Speekselcortisol test

Doel van de test In overleg met uw arts is besloten om de hoeveelheid van het hormoon cortisol in uw speeksel te meten. Via het bloed komt het cortisol terecht in het speeksel. Door het cortisol te meten in speeksel, wordt informatie verkregen over de hoeveelheid cortisol die wordt aangemaakt. Omdat deze hoeveelheid kan verschillen van dag tot dag doet u deze test op 2 achtereenvolgende dagen. Daarnaast wordt de cortisol productie beïnvloed door het dag en nachtritme. Daarom is het belangrijk dat deze test om 23 uur wordt afgenomen. Zie hiervoor de onderstaande instructies.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie

Voorbereiding thuis en het onderzoek
Het materiaal voor de speeksel Cortistol test vindt u in de blauwe envelop.

  1. 30 minuten voor speekselverzameling NIET  eten en tandenpoetsen 
  2. Tijdstip verzamelen: tussen 23.00 uur en 24.00 uur 
  3. Verwijder het dopje (A) 
  4. Haal het wattenstaafje uit het buisje (B) 
  5. Wattenstaafje gedurende 1 minuut in de mond houden, zachtjes erop kauwen 
  6. Wattenstaafje terug in buisje en de dop er weer op, buisje hoeft NIET in de koelkast bewaard te worden 
  7. Datum en tijdstip op het buisje noteren! 
  8. Buisjes met labformulieren inleveren bij de Centrale bloedafname

1 buisje per dag gebruiken!

         

Contact
Polikliniek Endocrinologie