Prof.Dr. R.E.M. Toes

TEKST ORATIE


Titel: --

Rede uitgesproken door Prof.Dr. R.E.M. Toes op 11 maart 2011 bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar bij de faculteit der geneeskunde met als leeropdracht Experimentele Reumatologie.


Geen tekst aangeleverd