Hypogastricus blokkade

Met u is op de polikliniek besproken dat u voor de behandeling van uw pijnklachten een hypogastricus blokkade zal ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de blokkade en instructies over wat te doen rondom de blokkade.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie.

Onze zorg

Wat is een

De plexus hypogastricus is een zenuwnetwerk dat een belangrijke rol speelt bij pijnklachten van de organen in het bekkengebied en de onderbuik. Hierbij valt te denken aan organen als de baarmoeder, eileiders, blaas, einddeel van de dikke darm, prostaat en de geslachtsdelen. Een blokkade van dit zenuwnetwerk kan zorgen voor vermindering van pijn en/of een afname van de dosering van sterke pijnstillers. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Waar moet u zich melden?   

U krijgt een brief toegezonden per post. Hierin staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.   

Eten en drinken   

U moet een lege maag hebben (nuchter zijn) voor de behandeling. Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling tot 24.00 uur zoals gebruikelijk mag eten en drinken. Na 24.00 uur mag u niets meer eten. Van 24.00 uur tot 6.00 uur ’s morgens mag u alleen heldere dranken. Denk aan water, thee (eventueel met suiker), limonade, appelsap. Let op: u mag géén melkproducten. Als u later dan 7.30 uur in het ziekenhuis moet zijn, mag u tot 2 uur daarvoor heldere drank. Ochtendmedicijnen mag u met een slokje water innemen.   

Bloedverdunners   

Als u bloedverdunners gebruikt, zal de pijnspecialist u op de polikliniek of telefonisch instructies geven wat u moet doen met uw bloedverdunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen. 

Instructies ten aanzien van bloedverdunners   

Als u bekend bent bij de trombosedienst, regelt deze op ons verzoek wanneer u stopt met de bloedverdunners. Een controle-INR is in dit geval vereist voor de verrichting, dit kan met uw eigen thuismeting of via de trombosedienst. Als dit niet mogelijk is, zal er een uur voor de verrichting een INR moeten worden bepaald in het LUMC-laboratorium.  

Kleding, sieraden en protheses   

U krijgt op de afdeling een operatiejasje aan. Sieraden en gebitsprotheses blijven op de afdeling.   

Ook belangrijk   

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

 • U (mogelijk) zwanger bent

 • U allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

 • U een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijnbehandelcentrum als:

 • U geen pijn of klachten meer heeft

 • U de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de dag van de behandeling wordt u opgenomen in het LUMC. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u naar het operatiecomplex gebracht. Hier wordt een infuus geplaatst om u sedatie te kunnen geven en zo nodig andere medicijnen of vloeistoffen te kunnen toedienen. U komt op uw buik op de behandeltafel te liggen. Vervolgens wordt u aangesloten aan een monitor en krijgt u slaapmiddel toegediend. Met behulp van röntgenstralen brengt de pijnspecialist twee naalden in de rug. Met de hulp van contrastvloeistof wordt gecontroleerd of de naalden op de juiste positie staan. Wanneer dit het geval is, dient de pijnspecialist lokale verdoving toe om de zenuwen van de plexus hypogastricus te blokkeren. Als de proefblokkade met alleen lokale verdoving effectief blijkt, is een langdurige blokkade mogelijk met een stroombehandeling (radiofrequente of RF behandeling) of met langdurig werkende medicijnen. Meestal zorgt dit direct voor vermindering van de pijn. De stroombehandeling of langdurige medicijnen kunnen maanden effect hebben. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Als het nodig is, kan een hypogastricusblokkade herhaald worden. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wat gebeurt er na de behandeling?   

Na de behandeling wordt u kortdurend op de verkoeverkamer opgenomen ter observatie. Als u zich goed voelt en uw bloeddruk is in orde gaat u terug naar de verpleegafdeling. Hier blijft u nog enkele uren ter observatie.   

Naar huis   

Houdt u er rekening mee dat u een begeleider heeft die u naar huis brengt. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.   

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties. De volgende complicaties kunnen voorkomen:   

 • Napijn op de plaats waar geprikt is in de rug.  
 • Een bloeduitstorting: dit veroorzaakt een blauwe plek en kan tevens pijn geven.  
 • Een infectie: krijgt u koorts? Neem dan contact op met het pijnbehandelcentrum.  
 • Seksuele dysfunctie bij mannen. Dit kan voorkomen wanneer er een blokkade aan beide zijden wordt uitgevoerd of wanneer de niet-behandelde kant vooraf al niet meer functioneerde.  
 • Incontinentie voor urine of ontlasting: dit is een zeer laag risico. 
 • Dwarslaesie of gedeeltelijke verlamming: in uiterst zeldzame gevallen en afhankelijk van de technische uitvoering, kan er schade ontstaan aan andere zenuwstructuren met een gedeeltelijke of volledige verlamming als gevolg.
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle   

U krijgt twee tot zes weken na de behandeling een telefonische controle. Tijdens dit gesprek zal het effect van de blokkade worden geëvalueerd en het beleid besproken worden.  

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Pijnmedicatie   

U gaat door met de pijnmedicatie in dezelfde dosering als voor de behandeling, tenzij de pijnspecialist u een andere instructie heeft gegeven.   

Bloedverdunners   

De pijnspecialist zal u bij ontslag uitleg geven wanneer u uw bloedverdunners mag hervatten.   

Napijn   

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan één tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:   

Polikliniek Pijnbehandelcentrum

Tijdens kantooruren bereikbaar tussen: 08.00 en 10.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur via telefoonnummer 071 – 526 2369.