Boerhaave Nascholing | Professionele verantwoordelijkheid en omgang met incidenten en fouten

Door het volgen van deze cursus krijgt u inzicht in uw professionele verantwoordelijkheid bij incidenten of klachten.

Details

  • Locatie
    LUMC
  • Organisator
    Boerhaave Nascholing

Omschrijving

Hoe goed u uw werk ook doet, ergens in uw carrière krijgt u te maken met een incident of een klacht. Op zo’n moment komt er van alles op u af. Hoe moet u hier als beginnend arts op reageren? In deze cursus leert u onder andere goed te communiceren en juist om te gaan met ethische en juridische aspecten in deze onfortuinlijke situatie.

Professionele verantwoordelijkheid in de zorg

Door het volgen van het programma krijgt u inzicht in uw professionele verantwoordelijkheid bij incidenten of klachten. Andere onderwerpen die besproken worden zijn:

  • Kennis over geschillenprocedures
  • Communicatie rondom ‘fouten’
  • Inzicht in het nut en uitvoeren van een zorgethisch beraad

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de cursus wordt de deelnemers gevraagd een casus uit te werken waarin zij te maken hebben gehad met een incident/bijna incident, waarbij er sprake was van een negatief effect op de patiënt.

De training wordt gegeven door een team van medisch ethici, juristen, vakbroeders/zusters, en mw. drs. J. Brevoord.

Aios in OOR Leiden

Het cursusprogramma is speciaal ingericht voor artsen in opleiding tot specialist (Aios) die werkzaam zijn in de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden.

Meer informatie

Boerhaave Nascholing - Professionele verantwoordelijkheid en omgang met incidenten en fouten