Polikliniek Urineweginfecties

U bent door de huisarts of uw specialist verwezen naar het LUMC omdat u last heeft van urineweginfecties. In deze folder vindt u algemene informatie over urineweginfecties en over het spreekuur urineweginfecties van het LUMC.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Infectieziekten.

Onze zorg

Wat is Polikliniek Urineweginfecties?

Wat is een urineweginfectie?  

Een urineweginfectie is een ontsteking van de urinewegen veroorzaakt door bacteriën. De meest voorkomende urineweginfectie is een blaasontsteking. Meestal gaat het om bacteriën die in de darm leven en via de plasbuis in de blaas terecht komen. Daar veroorzaken ze een infectie. De meeste infecties blijven beperkt tot de blaas en geven geen koorts. De klachten kunnen wel heel hinderlijk zijn. Infecties die uitbreiden naar het nierbekken of de prostaat, komen minder vaak voor.  

Wat zijn de klachten van een urineweginfectie?  

 • Vaker plassen, meestal kleine beetjes
 • Plassen kan pijnlijk of branderig zijn
 • Bloed bij de urine
 • Pijn in de onderbuik
 • Soms koorts of verhoging
Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Polikliniek Urineweginfecties LUMC  

Op dit spreekuur werken een uroloog en een internist-infectioloog samen om te onderzoeken wat de oorzaak van uw klachten is. De eerste vraag is of uw klachten worden veroorzaakt door urineweginfecties. Er zijn ook andere aandoeningen die moeilijk van blaasontstekingen te onderscheiden kunnen zijn. Vervolgens wordt er gekeken of er een oorzaak voor de urineweginfecties gevonden kan worden. Om dat in kaart te brengen kan er aanvullend onderzoek nodig zijn, zoals een scan of een kijkonderzoek van de blaas.  

  

Soms wordt er geen onderliggende oorzaak gevonden. Het kan ook zo zijn dat er ondanks de behandeling van de onderliggende oorzaken nog steeds urineweginfecties optreden. Er zijn dan verschillende behandelingen mogelijk om het aantal infecties omlaag te krijgen, bijvoorbeeld een onderhoudsbehandeling met antibiotica. Wij bespreken de verschillende opties met u op de polikliniek.  

Als u klachten heeft  

Wij willen u verzoeken om een urinekweek te laten doen als u klachten heeft die passen bij een urineweginfectie. Dat kan in het LUMC of bij de huisarts. De kweek geeft ons informatie over het type bacterie en waar hij gevoelig voor is. Deze informatie is van belang voor het uitzoeken van de oorzaak van uw infecties en het opstellen van een behandelplan.  

Verzamelen van gegevens  

Om de zorg voor patiënten met urineweginfecties te blijven verbeteren, zullen uw geanonimiseerde gegevens (zonder naar u herleidbare persoonsgegevens) in een database worden opgeslagen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben vragen wij u dat aan te geven bij uw arts.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Een milde blaasontsteking gaat vaak vanzelf over. Een behandeling met antibiotica is niet altijd nodig. Als het nierbekken of de prostaat betrokken is, wordt wel altijd met antibiotica behandeld.  

Resistentie  

In de afgelopen jaren zien we dat bacteriën steeds vaker resistent zijn. Resistentie betekent dat deze bacteriën minder gevoelig zijn voor antibiotica. De kans hierop is groter bij patiënten die vaak urineweginfecties hebben, omdat zij vaker antibiotica gebruiken. Daardoor kan het zijn dat 1 of meerdere antibiotica niet meer geschikt zijn om uw infecties mee te behandelen.  

Voorkomen beter dan genezen  

Bij patiënten met urineweginfecties kan soms een onderliggende oorzaak worden gevonden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een gestoorde blaaslediging waardoor er urine achter blijft in de blaas. Een andere veelvoorkomende oorzaak is een tekort aan vrouwelijk hormonen na de overgang waardoor vrouwen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van een urineweginfectie. Soms zijn er meerdere oorzaken die ertoe leiden dat u een hogere kans heeft op urineweginfecties. Soms is er aan deze oorzaken iets te doen en kan het aantal infecties, zonder gebruik van antibiotica, worden teruggebracht. 

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Algemene adviezen ter voorkoming van urineweginfecties  

Aan patiënten die vaak blaasontstekingen hebben worden de volgende leefregels geadviseerd, om de kans op een volgende ontsteking te verkleinen:  

 • Drink voldoende water (1,5-2 liter per dag)
 • Leeg om de 3 uur uw blaas, neem de tijd om goed uit te plassen. Houdt de urine niet onnodig op
 • Zorg voor een regelmatige stoelgang
 • Plas goed uit na geslachtsgemeenschap
 • Zorg voor een goede hygiëne: Was 1x/ dag alleen met water, gebruik geen zeep en geen vochtige doekjes
 • Veeg na toiletgang van voren naar achteren af
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:  

Telefonisch Spreekuur Urineweginfectie
Bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 071 526 37 77.  

Eén van de gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van urineweginfecties zal u tijdens dit telefonisch overleg te woord staan. Zij heeft daarna overleg met uw behandelend internistinfectioloog en/of uroloog.  

Voor vragen en aanvraag van recepten kunt u ons ook e-mailen via urineweginfecties@lumc.nl

In geval van spoed kunt u contact opnemen met de Polikliniek Infectieziekten LUMC. 
Tijdens kantooruren bereikbaar tussen: 9.00 en 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 071 526 18 50.