Prijzen en subsidies

1 November 2018• NEWSITEM

Onderzoekers en medisch specialisten van het LUMC ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Wij laten u graag zien wat er de afgelopen twee weken zoal aan prijzen en subsidies is uitgereikt. 

Mariëtte Boon ontvangt twee EFSD Awards

Tijdens de '54th Annual Meeting of the European Assocation for the Study of Diabetes' (EASD) werd aan Mariëtte de 'Rising Star Award' uitgereikt, en wel virtueel omdat zij helaas niet aanwezig kon zijn. Eerder dit jaar mocht zij ook al een EFSD/Lilly Young Investigator Award in ontvangst nemen.

Nieuwe gouden standaard voor meten van bruin vet
Boon ontving deze prijzen van de 'European Foundation for the Study of Diabetes' (EFSD) voor haar onderzoeksvoorstel 'Towards a new gold standard to quantify brown fat activity in humans' waarmee zij haar succesvolle onderzoekslijn naar de rol van bruin vet in de energiestofwisseling voortzet. De huidige standaard voor het meten van bruin vet maakt gebruik van radioactief gemerkt glucose, waarvan de opname door bruin vet wordt gevisualiseerd met positron emissie tomografie (PET). Dat is opmerkelijk omdat actief bruin geen glucose maar juist vetten verbrandt. Daarom hoopt Mariëtte samen met prof. Lioe-Fee de Geus-Oei (Nucleaire Geneeskunde) een nieuwe techniek te ontwikkelen waarmee de opname van radioactief vet door bruin vet zichtbaar wordt gemaakt. Hiermee beoogt zij preklinisch onderzoek binnen de onderzoeksgroep van prof. Patrick Rensen (Endocrinologie) binnen enkele jaren te kunnen toepassen in de mens.

Subsidie CVON
Het onderzoek van Boon is relevant met betrekking tot de eerder verworven subsidie van 5 miljoen euro van Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON) voor het consortium ‘ENERGISE’. De onderzoeksgroep van prof. Patrick Rensen (Endocrinologie) hoopt de komende jaren nieuwe aangrijpingspunten te identificeren voor het activeren van bruin vet om cardiovasculaire ziekten te bestrijden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met prof. Ko Willems van Dijk (Endocrinologie en Humane Genetica), prof. Wouter Jukema (Hartziekten), prof. Frits Rosendaal (Epidemiologie), prof. Wouter van Marken Lichtenbelt en prof. Patrick Schrauwen (MUMC).

Lifetime Achievement Award voor Cock van de Velde

Hoogleraar Chirurgische Oncologie Cock van de Velde heeft op 10 oktober 2018 de Lifetime Achievement Award gekregen van de European Society of Surgical Oncology (ESSO). “Ik zie dit al een bekroning op mijn werk.”

Van de Velde kreeg de award uit handen van de huidige ESSO-voorzitter Santiago Moreno Gonzalez. Hij is de vierde persoon die deze eer ten deel valt. “Cornelis van de Velde has dedicated his entire career to improving the care for cancer patients. His research has had a major impact on the treatment of rectal, breast and gastric cancer patients. One of his distinguishing qualities is the design and execution of large multi-center and multinational studies, to translate research results into clinical practice”, schrijft de ESSO op hun website.

Van de Velde is zijn hele professionele leven lid van de ESSO en vervulde hierbinnen meerdere functies. Eerder ontving hij tevens het erelidmaatschap van de American Surgical Association en het American College of Surgeons.

International Investigator Award toegekend aan Robert van de Peppel

Arts-onderzoeker Robert van de Peppel van de afdeling Infectieziekten heeft de International Investigator Award gewonnen tijdens de ID-week die begin oktober 2018 plaatsvond in San Francisco.

Zijn onderzoek naar de behandeling van Invasieve Aspergillose, getiteld 'Managing Invasive Aspergillosis in the era of diagnostic PCR and increasing triazole resistance: a modelling study of different strategies' was geselecteerd voor een presentatie en bekroond met de International Investigator Award. De studie is onderdeel van zijn promotietraject (supervisie dr. Mark de Boer en prof. dr. Leo Visser. ) Het onderzoek is mede tot stand gekomen dankzij de hulp van dr. Martha van der Beek (Medische Microbiologie) en Prof. Dr. Jacco Wallinga (Medische Statistiek). De resultaten van zijn onderzoek heeft hij ter plaatse in een mondelinge presentatie mogen toelichten aan een groot publiek.

De ID-week is het jaarlijks terugkerende congres dat wordt georganiseerd door de Infectious Diseases Society of America (IDSA) en is het grootste congres op het gebied van Infectieziekten binnen de Verenigde Staten.

Subsidie voor onderzoek naar voorspellers van bijwerkingen anti-kankermiddel

Onderzoekers dr. Jesse Swen en prof. Hans Gelderblom hebben een beurs van €150.000 ontvangen van de Stichting Fonds Oncologie Holland. Ze krijgen de subsidie voor hun onderzoek naar het gebruik van fluoropyrimidines, een veelgebruikte chemotherapie bij verschillende soorten kanker.

Zo’n 13.000 kankerpatiënten in Nederland gebruiken fluoropyrimidines. 15 tot 30% van hen krijgt ernstige bijwerkingen van dit middel. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit vooral gebeurt bij patiënten met specifieke afwijkingen in een bepaald gen (DPYD). Onderzoekers uit het LUMC en NKI hebben onlangs aangetoond dat aanpassing van de dosering bij deze patiënten ernstige bijwerkingen voorkomt. Deze methode wordt steeds vaker toegepast in de standaardzorg. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de DPYD-afwijkingen die ernstige bijwerkingen van fluoropyrimidines voorspellen anders zijn bij Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Swen (KFT) en Gelderblom (Medische Oncologie) gaan de komende 3 jaar kijken welke DPYD-afwijkingen bij deze groep patiënten ernstige bijwerkingen kunnen voorspellen zodat ook die voortaan meegenomen kunnen worden in de standaardzorg. Hiervoor gaan de onderzoekers samenwerken met ziekenhuizen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Delft en Eindhoven. 

Subsidie voor proefdiervrij onderzoek naar oogziekte serosa

De ‘International Foundation for Ethical Research’ (IFER) heeft een subsidie toegekend aan de groep van professor Camiel Boon (oogarts, afdeling Oogheelkunde). De groep van professor Camiel Boon doet veel onderzoek naar serosa, een oogziekte waarbij het zicht acuut kan dalen door vochtophoping onder het netvlies.

In het onderzoek zal arts-onderzoeker Joost Brinks onder begeleiding van professor Boon, postdoc dr. Elon van Dijk en professor Onno Meijer (Endocrinologie) corticosteroïden toedienen aan de bloedvatcellen van het oog. De effecten van deze medicijnen moeten meer inzicht geven in de oorzaak van serosa en resulteren hopelijk in aanknopingspunten voor betere behandelmethoden voor serosapatiënten. De cellen die hiervoor gebruikt worden komen van donorogen van overledenen, of worden met geavanceerde technieken opgekweekt uit stamcellen van serosapatiënten. Dit wordt in een nauwe en uitgebreide samenwerking binnen het LUMC gedaan, met de afdelingen Endocrinologie (onder leiding van professor Onno Meijer), Vasculaire Heelkunde (onder leiding van professor Paul Quax), Humane Genetica (onder leiding van professor Silvère van der Maarel) en Anatomie en Embryologie (onder leiding van professor Christine Mummery).

Dankzij het gebruik van menselijke (stam)cellen en geavanceerde genetische technieken is het niet nodig om proefdieren in te zetten voor dit onderzoek. Voor de IFER is dit de reden geweest de subsidie toe te kennen, aangezien de organisatie de ontwikkeling van onderzoekstechnieken waarbij geen proefdieren nodig zijn, stimuleert, met als doel het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijk onderzoek te vervangen en hiermee te verminderen. De IFER kent een subsidie toe van $ 12.500, welk bij toereikende progressie van het onderzoek kan dit oplopen tot $ 37.500 over de komende drie jaar.

Posterprijs voor onderzoeker Nienke de Bles

Nienke de Bles, onderzoekster op de afdeling Psychiatrie van het LUMC, heeft op de jaarlijkse landelijke dag van het NedKAD (Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie) de posterprijs gewonnen.

Tijdens de conferentie werd toegelicht wat nieuw is in de zorgstandaarden en kwamen verschillende aspecten van behandeling aan bod. Naast korte presentaties van (lopend) onderzoek, werden er ook posterpresentaties gehouden gedurende de pauzes. De poster van Nienke de Bles over haar onderzoek getiteld: “Voeding en Agressie: Vermindering van agressie onder langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten door toediening van voedingssupplementen” werd door de aanwezigen als beste beoordeeld.

Off Road-beurzen voor twee jonge LUMC-onderzoekers

Twee onderzoekers van de afdeling Cel en Chemische Biologie hebben elk een Off Road-beurs van 100.000 euro van ZonMW ontvangen. Doel van deze beurs is jonge (bio)medische onderzoekers uit te dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te realiseren.

Monique Mulder heeft een uniek chemisch gereedschap ontwikkeld dat precies in kaart brengt welke enzymen actief zijn bij het plaatsen van een ubiquitinevlag. Dit is een markering die erop gericht is gevaarlijke eiwitten zo snel mogelijk te herkennen en af te breken. Met de beurs wil Mulder dit gereedschap toepassen in een onderzoek naar de ziekte van Huntington, een ziekte gekenmerkt door de ophoping en klontering van het mutante huntingtine eiwit in de hersenen. Het bevorderen van de afbraak van het mutante huntington eiwit, mede door de identificatie en modulatie van betrokken enzymen, kan een belangrijke rol gaan spelen in de zoektocht naar een specifiek medicijn voor Huntington.

Gerbrand van der Heden van Noort richt zich met zijn beurs op het ontwikkelen van nieuwe medicatie tegen de legionellabacterie. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica is erg belangrijk omdat steeds meer bacteriën ongevoelig of geheel resistent worden voor de huidige medicijnen. De legionellabacterie - die de veteranenziekte veroorzaakt - blijkt specifiek een klein menselijk eiwit te gebruiken op een manier die afwijkt van de normale functie van dit eiwit. Van der Heden van Noort gaat onderzoeken hoe dit proces precies werkt en hoe het gestopt kan worden, wat mogelijk leidt tot nieuwe medicatie tegen de legionellabacterie.

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.