Van Krevelenwebinar | Suïcidaliteit – Jong en het leven niet langer zien zitten…

De Van Krevelenlezingen cyclus is een samenwerking van LUMC Curium, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Details

  • Locatie
    Online
  • Organisator
    Boerhaave Nascholing

Omschrijving

Een aanzienlijk en groeiend aantal jongeren geeft aan het leven niet meer te zien zitten. Hoewel dit vooralsnog niet leidt tot een toenemend aantal zelfdodingen onder minderjarigen, is deze tendens zeker reden tot zorg. Het toont aan dat de mentale gezondheid van onze jongeren onder druk staat. Dat is de reden dat de overheid tot actie maant en middelen ter beschikking stelt.

113 drijft acties die zich richten op vermindering van suïcide, daarin gesteund door GGZ professionals. Daarnaast zien we met regelmaat ook acties door nabestaanden. In dit van Krevelenwebinar laten we deze groepen aan het woord.

Doelgroepen

Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Van Krevelenlezingen

Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van LUMC Curium, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

LUMC Curium, Youz en GGZ Rivierduinen bieden u deze lezingencyclus aan. Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Van Krevelenwebinar - Suïcidaliteit – Jong en het leven niet langer zien zitten…