Cleveringa-oratie - Prof.dr. Frank van Vree

Prof.dr. Frank van Vree spreekt in zijn oratie 'Het verleden als ritueel. Over de "les van de geschiedenis’ voor het heden", over de spanning tussen wetenschap en herdenken.

Details

  • Locatie
    Academiegebouw
  • Organisator
    Universiteit Leiden

Omschrijving

De Universiteit Leiden heeft dit jaar Prof.dr. Frank van Vree, emeritus hoogleraar Geschiedenis van oorlog, conflict en herinnering van de Universiteit van Amsterdam, op de Cleveringaleerstoel benoemd.

In zijn oratie Het verleden als ritueel. Over de ‘les van de geschiedenis’ voor het heden, spreekt hij over de spanning tussen wetenschap en herdenken.

Na afloop is er gelegenheid voor alle gasten om de nieuwe hoogleraar tijdens een receptie met zijn benoeming te feliciteren.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden.

Als het aantal aanmeldingen groter is dan de capaciteit van het Groot Auditorium toelaat, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde overloopzalen in het Academiegebouw, waar de ceremonie via een scherm gevolgd kan worden.

Livestream

Voor wie de oratie niet persoonlijk kan bijwonen, is er vanaf 14:55 uur op 27 november een openbare livestream beschikbaar.

Cleveringa-oratie(s)

Meer informatie over de Cleveringa-oratie(s), het gedachtengoed van Prof. Rudolph Cleveringa en de historie van onze universiteit in de oorlogsjaren vindt in het webdossier De universiteit en de oorlog van de Universiteit Leiden.