EMG-onderzoek

Binnenkort komt u voor een EMG-onderzoek naar de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. In deze folder wordt uitgelegd wat een EMG-onderzoek inhoudt, en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de arts die het onderzoek uitvoert.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie.

Onze zorg

Wat is EMG-onderzoek?

EMG is een afkorting voor Electro Myo Grafie, en dit betekent het weergeven van elektrische activiteit van de spieren. In de praktijk wordt zowel de activiteit van zenuwen als van spieren gemeten. 'EMG' is een verzamelnaam voor een aantal verschillende onderzoekstechnieken. Deze technieken kan men in twee groepen verdelen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Zenuwgeleidingsonderzoek

Bij het geleidingsonderzoek wordt de functie van de zenuwen in de armen en benen getest. Er worden eerst plakkers boven een bepaalde spier en/of om een vinger geplakt. Vervolgens worden er aan de bijbehorende zenuw elektrische schokken gegeven. De meeste mensen vinden de schokken prima te verdragen, maar of dat u bij ook zo zal zijn is moeilijk te voorspellen: verschillende mensen reageren er namelijk verschillend op. Het hangt ook af van de reden van het onderzoek: sommige problemen vergen meer of hardere schokken dan andere.

   

Bij het onderzoek wordt de grootte, vorm en snelheid van potentialen gemeten, en dat zegt iets over de functie van spieren en van zenuwen. Welke zenuwen er worden gemeten hangt van het probleem af.

Het is voor een geleidingsonderzoek van belang dat de temperatuur in armen en benen hoog genoeg is. Bij een temperatuur onder 30°C geleiden de zenuwen langzamer, en zijn ze moeilijk van zieke zenuwen te onderscheiden. Zorg bij koud weer dat de handen en voeten goed warm blijven door bv handschoenen of extra sokken aan te trekken. Indien blijkt dat uw handen en voeten toch te koud blijken te zijn, worden ze voor het onderzoek in warm water opgewarmd.   

Naaldonderzoek   

Bij het naaldonderzoek wordt met behulp van een dunne naald de elektrische activiteit in de spieren gemeten. Die activiteit is op een scherm te zien maar is ook te horen. Omdat de meting zowel in een ontspannen als in een aangespannen spier wordt verricht, zult u tijdens het onderzoek een aantal bewegingen moeten maken. Als u door de trombosedienst behandeld wordt met bloedverdunners (sintrom/acenocoumarol of marcoumar/fenprocoumon) deze moet u dit aan de laborant of arts melden, dan kan hier tijdens het onderzoek rekening mee gehouden worden. De keus van de te onderzoeken spieren hangt af van het probleem waar u voor komt.   

Algemene informatie   

De plakkers van het zenuwgeleidingsonderzoek dienen om elektrische activiteit via de huid te meten. De elektrische huidweerstand moet daarvoor laag zijn, en dat lukt het beste als de huid schoon is. Gebruikt u alstublieft géén huidcrème, want dat maakt het moeilijker om het onderzoek goed uit te voeren.   

Net als u houden wij er niet van te moeten wachten, en we proberen dan ook op tijd te werken. De tijd is beperkt en er is een goede kans dat het onderzoek niet meer uitgevoerd kan worden als u te laat bent. Mocht u in het verkeer vast komen te zitten op weg naar het onderzoek, dan verzoeken wij u dat door te geven; dan proberen wij het schema aan te passen om het onderzoek alsnog te kunnen laten plaatsvinden.   

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een klinisch neurofysioloog (een neuroloog met speciale aandacht voor dit soort onderzoek) of door een neuroloog in opleiding, geassisteerd door een laborant Klinische Neurofysiologie. Er wordt een verslag van de gegevens gemaakt, en dit wordt naar de aanvragend arts gestuurd, die u vervolgens over de uitslag zal informeren. Tijdens het onderzoek is het over het algemeen niet mogelijk al een eindoordeel te geven. 

Wanneer krijgt u de uitslag?

Voor beide onderzoeken geldt dat het onderzoek niet af is op het moment dat u de EMG-kamer verlaat. De metingen moeten nog gecontroleerd en bewerkt worden. De uitslag wordt naar de aanvragende arts gestuurd. Deze informeert u vervolgens over de resultaten.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

De afdeling Klinische Neurofysiologie is gehuisvest op de 3e verdieping, zone J3-R code 593.
Het telefoonnummer is 071 - 5262104.   

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
Albinusdreef 2
Postbus 9600
2300 RC Leiden