Boerhaave Nascholing | TTT-Plus: Overtuigen en Verleiden. Een Masterclass in Non-Technical-Skills

De training heeft een interactieve vorm met o.a. uitwisseling van ervaringen, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Details

  • Locatie
    LUMC
  • Organisator
    Boerhaave Nascholing

Omschrijving

De moderne arts is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven. Hoe gaat de dokter van nu hiermee om en hoe geeft hij/zij vorm aan deze aspecten in de opleiding van arts in opleiding tot specialist? Daar is deze cursus op gericht. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van werken in een team staan centraal.

Doelgroep

Medisch specialisten, werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio, die AIOS begeleiden. Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van docent-professionalisering voor postdoctoraal leren.

Gehanteerde literatuur

  • Kernkwaliteiten, Bezieling en kwaliteit in organisaties door Daniel Ofman. Over reflectie en feedback.
  • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door Stephen Covey. Eigenschap 1: Proactief gedrag en eigenschap 5: luisteren.
  • Beinvloed anderen, begin bij jezelf, over gedrag en de Roos van Leary door Bert van Dijk. Over conflicthantering.

Tijdsinvestering en toetsing

De training wordt in 2 dagdelen (van ieder 4 uur) gegeven met een tussentijd van 3 weken. Er is geen specifieke toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 8 uur.

Meer informatie

Boerhaave Nascholing - TTT-Plus: Overtuigen en Verleiden. Een Masterclass in Non-Technical-Skills