CTS-onderzoek

Binnenkort komt u voor een CTS-onderzoek naar de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. In deze folder wordt uitgelegd wat een CTS-onderzoek inhoudt, en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de arts die het onderzoek uitvoert.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie.

Onze zorg

Wat is CTS-onderzoek?

CTS is een afkorting voor carpale-tunnelsyndroom. Dit is een beknelling van de zenuw in de pols en dit wordt onderzocht door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Zenuwgeleidingsonderzoek   

Bij het geleidingsonderzoek wordt de functie van de zenuwen in de arm getest. Het is voor een geleidingsonderzoek van belang dat de temperatuur in de arm hoog genoeg is. Bij een temperatuur onder 30°C geleiden de zenuwen langzamer, en zijn ze moeilijk van zieke zenuwen te onderscheiden. Indien uw hand te koud blijkt te zijn, wordt de arm voor het onderzoek in warm water opgewarmd. Bij koud weer willen we u vragen om handschoenen aan te trekken op weg naar het LUMC.   

Voor het onderzoek worden plakkers om een vinger aangebracht. Vervolgens worden er aan de bijbehorende zenuw elektrische schokken gegeven op de pols en in de handpalm. Daarna worden de plakkers boven een bepaalde spier geplakt en worden er weer schokjes gegeven.

De meeste mensen vinden de schokken goed te verdragen. Of dat bij u ook zo zal zijn is moeilijk te voorspellen.   

Bij het onderzoek wordt naar de geleidingssnelheid van de zenuw gekeken en dat zegt iets over de functie van zenuwen. Er worden in totaal vier metingen gedaan.   

Algemene informatie   

De plakkers van het zenuwgeleidingsonderzoek dienen om elektrische activiteit via de huid te meten. De elektrische weerstand moet daarvoor laag zijn, en dat lukt het beste als de huid schoon is. Gebruikt u alstublieft géén huidcrème, want dat bemoeilijkt het onderzoek sterk.   

Er wordt bij de afdeling Klinische Neurofysiologie een beperkte tijd voor elk onderzoek gereserveerd. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Mocht u in het verkeer vast komen te zitten op weg naar het onderzoek, dan verzoeken wij u dat door te geven; in dat geval proberen wij het schema aan te passen om het onderzoek alsnog te kunnen laten plaatsvinden.   

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een klinisch neurofysioloog (een neuroloog met speciale aandacht voor dergelijk onderzoek) of door een neuroloog in opleiding, geassisteerd door een laborant Klinische Neurofysiologie. Er wordt een verslag van de gegevens gemaakt, en dit wordt naar de aanvragend arts gestuurd, die u vervolgens over de uitslag zal informeren. Tijdens het onderzoek is het meestal niet mogelijk al een uitslag te geven.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

De afdeling Klinische Neurofysiologie is gehuisvest op de 3e verdieping, zone J3-R, route 593.
Het telefoonnummer is 071 - 5262104.