Medische technologie en hulpmiddelen

Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zijn ondenkbaar zonder medische technologie. Artsen, verpleegkundigen en laboranten van het LUMC werken hier dagelijks mee. Binnen het LUMC is alles op het gebied van medische technologie goed georganiseerd. Het LUMC houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Patiënten kunnen zo zeker zijn van de beste en meest veilige zorg.

​Medische technologie en in vitro diagnostica

Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zijn ondenkbaar zonder medische technologie. Artsen, verpleegkundigen en analisten van het LUMC werken hier dagelijks mee. Binnen het LUMC is alles op het gebied van medische technologie en in vitrodiagnostiek goed georganiseerd. Het LUMC houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving (MDR en IVDR). Patiënten kunnen zo zeker zijn van de beste en meest veilige zorg.

In-huis ontwikkelde medische hulpmiddelen en In Vitro Diagnostica 

In een aantal gevallen wordt binnen het LUMC gebruik gemaakt van medische hulpmiddelen en In-Vitro Diagnostica (IVD’s) die binnen het LUMC zijn ontwikkeld. Voor de ontwikkeling en het gebruik van deze hulpmiddelen voldoet het LUMC aan de geldende Europese verordeningen conform onderstaande verklaring.

Verklaring in-huis ontwikkelde en in gebruik zijnde medische hulpmiddelen en In Vitro Diagnostica (IVD's) 

Het LUMC, gevestigd te Leiden, Albinusdreef 2, verklaart dat de hulpmiddelen zoals genoemd in de via de links toegankelijke documenten zijn vervaardigd en in gebruik zijn binnen het LUMC en dat deze voldoen aan de Algemene Veiligheids- en Prestatie eisen (AVP eisen) zoals beschreven in de Europese verordeningen EU 2017/745, de Medical Device Regulation, en EU 2017/746, de In-Vitro Medical Device Regulation. 

Er wordt een motivering gegeven in het geval dat niet volledig wordt voldaan aan de van toepassing zijnde AVP eisen.  

Leiden, maart 2024 

Dr. J.T. Tamsma, Directeur Medische Zaken