Intensive Care

Bij- en nascholing

Hier kunt u meer lezen over onze bij- en nascholing.

Bij- en nascholing ic- en ick-verpleegkundigen

De Intensive Care biedt medewerkers ruime mogelijkheden op het gebied van bij- en nascholing.
Iedere verpleegkundige heeft een e-portfolio waarin alle relevante scholing wordt bijgehouden. Dit portfolio bevat ook het kwaliteitspaspoort waarin alle verplichte scholing geregistreerd wordt. Bij jaargesprekken wordt het portfolio ook gebruikt om de behoefte aan bij- en nascholing van de medewerkers te bespreken.

De Intensive Care organiseert:

De Intensive Care biedt medewerkers ruime mogelijkheden op het gebied van bij- en nascholing.
Iedere verpleegkundige heeft een e-portfolio waarin alle relevante scholing wordt bijgehouden. Dit portfolio bevat ook het kwaliteitspaspoort waarin alle verplichte scholing geregistreerd wordt. Bij jaargesprekken wordt het portfolio ook gebruikt om de behoefte aan bij- en nascholing van de medewerkers te bespreken.

De Intensive Care organiseert:

 • Jaarlijks een viertal vakinhoudelijke refereeravonden met verschillende thema's. Deze zijn toegankelijk voor medewerkers van het LUMC en medewerkers van andere ziekenhuizen.
 • Een 3-daagse ECMO-cursus voor verpleegkundigen en artsen. De cursus is toegankelijk voor verpleegkundigen en artsen van andere ziekenhuizen.
 • Een 5-daagse cursus renal specialist. Deze is toegankelijk voor verpleegkundigen van andere ziekenhuizen.
 • Klinische lessen, presentaties, workshops en e-learnings over vakinhoudelijk en organisatorisch relevante onderwerpen. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van het LUMC.
 • Bijscholing en training voor reanimatie en hoog-risico-apparatuur. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van het LUMC.

Zorgopleidingen LUMC, onderdeel van Onderwijs & Opleidingen LUMC, organiseert in samenwerking met de Intensive Care jaarlijks verschillende bij- en nascholingsdagen.
Deze dagen zijn toegankelijk voor verpleegkundigen van buiten het LUMC.

Heb je vragen of opmerkingen over bij- en nascholing voor de Intensive Care? Neem dan contact op met Kees van Lent, verpleegkundig expert deskundigheidsbevordering.

Bij- en nascholing artsen

Bij- en nascholing artsen

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via het secretariaat Intensive Care.

Doorlopend nascholingsprogramma

Op de afdeling IC van het LUMC wordt door en voor de artsen van de IC een doorlopend nascholingsprogramma georganiseerd. Dit onderwijs, waarvoor wekelijks meerdere artsen op woensdag worden ingeroosterd, richt zich op doorlopende nascholing en training van onze artsen.

Bij- en nascholing artsen

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via het secretariaat Intensive Care.

Doorlopend nascholingsprogramma

Op de afdeling IC van het LUMC wordt door en voor de artsen van de IC een doorlopend nascholingsprogramma georganiseerd. Dit onderwijs, waarvoor wekelijks meerdere artsen op woensdag worden ingeroosterd, richt zich op doorlopende nascholing en training van onze artsen.

Cyclisch komen tijdens deze wekelijkse nascholing onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Apparatuurtraining
 • Beademing
 • Bronchoscopie
 • ECMO-scenariotraining
 • Leiderschapstraining
 • Moeilijke luchtweg
 • Point of care echografie
 • CRM-training

Naast het wekelijkse programma zijn er regelmatig een of meerdaagse trainingen (zie ook hieronder) die worden verzorgd.

Uiteraard bezoeken de stafleden van de IC jaarlijks meerdere nationale en/of internationale congressen of cursussen om perfect op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Naast de scholing binnen het LUMC besteden de stafleden van de IC jaarlijks gemiddeld tien werkdagen aan nascholing buiten het ziekenhuis.

Cursussen gegeven door en voor artsen van de IC van het LUMC

Acute point of care echografie

Meerdere malen per jaar wordt in het LUMC een tweede daagse cursus georganiseerd voor en door artsen van de afdelingen intensive care, eerste hulp, cardiologie en anesthesie over point of care echografie gericht op de acuut zieke patiënt. Aan bod komen: FATE echografie van het hart, FAST onderzoek van de buik en long echografie

LIFE longcursus

Meerdere malen per jaar wordt in het LUMC een eendaagse longecho-cursus gegeven voor en door artsen van de IC van het LUMC. Deze cursus staat op verzoek ook open voor deelnemers van buiten. Deze kunnen zich aanmelden via het LUMC. Binnenkort zal de cursus aangeboden worden via het Boerhaave instituut.

Acute point of care echografie

Meerdere malen per jaar wordt in het LUMC een tweede daagse cursus georganiseerd voor en door artsen van de afdelingen intensive care, eerste hulp, cardiologie en anesthesie over point of care echografie gericht op de acuut zieke patiënt. Aan bod komen: FATE echografie van het hart, FAST onderzoek van de buik en long echografie

LIFE longcursus

Meerdere malen per jaar wordt in het LUMC een eendaagse longecho-cursus gegeven voor en door artsen van de IC van het LUMC. Deze cursus staat op verzoek ook open voor deelnemers van buiten. Deze kunnen zich aanmelden via het LUMC. Binnenkort zal de cursus aangeboden worden via het Boerhaave instituut.

ECMO-cursus

Enkele per jaar wordt in het LUMC een driedaagse ECMO-cursus gegeven voor en door artsen van de IC van het LUMC. Deze cursus staat ook open voor deelnemers van buiten. Potentiële deelnemers kunnen zich aanmelden via het LUMC. 

ECMO-cursus voor artsen en verpleegkundigen

De Leidse ECMO basis-cursus is een 3-daagse GAIA-geaccrediteerde scholing voor artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de behandeling van neoanaten, kinderen en volwassenen met Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO), zoals IC-verpleegkundigen, (kinder) intensivisten, klinische perfusionisten, thoraxchirurgen, (kinder)cardiologen, (thorax) anesthesiologen en andere belangstellenden.

Aanvullend is er de mogelijkheid voor het volgen van aparte 'Advanced' dagen (er is een tweedaagse volwassen en een daagse kinder versie)

De ECMO e-learning (6 modules) onderdeel van de basis-cursus kan ook los worden gevolgd.

Aandachtsgebieden zijn tijdens de basis-cursus zijn: indicaties en contra-indicaties van ECMO, veno-arteriële (cardiale) ECMO bij volwassenen en kinderen, veno-veneuze (respiratoire) ECMO bij volwassenen en kinderen, reanimatie met ECMO (ECPR), het ECMO-systeem, ECMO-fysiologie, hemodynamiek, verpleegkundige aspecten van ECMO, stolling en anti-stolling, complicaties en calamiteiten. In de middagen wordt er uitgebreid geoefend met het ECMO-systeem (doormiddel van ’wetlabs’ en scenariotrainingen gebruikmakend van o.a. de Califia 3.0 ECMO-simulator en Harvi by VLoops simulatiesysteem)

 • Dag 1-2-3 zijn de basiscursus, bedoeld voor deelnemers met weinig tot geen ervaring met ECMO en wordt afgerond met een digitale toets.
 • Dag 4 en 5 betreft de advanced dagen, deze dagen zijn facultatief voor deelnemers met (enige) ervaring met ECMO. Deze 2 dagen zijn ook los te volgen. NB de kinder advanced versie betreft maar een dag.

Na het volgen van het volledige programma ontvang je een certificaat van het Leids Universitair Medisch Centrum.

De globale opzet van de cursus ziet er als volgt uit:

 • Dag 1: Basis, uitleg machines, V-A ECMO
 • Dag 2: V-V ECMO, verpleegkundige aspecten, monitoring, farmacologie, simulatie V-A en V-V
 • Dag 3: ECPR, antistolling, ethiek, ECPR/ transport simulatie
 • Dag 4 en 5: Strategieën bij linker- en rechterkamerfalen, simulatie van ECMO, canulatiemogelijkheden, gastsprekers, scenariotrainingen

Voor meer informatie, data en kosten over deze cursussen ga naar: Boerhaave Nascholing Leiden | Medische Nascholing en Cursussen

De volgende cursus vindt plaats op:

 • 17 t/m 19 oktober basiscursus
 • 20 en 21 oktober advanced cursus

Informatie algemeen (cursusinhoudelijk): Mascha van Gijlswijk, ic-verpleegkundig, e-mail via:  ecmocoordinator@lumc.nl 

Informatie inschrijving en logistiek: LUMC Boerhaave Nascholing,

Eveline van Beekhuizen, e-mail: e.s.van_beekhuizen@lumc.nl

De cursus wordt gegeven door o.a.:

 • PP Roeleveld, kinderarts-intensivist, directeur ECMO-programma
 • Carlos Elzo Kraemer, internist-intensivist, vicedirecteur ECMO-programma
 • Mascha van Gijlswijk, IC-verpleegkundige, ECMO-coördinator
 • Eelco van Es, klinisch perfusionist, ECMO-coördinator
 • Jacinta Maas, neuroloog-intensivist
 • Jorge López Matta, longarts-intensivist
 • Richard Klein, kinderarts-intensivist
 • Arjen van der Baan, klinisch perfusionist
 • José Montero Cabezas, interventie-cardioloog
 • Mark. Boogers, cardioloog
 • Dr. Jeroen Eikenboom, internist-hematoloog/vasculair geneeskundige

De cursus is met 18 accreditatiepunten geaccrediteerd door:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VNVN)  

Renal specialist

Samen met de afdeling Intensive Care biedt Zorgopleidingen LUMC een vakinhoudelijke cursus voor IC-verpleegkundigen aan waarmee je de CVVH-behandeling in je ziekenhuis naar een hoger niveau brengt. Deze cursus biedt je de mogelijkheid om specialist te worden in de zorg aan patiënten met nierfunctievervangende therapie. In de cursus Renal Specialist verdiep jij je verder in de vakinhoudelijke theorie en praktijk. Je leert vaardigheden aan waarmee je een CVVH-werkgroep kunt leiden en hoe je nieuwe kennis en vaardigheden aan anderen kunt overdragen. Verder leer je hoe je een actieve bijdrage kunt leveren aan innovatie en hoe je meedenkt over het beleid voor patiënten met nierfunctiestoornissen op een IC.

Samen met de afdeling Intensive Care biedt Zorgopleidingen LUMC een vakinhoudelijke cursus voor IC-verpleegkundigen aan waarmee je de CVVH-behandeling in je ziekenhuis naar een hoger niveau brengt. Deze cursus biedt je de mogelijkheid om specialist te worden in de zorg aan patiënten met nierfunctievervangende therapie. In de cursus Renal Specialist verdiep jij je verder in de vakinhoudelijke theorie en praktijk. Je leert vaardigheden aan waarmee je een CVVH-werkgroep kunt leiden en hoe je nieuwe kennis en vaardigheden aan anderen kunt overdragen. Verder leer je hoe je een actieve bijdrage kunt leveren aan innovatie en hoe je meedenkt over het beleid voor patiënten met nierfunctiestoornissen op een IC.

Wat ga je leren?

 • Nierfunctiestoornissen
 • Metabole aspecten rondom citraat begrijpen en uitleggen
 • Nieuwste ontwikkelingen op gebied van CRRT
 • Protocollen kritisch bekijken, evalueren en aanpassen
 • Lesopzet maken en instrueren collega’s
 • Selecteren, interpreteren en presenteren wetenschappelijk artikel

Inhoud  

 • Groep ongeveer 8 - 10 personen, waardoor veel persoonlijke aandacht
 • Vijf cursusdagen verspreid over 3 maanden
 • Praktijkgericht
 • Docenten uit de praktijk
 • Afgesloten met schriftelijk examen en presentatie
 • Certificaat Leids Universitair medisch Centrum
 • Accreditatie bij V&VN is aangevraagd

Doelgroep

 • Deze nascholing is voor BIG-geregistreerde IC-verpleegkundigen die ervaring hebben met nierfunctievervangende therapie.

Deze nascholing heeft een studiebelasting van 59 uur

 • Begeleide uren in het opleidingsinstituut: 30 sbu
 • Onbegeleide uren in het opleidingsinstituut: 5 sbu
 • Zelfstudie: 24 sbu

Locatie

 • LUMC Leiden

Certificering

 • Na het volgen van het volledige programma ontvang je een certificaat van het Leids Universitair Medisch Centrum.
 • Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN

De cursus vindt eenmaal per jaar plaats en kost € 1132  

Wil je meer weten over deze opleiding? Neem contact op via www.opleidingenlumc.nl of zorgopleidingen@lumc.nl.