Promotie - S. Katiraei

De promovendus verdedigt het proefschrift in het openbaar ten overstaan van de oppo­sitie­commissie.

Details

  • Locatie
    Academiegebouw
  • Organisator
    Bureau Pedel

Omschrijving

Titel

Role of intestinal microbiota in cardio-metabolic disease

Promotor(en)

Prof.dr.ir. J.A.P. Willems van Dijk

Livestream

U kunt de promotie volgen via deze livestream van de Universiteit Leiden