Photodynamische therapie

Komt u voor photodynamische therapie? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over photodynamische therapie bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Huidziekten.

Onze zorg

Wat is Photodynamische therapie?

Photodynamische therapie (PDT) is een relatief nieuwe behandelmethode die wordt toegepast voor  actinische keratosen], oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom en [LINK: morbus Bowen (intraepitheliaal groeiend plaveiselcelcarcinoom). 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Bij PDT wordt een crème op de aangedane huid aangebracht met een werkzame stof (methylaminolevulinaat). Dit leidt tot accumulatie van stoffen die door licht geactiveerd kunnen worden in de huidcellen waaruit de betreffende huidafwijkingen bestaan. Vervolgens wordt de huid blootgesteld aan licht van een bepaalde golflengte met een hoge intensiteit. Activatie van de fotosensitizers in de huidcellen leidt tot selectieve vernietiging van de veranderde en kwaadaardige huidcellen. De behandeling geeft in de regel een uitstekend cosmetisch resultaat, maar kan met enige pijn gepaard gaan. 

PDT wordt in dagbehandeling uitgevoerd. Bij de behandeling van actinische keratosen wordt de behandeling in een sessie uitgevoerd. Bij oppervlakkig groeiend basaalcelcarcinoom en morbus Bowen wordt in twee sessies behandeld met een tussenpoos van een week. Na applicatie van de crème wordt het te behandelen gebied enkele uren afgedekt met folie.  In het tweede deel van de behandeling wordt belicht met een intensieve rode lichtbundel gedurende ongeveer acht minuten. Hierbij krijgt u een donkere bril op om de ogen tegen het felle licht te beschermen. Drie maanden na de behandeling wordt u teruggezien op de polikliniek waar de resultaten van de behandeling worden geëvalueerd.