Congres | Deskundig werken met ervaringskennis

Tijdens dit congres gaan we praktisch met elkaar aan de slag en bieden we concrete handvatten om ervaringskennis en -deskundigheid beter te benutten in de jeugdzorg.

Details

  • Locatie
    Kanaal 030, Utrecht
  • Organisator
    o.a. Curium LUMC

Omschrijving

Ervaringskennis- en deskundigheid hebben een belangrijke plek in de jeugdzorg. En tegelijkertijd zijn er nog veel stappen te maken om deze belangrijke bron van kennis een plek te geven in zowel de organisatie als de geboden hulpverlening. Tijd om te leren van vakgenoten en inspirerende voorbeelden.  

Tijdens het congres ‘Deskundig werken met ervaringskennis’ gaan we praktisch met elkaar aan de slag. Denk aan interactieve lezingen, workshops en momenten om te netwerken. Allemaal gericht op het bieden van concrete handvatten om ervaringskennis en -deskundigheid beter te benutten in de jeugdzorg waaronder jeugd-ggz, én een betere samenwerking te creëren tussen professionals en ervaringsdeskundige jongeren.

Doelgroep

Dit congres is voor professionals en managers werkzaam in verschillende vormen van jeugdzorg zoals jeugd-ggz, ervaringsdeskundige jongeren en beleidsmakers van gemeenten. Er zijn ook een aantal plekken voor kenniswerkers en onderzoekers.  

Meer informatie

‘Deskundig werken met ervaringskennis’ wordt georganiseerd door het NJi, LUMC Curium en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in samenwerking met ExpEx en NJR Hoofdzaken. 

Meer informatie

ExpEx - Congres Deskundig werken met ervaringskennis