Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid van milieu (Planet)

Het LUMC richt zich op duurzaamheid en een zorgvuldig gebruik van energie en grondstoffen, op het beperken en gescheiden aanleveren van afval en het verminderen, verfijnen en vervangen van dierproeven.

Het LUMC heeft al jaren een kwalitatief goed functionerend energiezorgsysteem. Elke 4 jaar wordt een plan opgesteld met besparingsmaatregelen, zoals onder andere een variabel volumesysteem op luchtbehandeling en led-verlichting in de parkeergarage. 

Samen met de andere UMC’s heeft het LUMC een energieconvenant met de Rijksoverheid gesloten om verder efficiënt energiegebruik te realiseren en het energieverbruik waar mogelijk terug te dringen of te verduurzamen.

CO2 footprint

Om richting te geven aan het milieu- en duurzaamheidsbeleid heeft het LUMC een CO2 footprint opgesteld. Deze geeft onder meer inzicht waar het beste milieuwinst kan worden gerealiseerd. 

Energie

De grootste milieubelasting en mogelijkheden zitten in elektriciteitsverbruik. Het LUMC neemt voortdurend maatregelen om energie-efficiëntie te realiseren. Daarmee kan het LUMC de verwachte toename aan energieverbruik zo veel mogelijk compenseren.

Op dit moment is sprake van 2,1% duurzame energievoorziening voor het LUMC door eigen opwekking. Met de warmtekoude-opslag (WKO) voor de gebouwen 2 en 3 wordt 1,5% duurzaam opgewekt en met de vrije koeling voor gebouw 1 ongeveer 0,6%. De opbrengst uit de vrije koeling kan in de toekomst mogelijk nog met 0,3% worden verhoogd.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er in het LUMC beperkte mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie. Daarnaast is het LUMC behoudend in het toepassen van publieke middelen voor dure vergroening van energie.

Afval scheiden

Voor het mileu is het van belang dat afval wordt gescheiden, zodat het op een goede manier kan worden verwerkt. Het percentage gescheiden afval in het LUMC is in 2016 met 4% toegenomen naar een scheidingspercentage van 28%. Het LUMC heeft de ambitie om het scheidingspercentage verder te verhogen.

De totale afvalstroom is in 2016 toegenomen met ruim 4,7%. Er is met name een toename van papier en karton, maar een afname van specifiek ziekenhuisafval. Restafval, specifiek ziekenhuisafval en beddingafval van het proefdiercentrum worden volgens wettelijke verplichtingen direct verbrand. 

Etensresten verwerkt tot compost 

De etensresten uit de keuken en het restaurant van het LUMC worden met een speciale composteerinstallatie verwerkt tot meststof. Het LUMC heeft hiervoor als eerste ziekenhuis in Nederland een vergunning gekregen. De compost wordt gebruikt door Tuinvereniging Cronensteyn in Leiden voor het bemesten van de tuinderijen. Er wordt tevens een proef gedaan met composteerbaar bestek en servies in het OK-centrum.

Bovenstaand artikel is in februari 2017 verschenen in Lumens, het personeelsmagazine van het LUMC

Hergebruik meubilair

Meubilair dat is verouderd of dat niet langer dienst doet waarvoor het ooit is aangeschaft, kan vaak nog goed worden hergebruikt voor andere doeleinden. Zo wordt kantoormeubilair binnen het LUMC vaak hergebruikt. Maar ook verouderde ziekenhuisbedden worden aangepast aan de laatste vereisten en vervolgens weer in gebruik genomen.

Landelijke Milieuthermometer Zorg

Logo Milieuthermometer ZorgHet LUMC neemt deel aan de landelijke Milieuthermometer Zorg, die inzichtelijk maakt wat zorginstellingen aan milieu en duurzaamheid doen in de bedrijfsvoering. De Milieuthermometer Zorg maakt het mogelijk om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en aantoonbaar te maken voor medewerkers, cliënten, bezoekers en andere externe belanghebbenden. De inspanningen worden vergeleken met andere zorginstellingen, op een toegankelijke manier gepubliceerd en uitgedrukt in een certificeringsniveau brons, zilver of goud. In september 2018 kreeg het LUMC het zilveren certificaat uitgereikt, een prestatie waar we trots op zijn. 

Convenant ILT

Met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het LUMC een convenant op de wet- en regelgeving over legionella en genetisch gemodificeerde organismen. Het LUMC toetst zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen en verbetermaatregelen. De ILT controleert met zogenoemde ‘reality checks’ of de afspraken worden uitgevoerd.

Het LUMC wil dit convenant graag uitbreiden met de beheersing van de hele keten van gevaarlijke stoffen.  Dat is ambitieus, want er is een enorme diversiteit aan gevaarlijke stoffen in het LUMC, die door vrijwel alle divisies worden toegepast, terwijl er van alles maar een klein beetje is. Het LUMC wil aantonen dat er in de hele organisatie verantwoord mee om wordt gegaan van inkoop, opslag, transport, gebruik tot en met afvoer en dat overal wordt voldaan aan wet- en regelgeving.