Oratie Prof.dr. J.C. Jansen

18 oktober 2019

Tot hier en verder: over de grenzen van een vakgebied


Rede uitgesproken door Prof.dr. J.C. Jansen op 18 oktober 2019 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar met als leeropdracht Keel, Neus- en Oorheelkunde.

De tekst van deze oratie volgt na het uitspreken ervan op 18 oktober.