Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus clinical pathway (NPSLE Zorgpad)

SLE (Systemische Lupus Erythematosus) is een reumatologische aandoening waarbij antistoffen tegen lichaamseigen weefsel worden gemaakt. Hierdoor kunnen meerdere organen betrokken raken bij het ziekteproces waardoor bijv. nefritis kan ontstaan. Als het centrale en/of perifere zenuwstelsel betrokken raakt in het ziekteproces spreken we van neuropsychiatrische SLE ofwel NPSLE. Ongeveer 40 procent van de patiënten met SLE krijgt in een vroeg stadium van de ziekte te maken met neurologische en/of psy

Diagnosticeren van NPSLE

Betrokkenheid van het zenuwstelsel wordt beschreven als een van de grootste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit in SLE, als de minst begrepen manifestatie en als een complexe diagnostische entiteit vanwege de verscheidenheid aan klinische presentaties.

Er bestaat geen gouden standaard voor het vaststellen van NPSLE. Ook eventuele MRI afwijkingen zijn niet specifiek. De diagnose wordt gesteld door het combineren van onderzoeksresultaten en bevindingen van verschillende medische disciplines met specifieke expertise in NPSLE. De behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten en de veronderstelde pathogenese. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inflammatoire en ischemische origine.

Zorg en wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC is decennia lang ervaring met het diagnosticeren van SLE patiënten met neuropsychiatrische symptomen. In 2007 is gestart met een multidisciplinair diagnostisch traject, het NPSLE Zorgpad, dat gecoördineerd wordt via de afdeling Reumatologie. De medische consulten bij de verschillende specialisten, het neuropsychologisch onderzoek, de MRI cerebrum inclusief kwantitatieve MRI technieken, en het laboratoriumonderzoek worden op dezelfde dag verricht. Twee weken hierna vindt multidisciplinair overleg plaats waarbij de meest waarschijnlijke diagnose wordt vastgesteld en een behandeladvies wordt geformuleerd.

Zorg en wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC is decennia lang ervaring met het diagnosticeren van SLE patiënten met neuropsychiatrische symptomen. In 2007 is gestart met een multidisciplinair diagnostisch traject, het NPSLE Zorgpad, dat gecoördineerd wordt via de afdeling Reumatologie. De medische consulten bij de verschillende specialisten, het neuropsychologisch onderzoek, de MRI cerebrum inclusief kwantitatieve MRI technieken, en het laboratoriumonderzoek worden op dezelfde dag verricht. Twee weken hierna vindt multidisciplinair overleg plaats waarbij de meest waarschijnlijke diagnose wordt vastgesteld en een behandeladvies wordt geformuleerd.

Op dezelfde dag worden de bevindingen poliklinisch besproken met de patiënt en wordt de verwijzend specialist geïnformeerd.

Op indicatie en in overleg met de verwijzer vindt gestructureerde follow-up op dezelfde wijze plaats. Inmiddels hebben meer dan 600 patiënten het NPSLE Zorgpad een of meerdere keren doorlopen.

Het LUMC is het enige centrum in Nederland dat dit zorgpad aanbiedt. Het percentage tertiaire verwijzingen bedraagt 85%. Verwijzingen vinden plaats vanuit heel Nederland en incidenteel vanuit het buitenland. Aanmeldingen vinden plaats door medisch specialisten van verschillende disciplines.

Wetenschappelijk onderzoek, direct gekoppeld aan de klinische zorg, wordt in samenwerking met meerdere disciplines uitgevoerd en omvat zowel pathogenetische als klinische onderzoeksvragen.

De betrokken klinische disciplines zijn: reumatologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychologie, vasculaire geneeskunde en neuroradiologie.

Patienten kunnen verwezen worden via de polikliniek reumatologie

Secretariaat : 071-526 34 09

Our Team members

  • Prof. dr. T.W.J. Huizinga, reumatoloog
  • Dr. G.M. Steup-Beekman, internist-reumatoloog
  • L.J.J. Beaart-van de Voorde, MSc, advanced nurse practitioner
  • Dr. r. Fronczek, neurologist
  • Prof. dr. G.M. Terwindt, neurologist
  • Prof. dr. H.A.M. Middelkoop, neuropsychologist
  • Prof. dr. N.J.A. van der Wee, pychiatrist
  • Prof. dr. M.V. Huisman, vascular internist