BIG-Registratie

Veel zorgverleners mogen hun beroep alleen uitoefenen als zij in het BIG-register staan. In het BIG-register ziet u of een zorgverlener aan de voorwaarden voldoet en bijvoorbeeld de juiste diploma’s en werkervaring heeft.

BIG-register: wat staat hierin?

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staat online en is openbaar. Alleen zorgverleners in dit register mogen een beschermde beroepstitel gebruiken. En handelingen die hierbij horen zelfstandig uitvoeren. Zoals medicijnen voorschrijven en iemand een prik geven. Titels als apotheker, arts, verloskundige en verpleegkundige zijn bijvoorbeeld beschermd. Ook specialismes van zorgverleners staan in het BIG-register, zoals plastische chirurgie bij een arts. Verder zijn opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen te zien, zoals een schorsing.

Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren (herregistratie). En bewijzen dat hun kennis en ervaring voldoende zijn.

Zoeken in het BIG-register

U kunt een zorgverlener van het LUMC opzoeken in het BIG-register. U kunt zoeken op naam en andere kenmerken van de zorgverlener of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft zo’n uniek en persoonsgebonden nummer.