Afscheidssymposium en - college prof. dr. Bert van Hemert

Om 16.15 uur geeft Prof. dr. Bert van Hemert zijn afscheidscollege, getiteld:
De toekomst van de psychiatrie.

Details

  • Organisator
    LUMC Gebouw 3, Burumazaal
  • Prijs
    afd. Psychiatrie

Omschrijving

Om 16.15 uur geeft Prof. dr. Bert van Hemert zijn afscheidscollege, getiteld:
De toekomst van de psychiatrie.

voorafgaand aan dit college wordt een symposium gehouden.

Programma

12.45 uur   Ontvangst in de foyer van Gebouw 3 met koffie en thee

13.10 uur   Opening
                   Prof. dr. N.J.A. van der Wee

13.15 uur   De toekomst van de Psychiatrie: Suïcidepreventie
                   Prof. dr. A.T.F. Beekman

13.35 uur   Psychohistory
                   Dr. A. Ralston

13.55 uur   C’était mieux demain?
                   Em. Prof. dr. B. Sabbe

14.15 uur   Pauze

14.45 uur   Psychiatie en klinische psychologie: Kunnen ze niet met en zonder elkaar?
                   Em. Prof. dr. Ph. Spinhoven

15.05 uur   Hesperus en Phosphorus
                   De ups en downs van 12½ jaar innovatief geneesmiddelen onderzoek
                   voor psychiatrische en neurologische aandoeningen
                   Prof. dr. J. van Gerven

15.25 uur   De geest in de psychiatrie, of wat voortleeft wanneer het hoofd van
                   de vakgroep vertrekt
                   Prof. dr. J.D. Blom

15.45 uur   Pauze

16.15 uur   Afscheidscollege | De toekomst van de psychiatrie
                   Prof. dr. A.M. van Hemert

17.00 uur   Afsluiting

17.15 uur   Receptie

Meer informatie

Prof. dr. N. J.A. van der Wee
n.j.a.van_der_wee@lumc.nl