ook op andere factoren zoals behoud van de stem en slikfunctie.”

Mogelijkheden HollandPTC

Het interessante vindt Jansen dat dezelfde vragen ook bij goedaardige tumoren terugkomen. “Je ziet daarbij alleen veel vaker dat het niet behandelen van bijvoorbeeld brughoektumoren en paragangliomen de beste keuze blijkt te zijn. Als een behandeling noodzakelijk is, hebben de hoofd-halsoncologen van het Universitair Kanker Centrum Leiden-Den Haag alle mogelijkheden om dit goed uit te voeren.” De opening van het protonencentrum HollandPTC heeft de mogelijkheden voor zijn patiënten nog groter gemaakt, vindt Jansen. “Want met laserchirurgie alleen redden we het niet.”

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.